* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0799.97.1980 2.600.000 59 Đặt mua
2 Mobifone 0764.07.1980 1.830.000 42 Đặt mua
3 Vinaphone 0855.51.1980 1.830.000 42 Đặt mua
4 Mobifone 0707.83.1980 2.600.000 43 Đặt mua
5 Vinaphone 0949.06.03.80 1.250.000 39 Đặt mua
6 Viettel 0398.69.1980 1.830.000 53 Đặt mua
7 Mobifone 0778.87.1980 2.130.000 55 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.01.09.80 1.600.000 42 Đặt mua
9 Viettel 0357.26.1980 1.830.000 41 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.29.04.80 1.600.000 47 Đặt mua
11 Mobifone 0769.61.1980 1.830.000 47 Đặt mua
12 Mobifone 0783.23.1980 1.830.000 41 Đặt mua
13 Vinaphone 0918.20.1980 2.800.000 38 Đặt mua
14 Vinaphone 0829.63.1980 1.830.000 46 Đặt mua
15 Mobifone 0707.87.1980 2.600.000 47 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.21.04.80 1.600.000 39 Đặt mua
17 Mobifone 0784.34.1980 1.830.000 44 Đặt mua
18 Viettel 0357.62.1980 1.830.000 41 Đặt mua
19 Viettel 0366.91.1980 1.830.000 43 Đặt mua
20 Mobifone 0789.95.1980 3.000.000 56 Đặt mua
21 Viettel 0353.70.1980 1.180.000 36 Đặt mua
22 Mobifone 0764.55.1980 2.130.000 45 Đặt mua
23 Viettel 0384.37.1980 1.830.000 43 Đặt mua
24 Vinaphone 0949.43.1980 2.600.000 47 Đặt mua
25 Mobifone 0764.15.1980 1.830.000 41 Đặt mua
26 Mobifone 0778.97.1980 2.130.000 56 Đặt mua
27 Vinaphone 0888.30.03.80 1.600.000 38 Đặt mua
28 Viettel 0393.00.1980 1.180.000 33 Đặt mua
29 Viettel 0393.26.1980 1.830.000 41 Đặt mua
30 Mobifone 0786.04.1980 1.830.000 43 Đặt mua
31 Mobifone 0932.67.1980 2.500.000 45 Đặt mua
32 Vinaphone 0916.12.06.80 1.600.000 33 Đặt mua
33 Vietnamobile 0586.65.1980 810.000 48 Đặt mua
34 Vinaphone 0813.270.280 700.000 31 Đặt mua
35 Mobifone 07.9993.1980 2.050.000 55 Đặt mua
36 Viettel 0333.06.1980 3.000.000 33 Đặt mua
37 Mobifone 0786.50.1980 1.180.000 44 Đặt mua
38 Mobifone 0776.76.1980 1.830.000 51 Đặt mua
39 Viettel 0982.21.01.80 1.680.000 31 Đặt mua
40 Mobifone 0703.47.1980 1.830.000 39 Đặt mua
41 Viettel 0357.90.1980 1.180.000 42 Đặt mua
42 Vinaphone 0813.34.1980 1.830.000 37 Đặt mua
43 Mobifone 0773.180.180 6.000.000 35 Đặt mua
44 Mobifone 0707.85.1980 2.600.000 45 Đặt mua
45 Mobifone 0786.03.1980 1.830.000 42 Đặt mua
46 Mobifone 0707.86.1980 2.900.000 46 Đặt mua
47 Viettel 0333.07.08.80 2.130.000 32 Đặt mua
48 Vinaphone 0829.14.1980 1.830.000 42 Đặt mua
49 Viettel 0362.18.06.80 980.000 34 Đặt mua
50 Viettel 0356.70.1980 1.180.000 39 Đặt mua
51 Mobifone 0703.65.1980 1.830.000 39 Đặt mua
52 Viettel 0365.47.1980 1.830.000 43 Đặt mua
53 Mobifone 0797.71.1980 1.830.000 49 Đặt mua
54 Mobifone 0764.24.1980 1.830.000 41 Đặt mua
55 Mobifone 0786.70.1980 1.180.000 46 Đặt mua
56 Mobifone 0765.81.1980 1.830.000 45 Đặt mua
57 Mobifone 0704.41.1980 1.830.000 34 Đặt mua
58 Mobifone 0786.67.1980 1.680.000 52 Đặt mua
59 Mobifone 0764.99.1980 2.130.000 53 Đặt mua
60 Mobifone 0786.280.380 1.100.000 42 Đặt mua
DMCA.com Protection Status