* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đầu Số 0977

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0977.11.79.79 110.000.000 57 Đặt mua
2 Viettel 0977.11.6789 199.000.000 55 Đặt mua
3 Viettel 0977.999.111 128.000.000 53 Đặt mua
4 Viettel 0977.04.51.51 980.000 39 Đặt mua
5 Viettel 0977.26.42.42 959.000 43 Đặt mua
6 Viettel 0977.02.41.41 959.000 35 Đặt mua
7 Viettel 0977.19.64.64 980.000 53 Đặt mua
8 Viettel 0977.34.41.41 990.000 40 Đặt mua
9 Viettel 0977.25.54.54 980.000 48 Đặt mua
10 Viettel 0977.04.42.42 959.000 39 Đặt mua
11 Viettel 0977.41.54.54 980.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0977.38.54.54 980.000 52 Đặt mua
13 Viettel 0977.28.64.64 959.000 53 Đặt mua
14 Viettel 09.7777.2009 28.500.000 48 Đặt mua
15 Viettel 0977.42.64.64 959.000 49 Đặt mua
16 Viettel 0977.08.14.14 980.000 41 Đặt mua
17 Viettel 0977.18.64.64 959.000 52 Đặt mua
18 Viettel 0977.18.53.53 959.000 48 Đặt mua
19 Viettel 0977.13.42.42 959.000 39 Đặt mua
20 Viettel 0977.35.42.42 980.000 43 Đặt mua
21 Viettel 0977.25.64.64 980.000 50 Đặt mua
22 Viettel 0977.18.40.40 980.000 40 Đặt mua
23 Viettel 0977.587.385 890.000 59 Đặt mua
24 Viettel 09.7774.0994 890.000 56 Đặt mua
25 Viettel 0977.040.344 990.000 38 Đặt mua
26 Viettel 0977.266.593 1.190.000 54 Đặt mua
27 Viettel 09.7789.2295 1.490.000 58 Đặt mua
28 Viettel 0977.626.582 1.490.000 52 Đặt mua
29 Viettel 0977.851.004 790.000 41 Đặt mua
30 Viettel 0977.81.71.91 1.490.000 50 Đặt mua
31 Viettel 0977.424.811 890.000 43 Đặt mua
32 Viettel 09777.169.04 890.000 50 Đặt mua
33 Viettel 09.7773.5358 790.000 54 Đặt mua
34 Viettel 0977.557.440 890.000 48 Đặt mua
35 Viettel 09.77779.170 3.500.000 54 Đặt mua
36 Viettel 0977.093.591 890.000 50 Đặt mua
37 Viettel 0977.873.593 790.000 58 Đặt mua
38 Viettel 09777.226.59 990.000 54 Đặt mua
39 Viettel 0977.16.2344 1.490.000 43 Đặt mua
40 Viettel 0977.577.155 2.690.000 53 Đặt mua
41 Viettel 0977.960.957 790.000 59 Đặt mua
42 Viettel 09.7779.2236 2.240.000 52 Đặt mua
43 Viettel 0977.49.0357 699.000 51 Đặt mua
44 Viettel 0977.311.040 990.000 32 Đặt mua
45 Viettel 0977.533.400 1.190.000 38 Đặt mua
46 Viettel 0977.298.365 990.000 56 Đặt mua
47 Viettel 0977.095.486 1.190.000 55 Đặt mua
48 Viettel 0977.48.1974 1.990.000 56 Đặt mua
49 Viettel 0977.532.778 890.000 55 Đặt mua
50 Viettel 0977.994.938 890.000 65 Đặt mua