* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đầu Số 0972

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0972.144.350 490.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0972.544.810 490.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0972.858.442 490.000 49 Đặt mua
4 Viettel 0972.493.600 490.000 40 Đặt mua
5 Viettel 0972.180.527 490.000 41 Đặt mua
6 Viettel 097.2020.541 490.000 30 Đặt mua
7 Viettel 0972.365.888 79.000.000 56 Đặt mua
8 Viettel 0972.51.9999 368.000.000 60 Đặt mua
9 Viettel 097.2345671 39.000.000 44 Đặt mua
10 Viettel 097.2269999 579.000.000 62 Đặt mua
11 Viettel 0972.606.474 850.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0972.08.1358 1.109.000 43 Đặt mua
13 Viettel 0972.57.0407 959.000 41 Đặt mua
14 Viettel 0972.500.121 850.000 27 Đặt mua
15 Viettel 0972.122.050 990.000 28 Đặt mua
16 Viettel 0972.106.055 629.000 35 Đặt mua
17 Viettel 0972.508.653 629.000 45 Đặt mua
18 Viettel 09.7270.5514 629.000 40 Đặt mua
19 Viettel 0972.878.552 1.109.000 53 Đặt mua
20 Viettel 0972.28.25.20 850.000 37 Đặt mua
21 Viettel 0972.952.803 629.000 45 Đặt mua
22 Viettel 0972.056.171 629.000 38 Đặt mua
23 Viettel 0972.30.5591 769.000 41 Đặt mua
24 Viettel 0972.312.822 850.000 36 Đặt mua
25 Viettel 0972.1222.03 850.000 28 Đặt mua
26 Viettel 0972.595.722 890.000 48 Đặt mua
27 Viettel 0972.393.040 959.000 37 Đặt mua
28 Viettel 0972.1988.03 559.000 47 Đặt mua
29 Viettel 0972.433.744 769.000 43 Đặt mua
30 Viettel 0972.88.9695 1.340.000 63 Đặt mua
31 Viettel 0972.186.375 594.000 48 Đặt mua
32 Viettel 0972.336.774 850.000 48 Đặt mua
33 Viettel 097.282.9960 629.000 52 Đặt mua
34 Viettel 0972.191.711 850.000 38 Đặt mua
35 Viettel 0972.887.511 890.000 48 Đặt mua
36 Viettel 0972.358.003 559.000 37 Đặt mua
37 Viettel 0972.7778.60 699.000 53 Đặt mua
38 Viettel 0972.481.774 629.000 49 Đặt mua
39 Viettel 0972.1666.29 2.480.000 48 Đặt mua
40 Viettel 0972.443.195 769.000 44 Đặt mua
41 Viettel 0972.107.438 769.000 41 Đặt mua
42 Viettel 0972.340.926 629.000 42 Đặt mua
43 Viettel 0972.735.360 559.000 42 Đặt mua
44 Viettel 097.246.3347 629.000 45 Đặt mua
45 Viettel 0972.102.605 629.000 32 Đặt mua
46 Viettel 0972.435.708 629.000 45 Đặt mua
47 Viettel 0972.541.544 850.000 41 Đặt mua
48 Viettel 0972.0858.36 769.000 48 Đặt mua
49 Viettel 097.26.19775 959.000 53 Đặt mua
50 Viettel 0972.218.717 629.000 44 Đặt mua