* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Đầu Số 038

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0385.530.938 390.000 44 Đặt mua
2 Viettel 0384.345.062 390.000 35 Đặt mua
3 Viettel 03888.14.679 390.000 54 Đặt mua
4 Viettel 0385.331.031 390.000 27 Đặt mua
5 Viettel 0384.960.639 390.000 48 Đặt mua
6 Viettel 038.99.512.99 390.000 55 Đặt mua
7 Viettel 0388.284.584 390.000 50 Đặt mua
8 Viettel 0382.83.1018 390.000 34 Đặt mua
9 Viettel 0388.170.670 390.000 40 Đặt mua
10 Viettel 0384.750.639 390.000 45 Đặt mua
11 Viettel 0384.96.1977 390.000 54 Đặt mua
12 Viettel 0385.170.970 550.000 40 Đặt mua
13 Viettel 038.5558888 288.000.000 58 Đặt mua
14 Viettel 03.88988888 666.000.000 68 Đặt mua
15 Viettel 038.2222.185 959.000 33 Đặt mua
16 Viettel 038.73.8.1981 959.000 48 Đặt mua
17 Viettel 038.222.1980 2.010.000 35 Đặt mua
18 Viettel 038.606.1978 1.109.000 48 Đặt mua
19 Viettel 038.85.9.1981 980.000 52 Đặt mua
20 Viettel 038.7887.771 769.000 56 Đặt mua
21 Viettel 038.9648616 769.000 51 Đặt mua
22 Viettel 038.54.7.1987 959.000 52 Đặt mua
23 Viettel 038.606.1967 1.109.000 46 Đặt mua
24 Viettel 038.85.9.1968 959.000 57 Đặt mua
25 Viettel 038.69.87778 769.000 63 Đặt mua
26 Viettel 038.64.4.1989 1.370.000 52 Đặt mua
27 Viettel 038.54.7.1982 959.000 47 Đặt mua
28 Viettel 038.65.4.1969 959.000 51 Đặt mua
29 Viettel 038.64.4.1987 1.109.000 50 Đặt mua
30 Viettel 038.36.1.1969 959.000 46 Đặt mua
31 Viettel 038.2222.187 959.000 35 Đặt mua
32 Viettel 0383.8988.60 629.000 53 Đặt mua
33 Viettel 0384.662.336 850.000 41 Đặt mua
34 Viettel 0389.025.286 959.000 43 Đặt mua
35 Viettel 0387.728.339 769.000 50 Đặt mua
36 Viettel 0384.297.088 769.000 49 Đặt mua
37 Viettel 0388.870.499 769.000 56 Đặt mua
38 Viettel 0386.414.079 699.000 42 Đặt mua
39 Viettel 0384.047.288 699.000 44 Đặt mua
40 Viettel 0384.128.499 769.000 48 Đặt mua
41 Viettel 0387.921.499 769.000 52 Đặt mua
42 Viettel 0384.364.866 699.000 48 Đặt mua
43 Viettel 0384.985.486 699.000 55 Đặt mua
44 Viettel 0385.61.7986 850.000 53 Đặt mua
45 Viettel 0388.64.9959 629.000 61 Đặt mua
46 Viettel 0383.5959.04 699.000 46 Đặt mua
47 Viettel 0388.411.474 699.000 40 Đặt mua
48 Viettel 0387.199.808 629.000 53 Đặt mua
49 Viettel 0384.76.3330 629.000 37 Đặt mua
50 Viettel 0387.24.02.15 769.000 32 Đặt mua
DMCA.com Protection Status