* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đầu Số 0968

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0968.352.520 490.000 40 Đặt mua
2 Viettel 0968.426.230 490.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0968.380.274 490.000 47 Đặt mua
4 Viettel 0968.235.294 490.000 48 Đặt mua
5 Viettel 0968.219.480 490.000 47 Đặt mua
6 Viettel 0968.498.157 490.000 57 Đặt mua
7 Viettel 0968.764.975 490.000 61 Đặt mua
8 Viettel 0968.95.6789 568.000.000 67 Đặt mua
9 Viettel 0968.11.77.88 45.000.000 55 Đặt mua
10 Viettel 0968.87.1958 1.100.000 61 Đặt mua
11 Viettel 0968.55.2017 4.040.000 43 Đặt mua
12 Viettel 0968.080.754 559.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0968.265.229 1.430.000 49 Đặt mua
14 Viettel 0968.083.057 890.000 46 Đặt mua
15 Viettel 09.6879.3182 990.000 53 Đặt mua
16 Viettel 0968.93.1114 1.109.000 42 Đặt mua
17 Viettel 0968.193.290 850.000 47 Đặt mua
18 Viettel 0968.719.118 850.000 50 Đặt mua
19 Viettel 0968.806.552 850.000 49 Đặt mua
20 Viettel 0968.065.191 769.000 45 Đặt mua
21 Viettel 0968.044.938 699.000 51 Đặt mua
22 Viettel 0968.171.255 850.000 44 Đặt mua
23 Viettel 0968.600.773 850.000 46 Đặt mua
24 Viettel 0968.266.070 850.000 44 Đặt mua
25 Viettel 0968.2288.42 699.000 49 Đặt mua
26 Viettel 0968.650.152 769.000 42 Đặt mua
27 Viettel 0968.329.885 769.000 58 Đặt mua
28 Viettel 0968.113.664 850.000 44 Đặt mua
29 Viettel 0968.506.031 559.000 38 Đặt mua
30 Viettel 096.83.13459 1.340.000 48 Đặt mua
31 Viettel 0968.323.711 850.000 40 Đặt mua
32 Viettel 0968.59.0030 959.000 40 Đặt mua
33 Viettel 0968.109.278 790.000 50 Đặt mua
34 Viettel 0968.37.1389 1.610.000 54 Đặt mua
35 Viettel 0968.772.554 769.000 53 Đặt mua
36 Viettel 0968.2459.36 629.000 52 Đặt mua
37 Viettel 0968.119.774 850.000 52 Đặt mua
38 Viettel 0968.575.290 959.000 51 Đặt mua
39 Viettel 0968.588.221 850.000 49 Đặt mua
40 Viettel 09.6886.2572 629.000 53 Đặt mua
41 Viettel 09.6886.4346 699.000 54 Đặt mua
42 Viettel 0968.108.505 594.000 42 Đặt mua
43 Viettel 0968.244.313 850.000 40 Đặt mua
44 Viettel 0968.956.055 769.000 53 Đặt mua
45 Viettel 0968.62.1589 2.834.000 54 Đặt mua
46 Viettel 0968.009.058 1.109.000 45 Đặt mua
47 Viettel 0968.561.877 699.000 57 Đặt mua
48 Viettel 0968.528.543 629.000 50 Đặt mua
49 Viettel 0968.902.775 629.000 53 Đặt mua
50 Viettel 09.6838.0995 1.340.000 57 Đặt mua