* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.18.11.1989 15.000.000 46 Đặt mua
2 Vinaphone 0816.07.1989 12.000.000 49 Đặt mua
3 Vinaphone 08.13.03.1989 13.000.000 42 Đặt mua
4 Vinaphone 091.275.1989 11.000.000 51 Đặt mua
5 Vinaphone 0818.07.1989 12.000.000 51 Đặt mua
6 Vinaphone 08.5678.1989 18.000.000 61 Đặt mua
7 Mobifone 0907.030.789 16.000.000 43 Đặt mua
8 Vinaphone 0944.89.1989 12.000.000 61 Đặt mua
9 Viettel 0866.89.1989 12.900.000 64 Đặt mua
10 Viettel 0398.11.11.89 10.600.000 41 Đặt mua
11 Viettel 0961.52.1989 15.000.000 50 Đặt mua
12 Viettel 0333.68.1989 10.000.000 50 Đặt mua
13 Viettel 0965.03.1989 10.000.000 50 Đặt mua
14 Viettel 0982.04.07.89 10.000.000 47 Đặt mua
15 Viettel 0968.05.1989 15.000.000 55 Đặt mua
16 Viettel 0973.16.1989 10.000.000 53 Đặt mua
17 Viettel 0392.89.1989 15.000.000 58 Đặt mua
18 Viettel 0971.68.1989 15.000.000 58 Đặt mua
19 Mobifone 090.187.1989 10.000.000 52 Đặt mua
20 Mobifone 0703.11.11.89 10.000.000 31 Đặt mua
21 Mobifone 0899.09.1989 10.000.000 62 Đặt mua
22 Viettel 098.133.1989 19.900.000 51 Đặt mua
23 Viettel 0971.09.07.89 18.000.000 50 Đặt mua
24 Vinaphone 08.23.01.1989 15.900.000 41 Đặt mua
25 Vinaphone 08.25.06.1989 15.900.000 48 Đặt mua
26 Viettel 097.12.9.1989 15.000.000 55 Đặt mua
27 Viettel 0964.32.1989 13.500.000 51 Đặt mua
28 Viettel 0866.65.1989 10.500.000 58 Đặt mua
29 Vietnamobile 09.25.07.1989 19.500.000 50 Đặt mua
30 Vietnamobile 09.23.12.1989 17.100.000 44 Đặt mua
31 Vinaphone 08.1982.1989 15.300.000 55 Đặt mua
32 Vinaphone 08.24.01.1989 16.200.000 42 Đặt mua
33 Viettel 0985.83.1989 20.000.000 60 Đặt mua
34 Viettel 086.234.1989 12.300.000 50 Đặt mua
35 Mobifone 090.666.1989 33.400.000 54 Đặt mua
36 Vinaphone 08.15.04.1989 15.900.000 45 Đặt mua
37 Vinaphone 0846.1111.89 12.000.000 39 Đặt mua
38 Mobifone 0799.90.1989 10.900.000 61 Đặt mua
39 Vinaphone 08.25.04.1989 16.200.000 46 Đặt mua
40 Viettel 0965.96.1989 10.000.000 62 Đặt mua
41 Vinaphone 08.17.09.1989 16.200.000 52 Đặt mua
42 Vietnamobile 09.2525.1989 13.500.000 50 Đặt mua
43 Vinaphone 0886.03.07.89 10.000.000 49 Đặt mua
44 Viettel 0979.38.1989 25.000.000 63 Đặt mua
45 Mobifone 089.666.1989 45.000.000 62 Đặt mua
46 Vietnamobile 09.26.05.1989 15.900.000 49 Đặt mua
47 Vietnamobile 09.2468.1989 11.200.000 56 Đặt mua
48 Mobifone 0704.11.1989 11.500.000 40 Đặt mua
49 Viettel 098.663.1989 28.000.000 59 Đặt mua
50 Vinaphone 08.13.04.1989 16.200.000 43 Đặt mua