* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1984

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 0762.10.10.84 1.630.000 29 Đặt mua
3 Mobifone 0908.03.12.84 1.700.000 35 Đặt mua
4 Mobifone 0933.15.10.84 1.700.000 34 Đặt mua
5 Mobifone 0908.05.02.84 1.700.000 36 Đặt mua
6 Mobifone 0908.30.03.84 1.700.000 35 Đặt mua
7 Mobifone 0937.07.01.84 1.700.000 39 Đặt mua
8 Mobifone 0908.28.01.84 1.700.000 40 Đặt mua
9 Mobifone 0931.22.05.84 1.700.000 34 Đặt mua
10 Mobifone 0908.26.02.84 1.700.000 39 Đặt mua
11 Mobifone 0937.05.12.84 1.700.000 39 Đặt mua
12 Mobifone 0777.04.06.84 1.420.000 43 Đặt mua
13 Mobifone 0937.19.08.84 1.700.000 49 Đặt mua
14 Mobifone 0901.29.09.84 1.700.000 42 Đặt mua
15 Mobifone 0933.28.05.84 1.700.000 42 Đặt mua
16 Mobifone 0706.03.1984 6.000.000 38 Đặt mua
17 Mobifone 0933.11.05.84 1.700.000 34 Đặt mua
18 Mobifone 0908.27.02.84 1.700.000 40 Đặt mua
19 Mobifone 0908.03.08.84 1.700.000 40 Đặt mua
20 Mobifone 0901.29.06.84 1.700.000 39 Đặt mua
21 Mobifone 0931.26.01.84 1.700.000 34 Đặt mua
22 Mobifone 0937.16.11.84 1.700.000 40 Đặt mua
23 Mobifone 0908.02.06.84 1.700.000 37 Đặt mua
24 Mobifone 0937.24.03.84 1.700.000 40 Đặt mua
25 Mobifone 0937.05.01.84 1.700.000 37 Đặt mua
26 Mobifone 0933.09.03.84 1.700.000 39 Đặt mua
27 Mobifone 0908.12.03.84 1.700.000 35 Đặt mua
28 Mobifone 0933.25.04.84 1.700.000 38 Đặt mua
29 Mobifone 0937.13.08.84 1.700.000 43 Đặt mua
30 Mobifone 0933.27.09.84 1.700.000 45 Đặt mua
31 Mobifone 0934.15.01.84 1.700.000 35 Đặt mua
32 Mobifone 0908.19.06.84 1.700.000 45 Đặt mua
33 Mobifone 0937.18.09.84 1.700.000 49 Đặt mua
34 Mobifone 0937.11.06.84 1.700.000 39 Đặt mua
35 Mobifone 0933.17.10.84 1.700.000 36 Đặt mua
36 Mobifone 0937.22.07.84 1.700.000 42 Đặt mua
37 Mobifone 0908.15.03.84 1.700.000 38 Đặt mua
38 Mobifone 0908.03.02.84 1.700.000 34 Đặt mua
39 Mobifone 0937.08.06.84 1.700.000 45 Đặt mua
40 Mobifone 0933.15.04.84 1.700.000 37 Đặt mua
41 Mobifone 0937.27.10.84 1.700.000 41 Đặt mua
42 Mobifone 0933.25.08.84 1.700.000 42 Đặt mua
43 Mobifone 0908.23.01.84 1.700.000 35 Đặt mua
44 Mobifone 0931.27.03.84 1.700.000 37 Đặt mua
45 Mobifone 0937.23.02.84 1.700.000 38 Đặt mua
46 Mobifone 0931.26.11.84 1.700.000 35 Đặt mua
47 Mobifone 0706.12.1984 6.000.000 38 Đặt mua
48 Mobifone 0937.19.12.84 1.700.000 44 Đặt mua
49 Mobifone 0931.23.11.84 1.700.000 32 Đặt mua
50 Mobifone 0937.31.12.84 1.700.000 38 Đặt mua