* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1990

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1990 3.650.000 35 Đặt mua
2 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 53 Đặt mua
3 Vietnamobile 0587.88.1990 950.000 55 Đặt mua
4 Vietnamobile 0584.83.1990 810.000 47 Đặt mua
5 Mobifone 0786.45.1990 1.830.000 49 Đặt mua
6 Mobifone 0796.28.1990 1.830.000 51 Đặt mua
7 Mobifone 0765.76.1990 1.830.000 50 Đặt mua
8 Mobifone 0786.57.1990 1.830.000 52 Đặt mua
9 Mobifone 0703.25.1990 1.680.000 36 Đặt mua
10 Mobifone 0792.71.1990 1.830.000 45 Đặt mua
11 Mobifone 0786.02.1990 1.830.000 42 Đặt mua
12 Mobifone 0769.72.1990 1.830.000 50 Đặt mua
13 Mobifone 0797.41.1990 1.830.000 47 Đặt mua
14 Mobifone 07.9993.1990 2.050.000 56 Đặt mua
15 Vietnamobile 0584.26.1990 810.000 44 Đặt mua
16 Mobifone 0777.63.1990 3.000.000 49 Đặt mua
17 Mobifone 0766.21.1990 1.830.000 41 Đặt mua
18 Mobifone 0786.67.1990 1.680.000 53 Đặt mua
19 Viettel 0368.87.1990 1.830.000 51 Đặt mua
20 Mobifone 0769.06.1990 1.830.000 47 Đặt mua
21 Mobifone 0797.59.1990 1.680.000 56 Đặt mua
22 Mobifone 0784.34.1990 1.830.000 45 Đặt mua
23 Vinaphone 0829.14.1990 1.830.000 43 Đặt mua
24 Mobifone 0762.21.1990 1.830.000 37 Đặt mua
25 Mobifone 077.5.02.1990 1.900.000 40 Đặt mua
26 Mobifone 0764.29.1990 1.830.000 47 Đặt mua
27 Viettel 0397.55.1990 2.130.000 48 Đặt mua
28 Mobifone 0786.28.1990 1.680.000 50 Đặt mua
29 Mobifone 0785.94.1990 1.830.000 52 Đặt mua
30 Mobifone 0769.61.1990 1.830.000 48 Đặt mua
31 Mobifone 0774.18.1990 1.830.000 46 Đặt mua
32 Mobifone 0707.32.1990 2.600.000 38 Đặt mua
33 Mobifone 0707.83.1990 2.600.000 44 Đặt mua
34 Viettel 0359.76.1990 1.830.000 49 Đặt mua
35 Mobifone 0707.87.1990 2.600.000 48 Đặt mua
36 Viettel 0385.73.1990 1.830.000 45 Đặt mua
37 Vinaphone 08.28.11.1990 7.180.000 39 Đặt mua
38 Vinaphone 0839.66.1990 1.840.000 51 Đặt mua
39 Vinaphone 085.333.1990 1.990.000 41 Đặt mua
40 Vinaphone 08.1979.1990 5.280.000 53 Đặt mua
41 Vinaphone 085.787.1990 1.100.000 54 Đặt mua
42 Vinaphone 082.887.1990 1.490.000 52 Đặt mua
43 Vinaphone 0823.92.1990 1.100.000 43 Đặt mua
44 Vinaphone 0839.33.1990 1.860.000 45 Đặt mua
45 Vinaphone 0828.97.1990 1.400.000 53 Đặt mua
46 Vinaphone 0858.58.1990 5.020.000 53 Đặt mua
47 Vinaphone 0833.55.1990 4.350.000 43 Đặt mua
48 Vinaphone 082889.1990 3.090.000 54 Đặt mua
49 Vinaphone 081771.1990 2.050.000 43 Đặt mua
50 Vinaphone 08.5678.1990 16.300.000 53 Đặt mua
51 Vinaphone 082.555.1990 3.040.000 44 Đặt mua
52 Vinaphone 0828.99.1990 2.975.000 55 Đặt mua
53 Vinaphone 082.885.1990 1.500.000 50 Đặt mua
54 Vinaphone 0828.98.1990 6.080.000 54 Đặt mua
55 Vinaphone 0825.94.1990 1.100.000 47 Đặt mua
56 Vinaphone 081775.1990 1.850.000 47 Đặt mua
57 Vinaphone 083338.1990 1.790.000 44 Đặt mua
58 Vinaphone 0828.96.1990 1.400.000 52 Đặt mua
59 Vinaphone 08.3568.1990 4.370.000 49 Đặt mua
60 Vinaphone 081782.1990 980.000 45 Đặt mua
DMCA.com Protection Status