* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Lục Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0937.666666 2.688.000.000 55 Đặt mua
2 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
4 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000 72 Đặt mua
5 Viettel 0986.555555 3.200.000.000 53 Đặt mua
6 Vinaphone 0916.555555 2.222.000.000 46 Đặt mua
7 Mobifone 0938.111111 999.000.000 26 Đặt mua
8 Vinaphone 0944.000000 699.000.000 17 Đặt mua
9 Mobifone 0905.333333 1.500.000.000 32 Đặt mua
10 Mobifone 0936.777777 2.222.000.000 60 Đặt mua
11 Viettel 0354.222.222 300.000.000 24 Đặt mua
12 Viettel 0971.444.444 544.000.000 41 Đặt mua
13 Viettel 0385.222.222 368.000.000 28 Đặt mua
14 Viettel 0352.333.333 424.000.000 28 Đặt mua
15 Viettel 0865.222.222 468.000.000 31 Đặt mua
16 Viettel 0358.333.333 446.000.000 34 Đặt mua
17 Viettel 0384.555.555 446.000.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0865.777.777 610.000.000 61 Đặt mua
19 Viettel 0338.222.222 389.000.000 26 Đặt mua
20 Vietnamobile 0922.333333 2.200.000.000 31 Đặt mua
21 Mobifone 0904.555555 1.650.000.000 43 Đặt mua
22 Viettel 0392.999999 2.000.000.000 68 Đặt mua
23 Viettel 0982.000.000 1.550.000.000 19 Đặt mua
24 Mobifone 0909.444444 1.410.000.000 42 Đặt mua
25 Viettel 0988.000.000 2.500.000.000 25 Đặt mua
26 Viettel 0973.777777 4.950.209.000 61 Đặt mua
27 Vinaphone 0941.777.777 1.320.000.000 56 Đặt mua
28 Vinaphone 0826.555555 731.000.000 46 Đặt mua
29 Vinaphone 0814.666666 1.560.000.000 49 Đặt mua
30 Viettel 0332.777.777 1.000.000.000 50 Đặt mua
31 Vinaphone 0828.777777 1.000.000.000 60 Đặt mua
32 Vinaphone 0911.222222 2.000.000.000 23 Đặt mua
33 Vietnamobile 0589.000.000 199.000.000 22 Đặt mua
34 Viettel 0368.000.000 650.000.000 17 Đặt mua
35 Gmobile 0995.777777 1.140.000.000 65 Đặt mua
36 Viettel 0359.888.888 1.200.209.000 65 Đặt mua
37 Gmobile 0598.999999 1.800.000.000 76 Đặt mua
38 Vinaphone 0822.555555 854.000.000 42 Đặt mua
39 Vinaphone 0911.000.000 799.000.000 11 Đặt mua
40 Vinaphone 0917.111111 880.000.000 23 Đặt mua
41 Vinaphone 0843.888888 1.455.209.000 63 Đặt mua
42 Viettel 0337.555.555 475.000.000 43 Đặt mua
43 Viettel 0328.555555 550.000.000 43 Đặt mua
44 Mobifone 0707.444444 750.000.000 38 Đặt mua
45 Vietnamobile 0589.333.333 250.000.000 40 Đặt mua
46 Viettel 0362.111.111 245.000.000 17 Đặt mua
47 Vinaphone 0845.000.000 360.000.000 17 Đặt mua
48 Viettel 0367.111111 255.000.000 22 Đặt mua
49 Vinaphone 0888.666666 5.000.000.000 60 Đặt mua
50 Viettel 0354.333333 345.000.000 30 Đặt mua