* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đầu Số 0965

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0965.391.327 490.000 45 Đặt mua
2 Viettel 0965.679.462 490.000 54 Đặt mua
3 Viettel 0965.248.317 490.000 45 Đặt mua
4 Viettel 0965.289.703 490.000 49 Đặt mua
5 Viettel 0965.078.247 490.000 48 Đặt mua
6 Viettel 0965.756.071 490.000 46 Đặt mua
7 Viettel 0965.251.837 490.000 46 Đặt mua
8 Viettel 0965.407.238 490.000 44 Đặt mua
9 Viettel 0965.463.872 490.000 50 Đặt mua
10 Viettel 0965.774.672 490.000 53 Đặt mua
11 Viettel 0965.154.745 490.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0965.22.88.99 79.000.000 58 Đặt mua
13 Viettel 0965.456.888 110.000.000 59 Đặt mua
14 Viettel 096.58.11111 148.000.000 33 Đặt mua
15 Viettel 096.59.23456 118.000.000 49 Đặt mua
16 Viettel 096.5588888 1.666.000.000 65 Đặt mua
17 Viettel 0965.69.5555 239.000.000 55 Đặt mua
18 Viettel 0965.50.2222 89.000.000 33 Đặt mua
19 Viettel 0965.668.330 1.109.000 46 Đặt mua
20 Viettel 0965.62.3938 1.340.000 51 Đặt mua
21 Viettel 0965.9983.16 890.000 56 Đặt mua
22 Viettel 096.5559.691 1.109.000 55 Đặt mua
23 Viettel 0965.306.303 850.000 35 Đặt mua
24 Viettel 0965.077.083 850.000 45 Đặt mua
25 Viettel 0965.488.184 629.000 53 Đặt mua
26 Viettel 0965.440.664 850.000 44 Đặt mua
27 Viettel 0965.188.058 769.000 50 Đặt mua
28 Viettel 0965.336.005 959.000 37 Đặt mua
29 Viettel 0965.994.212 850.000 47 Đặt mua
30 Viettel 0965.773.655 850.000 53 Đặt mua
31 Viettel 0965.08.5594 769.000 51 Đặt mua
32 Viettel 0965.030.557 959.000 40 Đặt mua
33 Viettel 0965.944.778 850.000 59 Đặt mua
34 Viettel 096.55888.72 1.109.000 58 Đặt mua
35 Viettel 0965.26.7938 959.000 55 Đặt mua
36 Viettel 0965.949.225 769.000 51 Đặt mua
37 Viettel 0965.199.141 1.184.000 45 Đặt mua
38 Viettel 0965.909.133 850.000 45 Đặt mua
39 Viettel 0965.7888.74 769.000 62 Đặt mua
40 Viettel 0965.005.889 2.510.000 50 Đặt mua
41 Viettel 0965.039.569 1.340.000 52 Đặt mua
42 Viettel 0965.391.841 559.000 46 Đặt mua
43 Viettel 0965.998.092 1.340.000 57 Đặt mua
44 Viettel 0965.93.91.95 1.109.000 56 Đặt mua
45 Viettel 0965.880.513 629.000 45 Đặt mua
46 Viettel 0965.916.090 769.000 45 Đặt mua
47 Viettel 096.567.2597 769.000 56 Đặt mua
48 Viettel 0965.899.441 850.000 55 Đặt mua
49 Viettel 0965.596.552 850.000 52 Đặt mua
50 Viettel 0965.485.190 699.000 47 Đặt mua