* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0855.051.079 700.000 40 Đặt mua
2 Vinaphone 0817.160.979 770.000 48 Đặt mua
3 Vinaphone 0857.230.979 1.180.000 50 Đặt mua
4 Vinaphone 0942.130.779 1.330.000 42 Đặt mua
5 Vinaphone 0825.070.379 700.000 41 Đặt mua
6 Vinaphone 0833.050.279 700.000 37 Đặt mua
7 Vinaphone 0889.100.879 1.250.000 50 Đặt mua
8 Vinaphone 0819.160.779 770.000 48 Đặt mua
9 Vinaphone 0819.180.379 770.000 46 Đặt mua
10 Vinaphone 0832.071.279 700.000 39 Đặt mua
11 Vinaphone 0911.17.08.79 2.050.000 43 Đặt mua
12 Vinaphone 0835.13.02.79 770.000 38 Đặt mua
13 Vinaphone 0815.05.06.79 770.000 41 Đặt mua
14 Vinaphone 0826.230.179 700.000 38 Đặt mua
15 Vinaphone 0819.07.08.79 770.000 49 Đặt mua
16 Vinaphone 0889.160.679 1.100.000 54 Đặt mua
17 Vinaphone 083.508.0679 700.000 46 Đặt mua
18 Vinaphone 0825.210.179 700.000 35 Đặt mua
19 Vinaphone 0945.130.479 980.000 42 Đặt mua
20 Vinaphone 0856.19.02.79 770.000 47 Đặt mua
21 Vinaphone 0822.150.879 770.000 42 Đặt mua
22 Vinaphone 0832.030.179 770.000 33 Đặt mua
23 Vinaphone 0948.270.179 1.100.000 47 Đặt mua
24 Vinaphone 0889.060.279 1.100.000 49 Đặt mua
25 Vinaphone 0886.051.279 1.100.000 46 Đặt mua
26 Vinaphone 0836.210.579 770.000 41 Đặt mua
27 Vinaphone 0888.13.10.79 2.200.000 45 Đặt mua
28 Vinaphone 0833.150.379 770.000 39 Đặt mua
29 Vinaphone 0836.08.08.79 1.600.000 49 Đặt mua
30 Vinaphone 0817.100.579 700.000 38 Đặt mua
31 Vinaphone 0948.05.01.79 1.250.000 43 Đặt mua
32 Vinaphone 0819.061.179 770.000 42 Đặt mua
33 Vinaphone 0942.04.10.79 840.000 36 Đặt mua
34 Vinaphone 0886.170.579 980.000 51 Đặt mua
35 Vinaphone 0839.130.779 1.250.000 47 Đặt mua
36 Vinaphone 0815.130.779 980.000 41 Đặt mua
37 Vinaphone 0858.301.279 840.000 43 Đặt mua
38 Vinaphone 0944.05.01.79 1.100.000 39 Đặt mua
39 Vinaphone 0944.29.08.79 1.250.000 52 Đặt mua
40 Vinaphone 0819.22.10.79 770.000 39 Đặt mua
41 Vinaphone 0813.250.879 700.000 43 Đặt mua
42 Vinaphone 0836.250.979 980.000 49 Đặt mua
43 Vinaphone 0886.160.479 910.000 49 Đặt mua
44 Vinaphone 0946.070.379 1.100.000 45 Đặt mua
45 Vinaphone 0828.29.09.79 2.050.000 54 Đặt mua
46 Vinaphone 0817.210.979 1.250.000 44 Đặt mua
47 Vinaphone 0835.160.279 810.000 41 Đặt mua
48 Vinaphone 0941.030.679 980.000 39 Đặt mua
49 Vinaphone 0945.09.01.79 1.250.000 44 Đặt mua
50 Vinaphone 0817.030.279 700.000 37 Đặt mua