* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đầu Số 035

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0358.75.8188 390.000 53 Đặt mua
2 Viettel 0353.3232.08 390.000 29 Đặt mua
3 Viettel 035.368.1246 390.000 38 Đặt mua
4 Viettel 0356.180.185 390.000 37 Đặt mua
5 Viettel 0352.382.039 390.000 35 Đặt mua
6 Viettel 0358.319.921 390.000 41 Đặt mua
7 Viettel 0354.999.518 650.000 53 Đặt mua
8 Viettel 0354.431.468 390.000 38 Đặt mua
9 Viettel 0358.428.199 390.000 49 Đặt mua
10 Viettel 0352.530.869 390.000 41 Đặt mua
11 Viettel 0356.91.3363 390.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0358.550.823 390.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0358.638.323 390.000 41 Đặt mua
14 Viettel 0357.48.49.56 390.000 51 Đặt mua
15 Viettel 0359.069.658 390.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0358.25.1828 390.000 42 Đặt mua
17 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
18 Viettel 03.59.55.9999 250.000.000 63 Đặt mua
19 Viettel 0356.081.468 769.000 41 Đặt mua
20 Viettel 0352.66.9909 629.000 49 Đặt mua
21 Viettel 0358.098.238 769.000 46 Đặt mua
22 Viettel 0354.94.3553 629.000 41 Đặt mua
23 Viettel 0356.08.1258 699.000 38 Đặt mua
24 Viettel 0357.922.661 769.000 41 Đặt mua
25 Viettel 0352.333.218 769.000 30 Đặt mua
26 Viettel 0356.337.186 699.000 42 Đặt mua
27 Viettel 0357.557.175 699.000 45 Đặt mua
28 Viettel 0359.143.153 699.000 34 Đặt mua
29 Viettel 0352.990.439 699.000 44 Đặt mua
30 Viettel 0355.968.066 629.000 48 Đặt mua
31 Viettel 0358.990.586 1.340.000 53 Đặt mua
32 Viettel 0359.166.486 699.000 48 Đặt mua
33 Viettel 0359.873.299 629.000 55 Đặt mua
34 Viettel 0354.919.626 769.000 45 Đặt mua
35 Viettel 0353.410.345 769.000 28 Đặt mua
36 Viettel 0358.437.966 699.000 51 Đặt mua
37 Viettel 0359.08.10.93 959.000 38 Đặt mua
38 Viettel 0359.067.288 699.000 48 Đặt mua
39 Viettel 0352.067.199 699.000 42 Đặt mua
40 Viettel 0359.33.1881 1.340.000 41 Đặt mua
41 Viettel 0358.297.977 699.000 57 Đặt mua
42 Viettel 035.27.22236 850.000 32 Đặt mua
43 Viettel 0354.22.04.93 769.000 32 Đặt mua
44 Viettel 0359.062.739 699.000 44 Đặt mua
45 Viettel 0352.795.499 699.000 53 Đặt mua
46 Viettel 0352.694.366 629.000 44 Đặt mua
47 Viettel 03577.66668 27.500.000 54 Đặt mua
48 Viettel 0354.573.466 699.000 43 Đặt mua
49 Viettel 0358.04.1379 959.000 40 Đặt mua
50 Viettel 0355.962.499 769.000 52 Đặt mua