* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đầu Số 0979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.64.6688 35.000.000 63 Đặt mua
3 Viettel 0979.755.999 110.000.000 69 Đặt mua
4 Viettel 0979.699.666 139.000.000 67 Đặt mua
5 Viettel 0979.03.2222 99.000.000 36 Đặt mua
6 Viettel 0979.333.666 488.000.000 52 Đặt mua
7 Viettel 0979.399.666 93.000.000 64 Đặt mua
8 Viettel 0979.933339 179.000.000 55 Đặt mua
9 Viettel 0979.51.9999 500.000.000 67 Đặt mua
10 Viettel 0979.02.8866 26.000.000 55 Đặt mua
11 Viettel 0979.31.7799 20.000.000 61 Đặt mua
12 Viettel 0979.46.6789 123.000.000 65 Đặt mua
13 Viettel 0979.99.9933 135.000.000 67 Đặt mua
14 Viettel 0979.54.01.01 990.000 36 Đặt mua
15 Viettel 0979.37.1396 790.000 54 Đặt mua
16 Viettel 0979.5155.07 1.790.000 48 Đặt mua
17 Viettel 0979.583.204 699.000 47 Đặt mua
18 Viettel 0979.188.184 1.790.000 55 Đặt mua
19 Viettel 0979.990.557 2.690.000 60 Đặt mua
20 Viettel 0979.637.335 629.000 52 Đặt mua
21 Viettel 0979.053.004 990.000 37 Đặt mua
22 Viettel 0979.397.192 990.000 56 Đặt mua
23 Viettel 0979.684.266 1.190.000 57 Đặt mua
24 Viettel 0979.335.161 1.190.000 44 Đặt mua
25 Viettel 0979.592.396 890.000 59 Đặt mua
26 Viettel 0979.388.334 990.000 54 Đặt mua
27 Viettel 0979.60.4145 559.000 45 Đặt mua
28 Viettel 0979.120.535 629.000 41 Đặt mua
29 Viettel 0979.83.1161 990.000 45 Đặt mua
30 Viettel 0979.397.443 594.000 55 Đặt mua
31 Viettel 0979.166.329 890.000 52 Đặt mua
32 Viettel 0979.213.727 629.000 47 Đặt mua
33 Viettel 0979.506.877 790.000 58 Đặt mua
34 Viettel 0979.507.396 699.000 55 Đặt mua
35 Viettel 0979.607.550 699.000 48 Đặt mua
36 Viettel 0979.446.332 890.000 47 Đặt mua
37 Viettel 0979.751.055 640.000 48 Đặt mua
38 Viettel 0979.101.631 629.000 37 Đặt mua
39 Viettel 0979.668.087 1.790.000 60 Đặt mua
40 Viettel 0979.79.3890 1.190.000 61 Đặt mua
41 Viettel 0979.200.933 990.000 42 Đặt mua
42 Viettel 0979.903.953 890.000 54 Đặt mua
43 Viettel 0979.889.294 1.490.000 65 Đặt mua
44 Viettel 0979.86.06.09 990.000 54 Đặt mua
45 Viettel 0979.25.6171 790.000 47 Đặt mua
46 Viettel 0979.90.1525 990.000 47 Đặt mua
47 Viettel 0979.057.052 1.790.000 44 Đặt mua
48 Viettel 0979.823.248 640.000 52 Đặt mua
49 Viettel 0979.779.105 890.000 54 Đặt mua
50 Viettel 0979.889.404 1.490.000 58 Đặt mua