* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đầu Số 034

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0348.012.566 390.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0344.417.418 390.000 36 Đặt mua
3 Viettel 0349.885.385 390.000 53 Đặt mua
4 Viettel 0347.84.4004 390.000 34 Đặt mua
5 Viettel 0343.551.479 390.000 41 Đặt mua
6 Viettel 0342.365.968 750.000 46 Đặt mua
7 Viettel 0343.945.139 390.000 41 Đặt mua
8 Viettel 0346.31.05.89 390.000 39 Đặt mua
9 Viettel 0347.913.919 650.000 46 Đặt mua
10 Viettel 0344.873.273 390.000 41 Đặt mua
11 Viettel 0348.81.5686 550.000 49 Đặt mua
12 Viettel 034.818.1972 1.100.000 43 Đặt mua
13 Viettel 0343.124.166 699.000 30 Đặt mua
14 Viettel 0345.520.526 699.000 32 Đặt mua
15 Viettel 0348.420.786 699.000 42 Đặt mua
16 Viettel 0342.507.288 850.000 39 Đặt mua
17 Viettel 0349.162.499 699.000 47 Đặt mua
18 Viettel 0349.410.699 769.000 45 Đặt mua
19 Viettel 0346.614.139 699.000 37 Đặt mua
20 Viettel 0349.452.466 699.000 43 Đặt mua
21 Viettel 0345.06.2220 699.000 24 Đặt mua
22 Viettel 0342.574.774 629.000 43 Đặt mua
23 Viettel 0343.58.3969 629.000 50 Đặt mua
24 Viettel 0349.18.5551 629.000 41 Đặt mua
25 Viettel 034.772.1466 699.000 40 Đặt mua
26 Viettel 0343.600.786 699.000 37 Đặt mua
27 Viettel 0342.508.486 699.000 40 Đặt mua
28 Viettel 0349.890.486 699.000 51 Đặt mua
29 Viettel 0346.05.10.93 769.000 31 Đặt mua
30 Viettel 0348.849.850 699.000 49 Đặt mua
31 Viettel 0346.028.234 769.000 32 Đặt mua
32 Viettel 0345.786.793 699.000 52 Đặt mua
33 Viettel 0349.194.399 790.000 51 Đặt mua
34 Viettel 0348.610.886 959.000 44 Đặt mua
35 Viettel 0344.13.03.80 699.000 26 Đặt mua
36 Viettel 0348.097.868 959.000 53 Đặt mua
37 Viettel 0345.502.252 699.000 28 Đặt mua
38 Viettel 0347.469.386 769.000 50 Đặt mua
39 Viettel 0345.965.439 699.000 48 Đặt mua
40 Viettel 0346.935.288 699.000 48 Đặt mua
41 Viettel 0342.98.0086 699.000 40 Đặt mua
42 Viettel 0348.6555.39 699.000 48 Đặt mua
43 Viettel 0349.377.279 959.000 51 Đặt mua
44 Viettel 0348.431.088 769.000 39 Đặt mua
45 Viettel 0344.216.739 699.000 39 Đặt mua
46 Viettel 0344.454.959 699.000 47 Đặt mua
47 Viettel 0348.387.499 769.000 55 Đặt mua
48 Viettel 0345.028.113 850.000 27 Đặt mua
49 Viettel 0343.306.099 769.000 37 Đặt mua
50 Viettel 0348.653.039 699.000 41 Đặt mua