* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Lục Quý 1 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 038.44.17777 23.000.000 48 Đặt mua
2 Viettel 0372.253.168 390.000 37 Đặt mua
3 Viettel 0336.761.261 390.000 35 Đặt mua
4 Viettel 0363.490.439 390.000 41 Đặt mua
5 Viettel 0342.365.968 750.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0364.77.47.97 390.000 54 Đặt mua
7 Viettel 0332.77.15.77 390.000 42 Đặt mua
8 Viettel 0396.72.1114 390.000 34 Đặt mua
9 Viettel 035.368.1246 390.000 38 Đặt mua
10 Viettel 0372.30.01.18 850.000 25 Đặt mua
11 Viettel 0358.25.1828 390.000 42 Đặt mua
12 Viettel 0364.28.1239 390.000 38 Đặt mua
13 Viettel 0332.970.170 390.000 32 Đặt mua
14 Viettel 0333.541.007 390.000 26 Đặt mua
15 Viettel 0357.48.49.56 390.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0374.939.586 390.000 54 Đặt mua
17 Viettel 0335.92.2018 850.000 33 Đặt mua
18 Viettel 0377.423.278 390.000 43 Đặt mua
19 Viettel 0364.041.941 390.000 32 Đặt mua
20 Viettel 0333.89.2024 390.000 34 Đặt mua
21 Viettel 0365.414.614 390.000 34 Đặt mua
22 Viettel 0356.91.3363 390.000 39 Đặt mua
23 Viettel 03888.14.679 390.000 54 Đặt mua
24 Viettel 0358.75.8188 390.000 53 Đặt mua
25 Viettel 0367.962229 390.000 46 Đặt mua
26 Viettel 0344.873.273 390.000 41 Đặt mua
27 Viettel 0328.291.391 900.000 38 Đặt mua
28 Viettel 0385.331.031 390.000 27 Đặt mua
29 Viettel 0328.650.115 390.000 31 Đặt mua
30 Viettel 0358.638.323 390.000 41 Đặt mua
31 Viettel 0378.27.23.43 390.000 39 Đặt mua
32 Viettel 0332.174.539 390.000 37 Đặt mua
33 Viettel 03939.20102 390.000 29 Đặt mua
34 Viettel 03.9229.2880 390.000 43 Đặt mua
35 Viettel 0332.40.43.40 390.000 23 Đặt mua
36 Viettel 0395.358.086 390.000 47 Đặt mua
37 Viettel 0335.91.99.32 390.000 44 Đặt mua
38 Viettel 0354.431.468 390.000 38 Đặt mua
39 Viettel 0325.337.316 390.000 33 Đặt mua
40 Viettel 0332.406.439 390.000 34 Đặt mua
41 Viettel 0328.931.869 390.000 49 Đặt mua
42 Viettel 0375.214.086 390.000 36 Đặt mua
43 Viettel 0376.301.058 390.000 33 Đặt mua
44 Viettel 0358.550.823 390.000 39 Đặt mua
45 Viettel 038.99.512.99 390.000 55 Đặt mua
46 Viettel 0356.180.185 390.000 37 Đặt mua
47 Viettel 0382.83.1018 390.000 34 Đặt mua
48 Viettel 0388.170.670 390.000 40 Đặt mua
49 Viettel 0372.944.166 390.000 42 Đặt mua
50 Viettel 0358.428.199 390.000 49 Đặt mua