* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1970 2.500.000 33 Đặt mua
2 Vinaphone 08.23.06.1970 2.990.000 36 Đặt mua
3 Vinaphone 0812.66.1970 1.490.000 40 Đặt mua
4 Vinaphone 0913.51.1970 1.790.000 36 Đặt mua
5 Vinaphone 0818.23.1970 1.490.000 39 Đặt mua
6 Vinaphone 0818.98.1970 2.190.000 51 Đặt mua
7 Vinaphone 0943.14.1970 990.000 38 Đặt mua
8 Vinaphone 0827.99.1970 1.490.000 52 Đặt mua
9 Vinaphone 0916.18.1970 2.290.000 42 Đặt mua
10 Vinaphone 0916.95.1970 1.490.000 47 Đặt mua
11 Vinaphone 08.15.09.1970 3.990.000 40 Đặt mua
12 Vinaphone 0819.12.1970 2.990.000 38 Đặt mua
13 Vinaphone 08.1978.1970 1.034.000 50 Đặt mua
14 Vinaphone 094.26.9.1970 840.000 47 Đặt mua
15 Vinaphone 085.666.1970 2.470.000 48 Đặt mua
16 Vinaphone 08.1979.1970 3.030.000 51 Đặt mua
17 Vinaphone 0825.95.1970 1.034.000 46 Đặt mua
18 Vinaphone 0834.93.1970 1.190.000 44 Đặt mua
19 Vinaphone 0825.93.1970 959.000 44 Đặt mua
20 Vinaphone 08.5678.1970 7.310.000 51 Đặt mua
21 Vinaphone 0834.67.1970 2.380.000 45 Đặt mua
22 Vinaphone 0825.98.1970 1.034.000 49 Đặt mua
23 Vinaphone 081779.1970 2.380.000 49 Đặt mua
24 Vinaphone 0839.33.1970 1.190.000 43 Đặt mua
25 Vinaphone 082.999.1970 3.950.000 54 Đặt mua
26 Vinaphone 0823.93.1970 1.034.000 42 Đặt mua
27 Vinaphone 082.888.1970 3.580.000 51 Đặt mua
28 Vinaphone 083.888.1970 5.750.000 52 Đặt mua
29 Vinaphone 0828.98.1970 5.750.000 52 Đặt mua
30 Vinaphone 08345.7.1970 2.380.000 44 Đặt mua
31 Vinaphone 08.2345.1970 7.030.000 39 Đặt mua
32 Vinaphone 082.555.1970 1.034.000 42 Đặt mua
33 Vinaphone 0828.99.1970 1.550.000 53 Đặt mua
34 Vinaphone 0916.47.1970 959.000 44 Đặt mua
35 Vinaphone 0916.37.1970 959.000 43 Đặt mua
36 Vinaphone 083.567.1970 5.750.000 46 Đặt mua
37 Vinaphone 082.666.1970 3.580.000 45 Đặt mua
38 Vinaphone 0915.9.6.1970 2.470.000 47 Đặt mua
39 Vinaphone 0839.66.1970 2.200.000 49 Đặt mua
40 Vinaphone 0943.81.1970 769.000 42 Đặt mua
41 Vinaphone 083.999.1970 5.750.000 55 Đặt mua
42 Vinaphone 09.44.22.1970 959.000 38 Đặt mua
43 Vinaphone 082.333.1970 1.034.000 36 Đặt mua
44 Vinaphone 094.31.9.1970 850.000 43 Đặt mua
45 Vinaphone 081777.1970 7.030.000 47 Đặt mua
46 Vinaphone 094.27.4.1970 850.000 43 Đặt mua
47 Vinaphone 0825.99.1970 1.034.000 50 Đặt mua
48 Vinaphone 081778.1970 2.380.000 48 Đặt mua
49 Vinaphone 0949.31.1970 769.000 43 Đặt mua
50 Vinaphone 083.444.1970 2.380.000 40 Đặt mua
DMCA.com Protection Status