* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1984

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 38 Đặt mua
2 Vinaphone 0949.29.1984 2.600.000 55 Đặt mua
3 Vinaphone 0919.23.1984 4.800.000 46 Đặt mua
4 Vinaphone 08.1985.1984 10.000.000 53 Đặt mua
5 Vinaphone 0915.93.1984 3.900.000 49 Đặt mua
6 Vinaphone 0946.72.1984 1.680.000 50 Đặt mua
7 Vinaphone 081.588.1984 3.400.000 52 Đặt mua
8 Vinaphone 0913.00.1984 7.000.000 35 Đặt mua
9 Vinaphone 0886.28.1984 2.050.000 54 Đặt mua
10 Vinaphone 0911.83.1984 4.500.000 44 Đặt mua
11 Vinaphone 0941.52.1984 2.700.000 43 Đặt mua
12 Vinaphone 0812.88.1984 2.900.000 49 Đặt mua
13 Vinaphone 0823.68.1984 2.280.000 49 Đặt mua
14 Vinaphone 0946.10.1984 1.680.000 42 Đặt mua
15 Vinaphone 0886.83.1984 2.500.000 55 Đặt mua
16 Vinaphone 0813.55.1984 2.500.000 44 Đặt mua
17 Vinaphone 0918.93.1984 5.200.000 52 Đặt mua
18 Vinaphone 0829.66.1984 2.600.000 53 Đặt mua
19 Vinaphone 083.899.1984 3.200.000 59 Đặt mua
20 Vinaphone 0858.55.1984 3.400.000 53 Đặt mua
21 Vinaphone 0917.98.1984 3.900.000 56 Đặt mua
22 Vinaphone 0913.49.1984 3.300.000 48 Đặt mua
23 Vinaphone 0886.31.1984 1.750.000 48 Đặt mua
24 Vinaphone 0941.81.1984 2.800.000 45 Đặt mua
25 Vinaphone 0918.38.1984 6.600.000 51 Đặt mua
26 Vinaphone 0888.31.1984 4.600.000 50 Đặt mua
27 Vinaphone 0889.75.1984 2.500.000 59 Đặt mua
28 Vinaphone 0911.42.1984 3.800.000 39 Đặt mua
29 Vinaphone 0886.21.1984 2.600.000 47 Đặt mua
30 Vinaphone 0886.68.1984 5.500.000 58 Đặt mua
31 Vinaphone 081.866.1984 3.400.000 51 Đặt mua
32 Vinaphone 08.29.02.1984 12.000.000 43 Đặt mua
33 Vinaphone 0889.55.1984 2.200.000 57 Đặt mua
34 Vinaphone 091.136.1984 6.000.000 42 Đặt mua
35 Vinaphone 081.699.1984 3.400.000 55 Đặt mua
36 Vinaphone 0913.87.1984 4.800.000 50 Đặt mua
37 Vinaphone 0916.42.1984 2.900.000 44 Đặt mua
38 Vinaphone 0888.25.1984 4.600.000 53 Đặt mua
39 Vinaphone 0946.99.1984 5.500.000 59 Đặt mua
40 Vinaphone 0886.25.1984 2.050.000 51 Đặt mua
41 Vinaphone 0812.66.1984 2.600.000 45 Đặt mua
42 Vinaphone 0911.08.1984 15.000.000 41 Đặt mua
43 Vinaphone 0888.28.1984 6.300.000 56 Đặt mua
44 Vinaphone 0886.16.1984 2.050.000 51 Đặt mua
45 Vinaphone 0819.55.1984 2.600.000 50 Đặt mua
46 Vinaphone 0813.88.1984 3.400.000 50 Đặt mua
47 Vinaphone 085.268.1984 2.280.000 51 Đặt mua
48 Vinaphone 0818.55.1984 2.600.000 49 Đặt mua
49 Vinaphone 0886.89.1984 2.500.000 61 Đặt mua
50 Vinaphone 09.18.81.1984 6.000.000 49 Đặt mua
51 Vinaphone 08.28.04.1984 12.000.000 44 Đặt mua
52 Vinaphone 0949.64.1984 2.130.000 54 Đặt mua
53 Vinaphone 085.288.1984 3.400.000 53 Đặt mua
54 Vinaphone 09.16.03.1984 15.000.000 41 Đặt mua
55 Vinaphone 0859.88.1984 3.200.000 60 Đặt mua
56 Vinaphone 0916.62.1984 6.000.000 46 Đặt mua
57 Vinaphone 0948.63.1984 3.200.000 52 Đặt mua
58 Vinaphone 0835.66.1984 3.400.000 50 Đặt mua
59 Vinaphone 0825.66.1984 2.600.000 49 Đặt mua
60 Vinaphone 0829.88.1984 3.200.000 57 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1984 : e85429b55dbfbd61773524eaf3e79305

DMCA.com Protection Status