* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đầu Số 0981

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09.8118.4141 5.300.000 37 Đặt mua
2 Viettel 0981.72.7722 4.000.000 45 Đặt mua
3 Viettel 0981.61.3030 2.900.000 31 Đặt mua
4 Viettel 0981.77.5050 2.200.000 42 Đặt mua
5 Viettel 0981.55.0202 2.700.000 32 Đặt mua
6 Viettel 098.123.5050 6.400.000 33 Đặt mua
7 Viettel 098.123.7722 4.000.000 41 Đặt mua
8 Viettel 09.8118.0505 7.300.000 37 Đặt mua
9 Viettel 09.8118.7070 7.900.000 41 Đặt mua
10 Viettel 0981.77.0505 3.500.000 42 Đặt mua
11 Viettel 0981.33.0202 2.700.000 28 Đặt mua
12 Viettel 09.8118.0077 5.700.000 41 Đặt mua
13 Viettel 0981.55.3131 2.400.000 36 Đặt mua
14 Viettel 0981.44.5151 2.100.000 38 Đặt mua
15 Viettel 0981.16.0303 1.600.000 31 Đặt mua
16 Viettel 0981.77.3030 2.900.000 38 Đặt mua
17 Viettel 0981.44.1515 2.900.000 38 Đặt mua
18 Viettel 09.8118.5522 4.000.000 41 Đặt mua
19 Viettel 09.8118.0011 5.700.000 29 Đặt mua
20 Viettel 0981.31.8080 2.900.000 38 Đặt mua
21 Viettel 0981.52.5522 4.000.000 39 Đặt mua
22 Viettel 098.123.4040 5.590.000 31 Đặt mua
23 Viettel 09.8118.0202 7.900.000 31 Đặt mua
24 Viettel 09.8118.4411 3.400.000 37 Đặt mua
25 Viettel 098.1177999 139.000.000 60 Đặt mua
26 Viettel 098.168.6789 268.000.000 62 Đặt mua
27 Viettel 098.179.6666 399.000.000 58 Đặt mua
28 Viettel 09.81.88.3456 79.000.000 52 Đặt mua
29 Viettel 0981.981.981 399.000.000 54 Đặt mua
30 Viettel 0981.555.666 279.000.000 51 Đặt mua
31 Viettel 09815.77777 456.000.000 58 Đặt mua
32 Viettel 09818.99999 2.399.000.000 71 Đặt mua
33 Viettel 0981.779.879 45.000.000 65 Đặt mua
34 Viettel 09812.77777 468.000.000 55 Đặt mua
35 Viettel 0981.000.888 239.000.000 42 Đặt mua
36 Viettel 0981.555.111 93.000.000 36 Đặt mua
37 Viettel 0981.1578.25 699.000 46 Đặt mua
38 Viettel 0981.95.0990 2.240.000 50 Đặt mua
39 Viettel 0981.722.944 890.000 46 Đặt mua
40 Viettel 0981.922.440 890.000 39 Đặt mua
41 Viettel 0981.565.394 890.000 50 Đặt mua
42 Viettel 0981.652.995 1.190.000 54 Đặt mua
43 Viettel 0981.101.550 890.000 30 Đặt mua
44 Viettel 0981.005.364 559.000 36 Đặt mua
45 Viettel 0981.724.813 559.000 43 Đặt mua
46 Viettel 0981.309.772 629.000 46 Đặt mua
47 Viettel 0981.397.331 559.000 44 Đặt mua
48 Viettel 0981.694.604 629.000 47 Đặt mua
49 Viettel 0981.183.012 1.430.000 33 Đặt mua
50 Viettel 098.13.9.1964 1.610.000 50 Đặt mua