* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đầu Số 0982

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0982.06.7777 150.000.000 53 Đặt mua
2 Viettel 0982.139.041 490.000 37 Đặt mua
3 Viettel 0982.074.721 490.000 40 Đặt mua
4 Viettel 0982.46.7050 490.000 41 Đặt mua
5 Viettel 0982.521.290 490.000 38 Đặt mua
6 Viettel 0982.382.617 490.000 46 Đặt mua
7 Viettel 0982.271.875 490.000 49 Đặt mua
8 Viettel 098.2345675 55.000.000 49 Đặt mua
9 Viettel 0982.91.6666 333.000.000 53 Đặt mua
10 Viettel 0982.991.888 93.000.000 62 Đặt mua
11 Viettel 0982.13.7777 168.000.000 51 Đặt mua
12 Viettel 098.2345.888 266.000.000 55 Đặt mua
13 Viettel 09823.22222 410.000.000 32 Đặt mua
14 Viettel 0982.797.999 186.000.000 69 Đặt mua
15 Viettel 0982.922229 68.000.000 45 Đặt mua
16 Viettel 098.246.5555 199.000.000 49 Đặt mua
17 Viettel 098.222.5678 126.000.000 49 Đặt mua
18 Viettel 0982.71.05.05 1.100.000 37 Đặt mua
19 Viettel 0982.26.40.40 1.100.000 35 Đặt mua
20 Viettel 0982.60.14.14 1.100.000 35 Đặt mua
21 Viettel 0982.24.41.41 1.100.000 35 Đặt mua
22 Viettel 0982.49.14.14 1.100.000 42 Đặt mua
23 Viettel 0982.64.70.70 1.100.000 43 Đặt mua
24 Viettel 0982.50.14.14 1.100.000 34 Đặt mua
25 Viettel 0982.38.40.40 1.100.000 38 Đặt mua
26 Viettel 0982.64.41.41 1.100.000 39 Đặt mua
27 Viettel 0982.64.40.40 1.100.000 37 Đặt mua
28 Viettel 0982.64.50.50 1.100.000 39 Đặt mua
29 Viettel 0982.27.41.41 1.100.000 38 Đặt mua
30 Viettel 0982.756.225 629.000 46 Đặt mua
31 Viettel 098.269.7173 790.000 52 Đặt mua
32 Viettel 0982.039.202 629.000 35 Đặt mua
33 Viettel 0982.93.0929 1.340.000 51 Đặt mua
34 Viettel 0982.445.313 890.000 39 Đặt mua
35 Viettel 0982.2989.20 790.000 49 Đặt mua
36 Viettel 0982.05.1937 790.000 44 Đặt mua
37 Viettel 09.8280.5250 699.000 39 Đặt mua
38 Viettel 0982.188.785 890.000 56 Đặt mua
39 Viettel 098.235.0660 1.340.000 39 Đặt mua
40 Viettel 0982.161.244 890.000 37 Đặt mua
41 Viettel 098.2222.390 4.490.000 37 Đặt mua
42 Viettel 0982.899.794 890.000 65 Đặt mua
43 Viettel 0982.595.440 890.000 46 Đặt mua
44 Viettel 0982.507.195 1.340.000 46 Đặt mua
45 Viettel 0982.799.157 1.340.000 57 Đặt mua
46 Viettel 0982.0777.29 1.790.000 51 Đặt mua
47 Viettel 0982.07.3933 629.000 44 Đặt mua
48 Viettel 0982.112.064 629.000 33 Đặt mua
49 Viettel 0982.764.643 629.000 49 Đặt mua
50 Viettel 098.268.1151 890.000 41 Đặt mua