* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1981

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0877.15.06.81 750.000 43 Đặt mua
2 iTelecom 0878.23.1981 1.680.000 47 Đặt mua
3 iTelecom 0879.34.1981 1.400.000 50 Đặt mua
4 iTelecom 0878.61.1981 1.500.000 49 Đặt mua
5 iTelecom 0879.46.1981 1.400.000 53 Đặt mua
6 iTelecom 0879.25.1981 1.500.000 50 Đặt mua
7 iTelecom 087.9.02.1981 2.500.000 45 Đặt mua
8 iTelecom 0877.12.11.81 700.000 36 Đặt mua
9 iTelecom 0877.11.02.81 750.000 35 Đặt mua
10 iTelecom 0877.15.09.81 730.000 46 Đặt mua
11 iTelecom 0877.15.07.81 700.000 44 Đặt mua
12 iTelecom 087.8.09.1981 2.600.000 51 Đặt mua
13 iTelecom 0877.15.08.81 750.000 45 Đặt mua
14 iTelecom 0877.18.05.81 700.000 45 Đặt mua
15 iTelecom 0878.27.1981 1.500.000 51 Đặt mua
16 iTelecom 0877.01.10.81 750.000 33 Đặt mua
17 iTelecom 0877.12.04.81 700.000 38 Đặt mua
18 iTelecom 0879.24.1981 1.400.000 49 Đặt mua
19 iTelecom 0878.35.1981 1.500.000 50 Đặt mua
20 iTelecom 0879.181.181 10.400.000 44 Đặt mua
21 iTelecom 0879.40.1981 1.400.000 47 Đặt mua
22 iTelecom 0879.29.1981 1.500.000 54 Đặt mua
23 iTelecom 0878.47.1981 1.500.000 53 Đặt mua
24 iTelecom 0879.16.1981 1.500.000 50 Đặt mua
25 iTelecom 0877.10.12.81 750.000 35 Đặt mua
26 iTelecom 0877.13.10.81 700.000 36 Đặt mua
27 iTelecom 0877.01.02.81 750.000 34 Đặt mua
28 iTelecom 0877.13.07.81 700.000 42 Đặt mua
29 iTelecom 0877.12.12.81 700.000 37 Đặt mua
30 iTelecom 0877.12.02.81 700.000 36 Đặt mua
31 iTelecom 0879.30.12.81 750.000 39 Đặt mua
32 iTelecom 0878.72.1981 1.500.000 51 Đặt mua
33 iTelecom 0879.47.1981 1.500.000 54 Đặt mua
34 iTelecom 0878.50.1981 1.600.000 47 Đặt mua
35 iTelecom 0878.81.1981 1.500.000 51 Đặt mua
36 iTelecom 0879.04.1981 2.500.000 47 Đặt mua
37 iTelecom 0878.51.1981 1.680.000 48 Đặt mua
38 iTelecom 0878.75.1981 1.500.000 54 Đặt mua
39 iTelecom 087.9.09.1981 2.700.000 52 Đặt mua
40 iTelecom 0877.01.07.81 700.000 39 Đặt mua
41 iTelecom 0877.12.05.81 700.000 39 Đặt mua
42 iTelecom 0878.92.1981 1.500.000 53 Đặt mua
43 iTelecom 0878.93.1981 1.600.000 54 Đặt mua
44 iTelecom 0879.37.1981 1.500.000 53 Đặt mua
45 iTelecom 0878.85.1981 1.680.000 55 Đặt mua
46 iTelecom 0877.12.10.81 700.000 35 Đặt mua
47 iTelecom 0879.41.1981 1.400.000 48 Đặt mua
48 iTelecom 0879.16.07.81 730.000 47 Đặt mua
49 iTelecom 0879.30.1981 1.400.000 46 Đặt mua
50 iTelecom 0877.18.04.81 700.000 44 Đặt mua
51 iTelecom 0878.24.1981 1.400.000 48 Đặt mua
52 iTelecom 0877.12.09.81 700.000 43 Đặt mua
53 iTelecom 0877.13.03.81 700.000 38 Đặt mua
54 iTelecom 0877.15.11.81 750.000 39 Đặt mua
55 iTelecom 0878.19.1981 1.750.000 52 Đặt mua
56 iTelecom 0879.16.09.81 750.000 49 Đặt mua
57 iTelecom 0879.27.1981 1.500.000 52 Đặt mua
58 iTelecom 087.9.03.1981 2.500.000 46 Đặt mua
59 iTelecom 0879.32.1981 1.680.000 48 Đặt mua
60 iTelecom 0879.43.1981 1.400.000 50 Đặt mua
DMCA.com Protection Status