* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0913.69.1989 18.000.000 55 Đặt mua
2 Vinaphone 09.18.11.1989 18.000.000 47 Đặt mua
3 Vinaphone 0944.89.1989 12.000.000 61 Đặt mua
4 Vinaphone 08.15.05.1989 13.000.000 46 Đặt mua
5 Vinaphone 08.15.03.1989 13.000.000 44 Đặt mua
6 Vinaphone 08.15.09.1989 13.000.000 50 Đặt mua
7 Vinaphone 08.16.09.1989 13.000.000 51 Đặt mua
8 Vinaphone 08.18.03.1989 13.000.000 47 Đặt mua
9 Vinaphone 08.13.09.1989 13.000.000 48 Đặt mua
10 Vinaphone 08.16.05.1989 13.000.000 47 Đặt mua
11 Vinaphone 0912.75.1989 11.000.000 51 Đặt mua
12 Vinaphone 08.13.03.1989 10.000.000 42 Đặt mua
13 Vinaphone 08.18.11.1989 15.000.000 46 Đặt mua
14 Vinaphone 0888.79.1989 12.000.000 67 Đặt mua
15 Vinaphone 0818.07.1989 12.000.000 51 Đặt mua
16 Vinaphone 0812.02.1989 12.000.000 40 Đặt mua
17 Vinaphone 0816.07.1989 12.000.000 49 Đặt mua
18 Vinaphone 08.5678.1989 15.000.000 61 Đặt mua
19 Vinaphone 08.1985.1989 12.000.000 58 Đặt mua
20 Vinaphone 08.1980.1989 12.000.000 53 Đặt mua
21 Vinaphone 08.1982.1989 12.000.000 55 Đặt mua
22 Vinaphone 088858.1989 10.000.000 64 Đặt mua
23 Vinaphone 08.1981.1989 12.000.000 54 Đặt mua
24 Vinaphone 0941.39.1989 10.000.000 53 Đặt mua
25 Vinaphone 08.12.07.1989 13.000.000 45 Đặt mua
26 Vinaphone 08.13.07.1989 14.000.000 46 Đặt mua
27 Vinaphone 08.26.08.1989 13.000.000 51 Đặt mua
28 Vinaphone 0886.66.1989 18.000.000 61 Đặt mua
29 Vinaphone 0918.92.1989 14.000.000 56 Đặt mua
30 Vinaphone 08.28.05.1989 13.000.000 50 Đặt mua
31 Vietnamobile 05.28.08.1989 12.000.000 50 Đặt mua
32 Vietnamobile 09.25.07.1989 19.500.000 50 Đặt mua
33 Vinaphone 091.595.1989 15.000.000 56 Đặt mua
34 Vinaphone 08.14.09.1989 18.000.000 49 Đặt mua
35 Vinaphone 08.13.04.1989 18.000.000 43 Đặt mua
36 Vietnamobile 09.24.05.1989 18.000.000 47 Đặt mua
37 Vietnamobile 05.28.07.1989 12.000.000 49 Đặt mua
38 Vietnamobile 05.28.05.1989 12.000.000 47 Đặt mua
39 Vinaphone 08.15.08.1989 18.000.000 49 Đặt mua
40 Vinaphone 08.24.07.1989 18.000.000 48 Đặt mua
41 Vinaphone 08.24.01.1989 18.000.000 42 Đặt mua
42 Vietnamobile 05.22.01.1989 12.000.000 37 Đặt mua
43 Vinaphone 08.18.02.1989 18.000.000 46 Đặt mua
44 Vinaphone 08.2706.1989 12.000.000 50 Đặt mua
45 Vinaphone 08.17.03.1989 18.000.000 46 Đặt mua
46 Vietnamobile 09.23.11.1989 22.500.000 43 Đặt mua
47 Vietnamobile 05.22.03.1989 12.000.000 39 Đặt mua
48 Vinaphone 08.17.07.1989 18.000.000 50 Đặt mua
49 Vietnamobile 092.13.3.1989 10.000.000 45 Đặt mua
50 Vinaphone 08.24.05.1989 18.000.000 46 Đặt mua
51 Vietnamobile 09.2525.1989 15.000.000 50 Đặt mua
52 Vinaphone 0918.79.1989 25.000.000 61 Đặt mua
53 Vinaphone 0888.52.1989 10.000.000 58 Đặt mua
54 Vietnamobile 05.23.12.1989 12.000.000 40 Đặt mua
55 Vietnamobile 05.28.09.1989 12.000.000 51 Đặt mua
56 Vinaphone 08.14.05.1989 18.000.000 45 Đặt mua
57 Vinaphone 08.19.03.1989 18.000.000 48 Đặt mua
58 Vinaphone 08.2607.1989 12.000.000 50 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.21.02.1989 18.000.000 41 Đặt mua
60 Vietnamobile 0925.02.1989 12.000.000 45 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1989 : f86f757b1087abe6034e1e22f3c758fa

DMCA.com Protection Status