* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 05.28.09.1989 10.700.000 51 Đặt mua
2 Vietnamobile 05.22.03.1989 10.700.000 39 Đặt mua
3 Vietnamobile 09.21.02.1989 16.000.000 41 Đặt mua
4 Vietnamobile 09.21.11.1989 10.700.000 41 Đặt mua
5 Vietnamobile 05.22.10.1989 10.700.000 37 Đặt mua
6 Vietnamobile 09.24.06.1989 17.100.000 48 Đặt mua
7 Vietnamobile 05.28.01.1989 10.700.000 43 Đặt mua
8 Vietnamobile 05.28.02.1989 10.700.000 44 Đặt mua
9 Vietnamobile 05.22.04.1989 12.000.000 40 Đặt mua
10 Vietnamobile 09.27.03.1989 16.000.000 48 Đặt mua
11 Vietnamobile 09.25.08.1989 19.500.000 51 Đặt mua
12 Vietnamobile 05.22.08.1989 10.600.000 44 Đặt mua
13 Vietnamobile 09.2525.1989 18.000.000 50 Đặt mua
14 Vietnamobile 05.28.07.1989 10.700.000 49 Đặt mua
15 Vietnamobile 09.25.03.1989 19.500.000 46 Đặt mua
16 Vietnamobile 09.22.03.1989 16.000.000 43 Đặt mua
17 Vietnamobile 09.23.12.1989 16.000.000 44 Đặt mua
18 Vietnamobile 09.28.12.1989 25.000.000 49 Đặt mua
19 Vietnamobile 09.27.01.1989 11.900.000 46 Đặt mua
20 Vietnamobile 09.28.07.1989 16.000.000 53 Đặt mua
21 Vietnamobile 09.26.05.1989 16.000.000 49 Đặt mua
22 Vietnamobile 09.26.03.1989 16.000.000 47 Đặt mua
23 Vietnamobile 09.29.10.1989 17.500.000 48 Đặt mua
24 Vietnamobile 09.28.06.1989 16.000.000 52 Đặt mua
25 Vietnamobile 09.24.04.1989 16.000.000 46 Đặt mua
26 Vietnamobile 0588.88.1989 35.000.000 64 Đặt mua
27 Vietnamobile 09.24.08.1989 19.500.000 50 Đặt mua
28 Vietnamobile 09.26.04.1989 16.000.000 48 Đặt mua
29 Vietnamobile 05.28.08.1989 10.700.000 50 Đặt mua
30 Vietnamobile 09.28.01.1989 17.100.000 47 Đặt mua
31 Vietnamobile 09.21.03.1989 16.000.000 42 Đặt mua
32 Vietnamobile 09.2468.1989 15.000.000 56 Đặt mua
33 Vietnamobile 09.23.11.1989 20.000.000 43 Đặt mua
34 Vietnamobile 05.23.12.1989 10.700.000 40 Đặt mua
35 Vietnamobile 0925.99.1989 12.000.000 61 Đặt mua
36 Vietnamobile 09.28.05.1989 16.000.000 51 Đặt mua
37 Vietnamobile 09.25.02.1989 12.000.000 45 Đặt mua
38 Vietnamobile 05.23.04.1989 10.700.000 41 Đặt mua
39 Vietnamobile 05.28.05.1989 10.600.000 47 Đặt mua
40 Vietnamobile 05.22.01.1989 10.600.000 37 Đặt mua
41 Vietnamobile 09.24.03.1989 16.000.000 45 Đặt mua
42 Vietnamobile 09.25.07.1989 19.500.000 50 Đặt mua
43 Vietnamobile 09.24.07.1989 11.900.000 49 Đặt mua
44 Vietnamobile 05.23.05.1989 12.000.000 42 Đặt mua
45 Vietnamobile 09.24.05.1989 16.000.000 47 Đặt mua
DMCA.com Protection Status