* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0946.871.969 990.000 59 Đặt mua
2 Vinaphone 0947.871.969 990.000 60 Đặt mua
3 Vinaphone 0947.031.969 990.000 48 Đặt mua
4 Vinaphone 0945.971.969 990.000 59 Đặt mua
5 Vinaphone 0856.79.1969 1.290.000 60 Đặt mua
6 Vinaphone 0853.161.969 664.000 48 Đặt mua
7 Vinaphone 0948.341.969 699.000 53 Đặt mua
8 Vinaphone 088.9391.969 2.190.000 62 Đặt mua
9 Vinaphone 0943.821.969 990.000 51 Đặt mua
10 Vinaphone 082.666.1969 3.670.000 53 Đặt mua
11 Vinaphone 083.454.1969 1.190.000 49 Đặt mua
12 Viettel 038.65.4.1969 959.000 51 Đặt mua
13 Vinaphone 082.999.1969 4.870.000 62 Đặt mua
14 Vinaphone 083.444.1969 2.580.000 48 Đặt mua
15 Vinaphone 083.567.1969 5.750.000 54 Đặt mua
16 Vinaphone 0828.19.19.69 1.280.000 53 Đặt mua
17 Vinaphone 0839.66.1969 2.200.000 57 Đặt mua
18 Vinaphone 08.5555.1969 7.310.000 53 Đặt mua
19 Vinaphone 082.668.1969 1.034.000 55 Đặt mua
20 Vinaphone 08.1979.1969 3.480.000 59 Đặt mua
21 Vinaphone 0949.4.2.1969 850.000 53 Đặt mua
22 Vinaphone 08.5678.1969 7.310.000 59 Đặt mua
23 Vinaphone 0839.7.6.1969 959.000 58 Đặt mua
24 Vinaphone 0825.95.1969 1.034.000 54 Đặt mua
25 Viettel 038.36.1.1969 959.000 46 Đặt mua
26 Vinaphone 0838.77.1969 2.200.000 58 Đặt mua
27 Vinaphone 0838.7.5.1969 959.000 56 Đặt mua
28 Vinaphone 0825.98.1969 1.034.000 57 Đặt mua
29 Vinaphone 0826.69.1969 1.034.000 56 Đặt mua
30 Vinaphone 083.678.1969 6.390.000 57 Đặt mua
31 Vinaphone 0834.93.1969 1.190.000 52 Đặt mua
32 Vinaphone 081778.1969 2.380.000 56 Đặt mua
33 Vinaphone 08.2345.1969 7.030.000 47 Đặt mua
34 Vinaphone 0825.93.1969 959.000 52 Đặt mua
35 Vinaphone 0838.5.9.1969 959.000 58 Đặt mua
36 Vinaphone 08345.7.1969 2.470.000 52 Đặt mua
37 Vinaphone 0825.99.1969 1.034.000 58 Đặt mua
38 Vinaphone 0949.31.1969 850.000 51 Đặt mua
39 Vinaphone 085.669.1969 1.034.000 59 Đặt mua
40 Vinaphone 0916.30.1969 959.000 44 Đặt mua
41 Vinaphone 082.886.1969 1.740.000 57 Đặt mua
42 Viettel 039.84.3.1969 959.000 52 Đặt mua
43 Vinaphone 0949.5.1.1969 850.000 53 Đặt mua
44 Vinaphone 091.646.1969 959.000 51 Đặt mua
45 Vinaphone 0834.67.1969 2.380.000 53 Đặt mua
46 Vinaphone 081779.1969 2.380.000 57 Đặt mua
47 Vinaphone 0823.93.1969 1.034.000 50 Đặt mua
48 Vinaphone 0943.7.6.1969 850.000 54 Đặt mua
49 Vinaphone 085.666.1969 3.670.000 56 Đặt mua
50 Vinaphone 0916.23.1969 959.000 46 Đặt mua
DMCA.com Protection Status