* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1971

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1971 2.500.000 34 Đặt mua
2 Viettel 0367.4.2.1971 600.000 40 Đặt mua
3 Viettel 034.688.1971 860.000 47 Đặt mua
4 Viettel 0364.91.1971 600.000 41 Đặt mua
5 Viettel 0977.25.1971 1.860.000 48 Đặt mua
6 Viettel 032.8811971 1.100.000 40 Đặt mua
7 Viettel 0373.63.1971 860.000 40 Đặt mua
8 Viettel 0977.48.1971 1.250.000 53 Đặt mua
9 Viettel 0386.57.1971 860.000 47 Đặt mua
10 Viettel 034.939.1971 700.000 46 Đặt mua
11 Viettel 03.4224.1971 1.210.000 33 Đặt mua
12 Viettel 0345.13.1971 900.000 34 Đặt mua
13 Viettel 096.321.1971 1.750.000 39 Đặt mua
14 Viettel 0965.22.1971 2.010.000 42 Đặt mua
15 Viettel 0355.87.1971 880.000 46 Đặt mua
16 Viettel 039.260.1971 600.000 38 Đặt mua
17 Viettel 096.264.1971 3.000.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0379.72.1971 750.000 46 Đặt mua
19 Viettel 0973.29.1971 2.400.000 48 Đặt mua
20 Viettel 034.7.04.1971 840.000 36 Đặt mua
21 Viettel 0364.27.1971 630.000 40 Đặt mua
22 Viettel 0329.4.7.1971 900.000 43 Đặt mua
23 Viettel 0338.39.1971 860.000 44 Đặt mua
24 Viettel 0979.4.9.1971 2.400.000 56 Đặt mua
25 Viettel 035.27.4.1971 1.560.000 39 Đặt mua
26 Viettel 096.252.1971 2.400.000 42 Đặt mua
27 Viettel 0389.641971 700.000 48 Đặt mua
28 Viettel 0967.95.1971 1.250.000 54 Đặt mua
29 Viettel 0984.99.1971 2.900.000 57 Đặt mua
30 Viettel 038.2.71.1971 2.400.000 39 Đặt mua
31 Viettel 0387.43.1971 860.000 43 Đặt mua
32 Viettel 0364.52.1971 700.000 38 Đặt mua
33 Viettel 039.201.1971 1.170.000 33 Đặt mua
34 Viettel 036.203.1971 1.140.000 32 Đặt mua
35 Viettel 0389.35.1971 900.000 46 Đặt mua
36 Viettel 0389.43.1971 860.000 45 Đặt mua
37 Viettel 0976.51.1971 2.040.000 46 Đặt mua
38 Viettel 0359.82.1971 860.000 45 Đặt mua
39 Viettel 033.567.1971 1.830.000 42 Đặt mua
40 Viettel 0396.4.9.1971 630.000 49 Đặt mua
41 Viettel 0964.25.1971 1.630.000 44 Đặt mua
42 Viettel 0969.17.1971 2.400.000 50 Đặt mua
43 Viettel 096.144.1971 2.400.000 42 Đặt mua
44 Viettel 035.909.1971 1.330.000 44 Đặt mua
45 Viettel 0393.94.1971 860.000 46 Đặt mua
46 Viettel 035.246.1971 1.630.000 38 Đặt mua
47 Viettel 036.24.9.1971 1.560.000 42 Đặt mua
48 Viettel 0332.39.1971 1.750.000 38 Đặt mua
49 Viettel 033.568.1971 1.100.000 43 Đặt mua
50 Viettel 0363.79.1971 1.100.000 46 Đặt mua
51 Viettel 0383.81.1971 1.100.000 41 Đặt mua
52 Viettel 033.255.1971 1.330.000 36 Đặt mua
53 Viettel 0962.60.1971 1.180.000 41 Đặt mua
54 Viettel 0372.90.1971 700.000 39 Đặt mua
55 Viettel 0366.93.1971 750.000 45 Đặt mua
56 Viettel 0374.55.1971 840.000 42 Đặt mua
57 Viettel 0352.37.1971 1.560.000 38 Đặt mua
58 Viettel 0356.40.1971 600.000 36 Đặt mua
59 Viettel 0375.38.1971 840.000 44 Đặt mua
60 Viettel 035.273.1971 1.630.000 38 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1971 : 876f283cd0234459909c5405e2732f75

DMCA.com Protection Status