* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đầu Số 0964

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0964.896.014 490.000 47 Đặt mua
2 Viettel 0964.832.108 490.000 41 Đặt mua
3 Viettel 0964.994.752 490.000 55 Đặt mua
4 Viettel 0964.622.980 490.000 46 Đặt mua
5 Viettel 0964.81.99.85 490.000 59 Đặt mua
6 Viettel 0964.697.543 490.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0964.872.733 490.000 49 Đặt mua
8 Viettel 0964.33.31.76 490.000 42 Đặt mua
9 Viettel 0964.589.774 490.000 59 Đặt mua
10 Viettel 0964.12.8888 288.000.000 54 Đặt mua
11 Viettel 0964.77.6666 188.000.000 57 Đặt mua
12 Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 46 Đặt mua
13 Viettel 096.447.2397 629.000 51 Đặt mua
14 Viettel 0964.279.446 629.000 51 Đặt mua
15 Viettel 0964.737.050 890.000 41 Đặt mua
16 Viettel 0964.12.2729 629.000 42 Đặt mua
17 Viettel 0964.6789.42 959.000 55 Đặt mua
18 Viettel 0964.2122.73 629.000 36 Đặt mua
19 Viettel 0964.113.003 1.184.000 27 Đặt mua
20 Viettel 0964.255.771 850.000 46 Đặt mua
21 Viettel 0964.299.331 850.000 46 Đặt mua
22 Viettel 0964.885.021 629.000 43 Đặt mua
23 Viettel 0964.834.799 850.000 59 Đặt mua
24 Viettel 0964.673.155 559.000 46 Đặt mua
25 Viettel 0964.311.454 699.000 37 Đặt mua
26 Viettel 0964.247.035 559.000 40 Đặt mua
27 Viettel 096.4468.269 1.340.000 54 Đặt mua
28 Viettel 096.4447.002 629.000 36 Đặt mua
29 Viettel 0964.152.364 559.000 40 Đặt mua
30 Viettel 0964.77.97.87 1.790.000 64 Đặt mua
31 Viettel 096.494.1215 559.000 41 Đặt mua
32 Viettel 0964.795.475 559.000 56 Đặt mua
33 Viettel 0964.707.633 850.000 45 Đặt mua
34 Viettel 0964.840.790 629.000 47 Đặt mua
35 Viettel 0964.366.773 850.000 51 Đặt mua
36 Viettel 0964.110.667 850.000 40 Đặt mua
37 Viettel 0964.774.100 629.000 38 Đặt mua
38 Viettel 0964.946.141 629.000 44 Đặt mua
39 Viettel 0964.633.616 1.109.000 44 Đặt mua
40 Viettel 0964.331.776 850.000 46 Đặt mua
41 Viettel 0964.773.090 850.000 45 Đặt mua
42 Viettel 0964.669.100 850.000 41 Đặt mua
43 Viettel 0964.991.020 850.000 40 Đặt mua
44 Viettel 0964.994.707 850.000 55 Đặt mua
45 Viettel 0964.514.881 629.000 46 Đặt mua
46 Viettel 0964.070.141 850.000 32 Đặt mua
47 Viettel 0964.767.559 850.000 58 Đặt mua
48 Viettel 0964.663.070 850.000 41 Đặt mua
49 Viettel 0964.006.141 850.000 31 Đặt mua
50 Viettel 0964.863.445 629.000 49 Đặt mua