* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1964

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0932.62.1964 2.200.000 42 Đặt mua
2 Mobifone 0932.67.1964 1.900.000 47 Đặt mua
3 Mobifone 0937.73.1964 2.050.000 49 Đặt mua
4 Mobifone 0933.65.1964 2.050.000 46 Đặt mua
5 Vinaphone 094.21.5.1964 1.600.000 41 Đặt mua
6 Viettel 0977.59.1964 2.600.000 57 Đặt mua
7 Mobifone 0937.63.1964 1.900.000 48 Đặt mua
8 Vinaphone 0949.43.1964 2.280.000 49 Đặt mua
9 Viettel 0989.90.1964 1.600.000 55 Đặt mua
10 Vinaphone 0949.39.1964 2.280.000 54 Đặt mua
11 Viettel 0978.44.1964 2.600.000 52 Đặt mua
12 Viettel 0967.05.1964 980.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0973.99.1964 1.640.000 57 Đặt mua
14 Viettel 09.6676.1964 1.960.000 54 Đặt mua
15 Viettel 097.25.4.1964 1.590.000 47 Đặt mua
16 Viettel 098.13.9.1964 1.770.000 50 Đặt mua
17 Vinaphone 0918.97.1964 910.000 54 Đặt mua
18 Vinaphone 0916.48.1964 980.000 48 Đặt mua
19 Mobifone 0907.11.1964 1.830.000 38 Đặt mua
20 Mobifone 0933.07.1964 1.190.000 42 Đặt mua
21 Viettel 0971.21.1964 1.770.000 40 Đặt mua
22 Viettel 0968.89.1964 1.760.000 60 Đặt mua
23 Viettel 0969.51.1964 1.050.000 50 Đặt mua
24 Viettel 0969.20.1964 1.370.000 46 Đặt mua
25 Viettel 0965.43.1964 1.760.000 47 Đặt mua
26 Viettel 0971.72.1964 1.690.000 46 Đặt mua
27 Mobifone 0933.81.1964 1.590.000 44 Đặt mua
28 Viettel 0985.42.1964 1.300.000 48 Đặt mua
29 Viettel 0966.95.1964 1.720.000 55 Đặt mua
30 Viettel 0971.73.1964 1.760.000 47 Đặt mua
31 Viettel 0982.46.1964 1.600.000 49 Đặt mua
32 Mobifone 093.754.1964 700.000 48 Đặt mua
33 Mobifone 093.726.1964 700.000 47 Đặt mua
34 Mobifone 0938.7.3.1964 799.000 50 Đặt mua
35 Viettel 096.115.1964 1.250.000 42 Đặt mua
36 Viettel 0976.94.1964 1.250.000 55 Đặt mua
37 Mobifone 0901.4.7.1964 910.000 41 Đặt mua
38 Viettel 0967.79.1964 1.950.000 58 Đặt mua
39 Viettel 0963.29.1964 1.680.000 49 Đặt mua
40 Viettel 0987.32.1964 1.180.000 49 Đặt mua
41 Viettel 096.229.1964 1.900.000 48 Đặt mua
42 Mobifone 0934.331.964 2.200.000 42 Đặt mua
43 Vinaphone 0944.77.1964 960.000 51 Đặt mua
44 Viettel 097.141.1964 1.560.000 42 Đặt mua
45 Viettel 0971.70.1964 875.000 44 Đặt mua
46 Vinaphone 0947.49.1964 1.000.000 53 Đặt mua
47 Vinaphone 0919.061.964 2.380.000 45 Đặt mua
48 Viettel 0976.51.1964 1.050.000 48 Đặt mua
49 Mobifone 09.01.08.1964 6.000.000 38 Đặt mua
50 Viettel 097.28.6.1964 1.190.000 52 Đặt mua
51 Mobifone 0907.42.1964 812.000 42 Đặt mua
52 Viettel 0975.21.1964 980.000 44 Đặt mua
53 Mobifone 0931.71.1964 990.000 41 Đặt mua
54 Viettel 096.15.2.1964 1.050.000 43 Đặt mua
55 Vinaphone 0911.531.964 1.150.000 39 Đặt mua
56 Viettel 0979.101.964 2.580.000 46 Đặt mua
57 Viettel 0975.361.964 1.100.000 50 Đặt mua
58 Viettel 096.575.1964 1.550.000 52 Đặt mua
59 Vinaphone 094.357.1964 1.100.000 48 Đặt mua
60 Vietnamobile 09.23.05.1964 5.260.000 39 Đặt mua
DMCA.com Protection Status