* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1981

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0981.981.981 399.000.000 54 Đặt mua
2 Viettel 0974.25.04.81 1.330.000 40 Đặt mua
3 Vinaphone 0944.09.11.81 1.250.000 37 Đặt mua
4 Viettel 0974.25.08.81 1.330.000 44 Đặt mua
5 Vinaphone 0914.30.05.81 1.600.000 31 Đặt mua
6 Viettel 0987.24.06.81 1.330.000 45 Đặt mua
7 Vinaphone 0946.09.11.81 1.250.000 39 Đặt mua
8 Mobifone 0937.21.09.81 1.330.000 40 Đặt mua
9 Vinaphone 0942.18.04.81 1.250.000 37 Đặt mua
10 Viettel 0987.24.05.81 1.330.000 44 Đặt mua
11 Vinaphone 0949.09.08.81 1.250.000 48 Đặt mua
12 Mobifone 0908.21.07.81 2.050.000 36 Đặt mua
13 Mobifone 0933.10.04.81 1.330.000 29 Đặt mua
14 Mobifone 0937.63.1981 2.500.000 47 Đặt mua
15 Mobifone 0933.01.09.81 1.330.000 34 Đặt mua
16 Mobifone 0933.18.05.81 1.330.000 38 Đặt mua
17 Vinaphone 0944.09.08.81 1.250.000 43 Đặt mua
18 Mobifone 0933.09.03.81 1.330.000 36 Đặt mua
19 Vinaphone 0944.06.03.81 1.250.000 35 Đặt mua
20 Mobifone 0933.25.02.81 1.330.000 33 Đặt mua
21 Viettel 0962.06.03.81 1.680.000 35 Đặt mua
22 Mobifone 0933.24.02.81 1.330.000 32 Đặt mua
23 Vinaphone 0914.28.07.81 1.600.000 40 Đặt mua
24 Mobifone 0902.75.1981 2.500.000 42 Đặt mua
25 Mobifone 0908.49.1981 2.600.000 49 Đặt mua
26 Mobifone 0937.61.1981 1.880.000 45 Đặt mua
27 Mobifone 0933.071.081 2.480.000 32 Đặt mua
28 Mobifone 0937.17.05.81 840.000 41 Đặt mua
29 Mobifone 0937.04.10.81 910.000 33 Đặt mua
30 Mobifone 0933.08.12.81 980.000 35 Đặt mua
31 Mobifone 0937.84.1981 1.440.000 50 Đặt mua
32 Mobifone 0933.49.1981 1.740.000 47 Đặt mua
33 Mobifone 0901.69.1981 2.750.000 44 Đặt mua
34 Mobifone 0933.95.1981 2.250.000 48 Đặt mua
35 Mobifone 0933.80.1981 1.800.000 42 Đặt mua
36 Viettel 0971.16.12.81 2.280.000 36 Đặt mua
37 Vinaphone 0919.27.1981 3.190.000 47 Đặt mua
38 Vinaphone 0919.23.1981 3.210.000 43 Đặt mua
39 Vinaphone 0943.7.6.1981 1.400.000 48 Đặt mua
40 Vinaphone 0917.84.1981 3.220.000 48 Đặt mua
41 Vinaphone 09.44.33.1981 1.400.000 42 Đặt mua
42 Vinaphone 0913.07.06.81 910.000 35 Đặt mua
43 Vinaphone 0944.12.12.81 2.280.000 32 Đặt mua
44 Vinaphone 0917.32.1981 2.700.000 41 Đặt mua
45 Vinaphone 0945.22.1981 3.600.000 41 Đặt mua
46 Vinaphone 0914.22.1981 3.900.000 37 Đặt mua
47 Vinaphone 094.379.1981 3.300.000 51 Đặt mua
48 Vinaphone 09.16.03.1981 16.000.000 38 Đặt mua
49 Vinaphone 094.868.1981 4.300.000 54 Đặt mua
50 Vinaphone 09.19.01.1981 15.000.000 39 Đặt mua
51 Vinaphone 0917.31.1981 3.300.000 40 Đặt mua
52 Vinaphone 0941.121.281 2.800.000 29 Đặt mua
53 Vinaphone 0917.92.1981 2.900.000 47 Đặt mua
54 Vinaphone 0948.16.1981 2.600.000 47 Đặt mua
55 Vinaphone 0911.151.181 3.150.000 28 Đặt mua
56 Vinaphone 0948.171.181 3.000.000 40 Đặt mua
57 Vinaphone 0911.16.11.81 12.000.000 29 Đặt mua
58 Mobifone 0932.21.04.81 1.320.000 30 Đặt mua
59 Vinaphone 0917.12.04.81 1.100.000 33 Đặt mua
60 Mobifone 0932.26.03.81 1.160.000 34 Đặt mua
DMCA.com Protection Status