* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đầu Số 0966

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0966.312.508 490.000 40 Đặt mua
2 Viettel 0966.55.4341 490.000 43 Đặt mua
3 Viettel 0966.543.152 490.000 41 Đặt mua
4 Viettel 0966.917.010 490.000 39 Đặt mua
5 Viettel 0966.86.8866 239.000.000 63 Đặt mua
6 Viettel 0966.777.999 899.000.000 69 Đặt mua
7 Viettel 0966.57.9999 579.000.000 69 Đặt mua
8 Viettel 0966.05.9999 415.000.000 62 Đặt mua
9 Viettel 0966.393.999 210.000.000 63 Đặt mua
10 Viettel 096.678.3333 210.000.000 48 Đặt mua
11 Viettel 0966.13.6688 65.000.000 53 Đặt mua
12 Viettel 0966.688886 468.000.000 65 Đặt mua
13 Viettel 09.6696.6696 155.000.000 63 Đặt mua
14 Viettel 0966.17.6789 129.000.000 59 Đặt mua
15 Viettel 0966.02.8888 368.000.000 55 Đặt mua
16 Viettel 0966.966.966 799.000.000 63 Đặt mua
17 Viettel 0966.77.9999 1.330.000.000 71 Đặt mua
18 Viettel 0966.67.2222 129.000.000 42 Đặt mua
19 Viettel 0966.44.5678 155.000.000 55 Đặt mua
20 Viettel 0966.22.2255 65.000.000 39 Đặt mua
21 Viettel 0966.811.844 2.690.000 47 Đặt mua
22 Viettel 0966.181.464 959.000 45 Đặt mua
23 Viettel 0966.012.833 1.109.000 38 Đặt mua
24 Viettel 0966.787.550 959.000 53 Đặt mua
25 Viettel 0966.039.872 629.000 50 Đặt mua
26 Viettel 0966.708.533 629.000 47 Đặt mua
27 Viettel 0966.373.657 699.000 52 Đặt mua
28 Viettel 0966.557.144 850.000 47 Đặt mua
29 Viettel 0966.699.576 1.340.000 63 Đặt mua
30 Viettel 0966.88.11.54 1.184.000 48 Đặt mua
31 Viettel 09.6668.4287 850.000 56 Đặt mua
32 Viettel 0966.370.730 1.790.000 41 Đặt mua
33 Viettel 0966.80.1169 1.340.000 46 Đặt mua
34 Viettel 0966.951.455 629.000 50 Đặt mua
35 Viettel 0966.565.400 959.000 41 Đặt mua
36 Viettel 0966.183.697 959.000 55 Đặt mua
37 Viettel 0966.550.464 850.000 45 Đặt mua
38 Viettel 09.6664.0269 769.000 48 Đặt mua
39 Viettel 0966.383.190 2.240.000 45 Đặt mua
40 Viettel 09.6688.1646 1.184.000 54 Đặt mua
41 Viettel 0966.533.181 959.000 42 Đặt mua
42 Viettel 0966.18.5575 769.000 52 Đặt mua
43 Viettel 09.6688.1018 959.000 47 Đặt mua
44 Viettel 0966.9696.50 1.610.000 56 Đặt mua
45 Viettel 0966.062.770 559.000 43 Đặt mua
46 Viettel 0966.887.323 850.000 52 Đặt mua
47 Viettel 0966.51.1970 1.790.000 44 Đặt mua
48 Viettel 0966.52.0703 629.000 38 Đặt mua
49 Viettel 0966.1247.04 699.000 39 Đặt mua
50 Viettel 0966.962.158 1.610.000 52 Đặt mua