* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1985

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1985 2.650.000 39 Đặt mua
2 Viettel 0356.180.185 390.000 37 Đặt mua
3 Mobifone 0786.00.1985 1.830.000 44 Đặt mua
4 Viettel 0383.92.1985 1.830.000 48 Đặt mua
5 Viettel 0333.07.12.85 1.830.000 32 Đặt mua
6 Mobifone 0764.99.1985 2.130.000 58 Đặt mua
7 Mobifone 0765.75.1985 1.830.000 53 Đặt mua
8 Mobifone 0707.85.1985 2.600.000 50 Đặt mua
9 Vinaphone 0826.24.09.85 770.000 44 Đặt mua
10 Viettel 0965.23.04.85 1.680.000 42 Đặt mua
11 Mobifone 0765.33.1985 2.130.000 47 Đặt mua
12 Mobifone 0797.71.1985 1.830.000 54 Đặt mua
13 Vinaphone 0944.04.03.85 1.250.000 37 Đặt mua
14 Vinaphone 0942.18.05.85 1.250.000 42 Đặt mua
15 Mobifone 0774.94.1985 1.830.000 54 Đặt mua
16 Viettel 0965.17.04.85 1.680.000 45 Đặt mua
17 Viettel 0348.21.1985 1.830.000 41 Đặt mua
18 Viettel 0354.27.1985 1.830.000 44 Đặt mua
19 Mobifone 0786.64.1985 1.830.000 54 Đặt mua
20 Vinaphone 0945.09.06.85 1.250.000 46 Đặt mua
21 Mobifone 0796.20.1985 1.180.000 47 Đặt mua
22 Vinaphone 0943.09.10.85 1.250.000 39 Đặt mua
23 Mobifone 0703.25.1985 1.680.000 40 Đặt mua
24 Vinaphone 0946.09.06.85 1.250.000 47 Đặt mua
25 Mobifone 0785.99.1985 2.130.000 61 Đặt mua
26 Viettel 0353.75.1985 1.830.000 46 Đặt mua
27 Vinaphone 0813.27.03.85 770.000 37 Đặt mua
28 Viettel 0965.18.03.85 1.680.000 45 Đặt mua
29 Mobifone 0786.67.1985 1.680.000 57 Đặt mua
30 Vinaphone 0944.23.02.85 1.250.000 37 Đặt mua
31 Vinaphone 0943.09.11.85 1.250.000 40 Đặt mua
32 Mobifone 0777.96.1985 3.000.000 59 Đặt mua
33 Mobifone 0769.86.1985 1.830.000 59 Đặt mua
34 Mobifone 0774.15.1985 1.830.000 47 Đặt mua
35 Mobifone 0786.03.1985 1.830.000 47 Đặt mua
36 Vinaphone 0942.13.01.85 1.250.000 33 Đặt mua
37 Vinaphone 0944.05.11.85 1.250.000 37 Đặt mua
38 Vinaphone 0845.16.04.85 770.000 41 Đặt mua
39 Vinaphone 0944.09.06.85 1.250.000 45 Đặt mua
40 Viettel 0333.07.08.85 1.830.000 37 Đặt mua
41 Vinaphone 0888.01.07.85 1.600.000 45 Đặt mua
42 Viettel 0353.37.1985 1.830.000 44 Đặt mua
43 Viettel 0385.73.1985 1.830.000 49 Đặt mua
44 Mobifone 0797.47.1985 1.830.000 57 Đặt mua
45 Vinaphone 0826.31.1985 1.830.000 43 Đặt mua
46 Viettel 0393.31.1985 1.830.000 42 Đặt mua
47 Viettel 0353.64.1985 1.830.000 44 Đặt mua
48 Mobifone 0933.29.01.85 1.330.000 40 Đặt mua
49 Viettel 0383.03.10.85 980.000 31 Đặt mua
50 Vietnamobile 0567.72.1985 880.000 50 Đặt mua
51 Viettel 0974.53.1985 2.800.000 51 Đặt mua
52 Mobifone 0769.61.1985 1.830.000 52 Đặt mua
53 Mobifone 0775.97.1985 1.830.000 58 Đặt mua
54 Mobifone 0764.32.1985 1.830.000 45 Đặt mua
55 Mobifone 0777.020.585 1.980.000 41 Đặt mua
56 Vinaphone 0944.17.08.85 1.250.000 46 Đặt mua
57 Mobifone 0764.71.1985 1.830.000 48 Đặt mua
58 Mobifone 0799.97.1985 2.600.000 64 Đặt mua
59 Mobifone 0764.49.1985 1.830.000 53 Đặt mua
60 Vinaphone 0914.28.10.85 1.600.000 38 Đặt mua
DMCA.com Protection Status