* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1993

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0866.02.1993 5.100.000 44 Đặt mua
2 Viettel 034.28.7.1993 3.800.000 46 Đặt mua
3 Viettel 034.815.1993 1.750.000 43 Đặt mua
4 Viettel 086.27.8.1993 5.600.000 53 Đặt mua
5 Viettel 086.5.10.1993 5.100.000 42 Đặt mua
6 Viettel 086.203.1993 5.600.000 41 Đặt mua
7 Viettel 086.24.3.1993 5.600.000 45 Đặt mua
8 Viettel 086.9.04.1993 4.100.000 49 Đặt mua
9 Viettel 035.272.1993 3.100.000 41 Đặt mua
10 Viettel 086.7.01.1993 3.100.000 44 Đặt mua
11 Viettel 086.27.4.1993 5.600.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0354.1.6.1993 1.630.000 41 Đặt mua
13 Viettel 086.291.1993 5.600.000 48 Đặt mua
14 Viettel 035.4.03.1993 1.750.000 37 Đặt mua
15 Viettel 086.24.2.1993 5.600.000 44 Đặt mua
16 Viettel 086.201.1993 5.600.000 39 Đặt mua
17 Viettel 035.909.1993 4.500.000 48 Đặt mua
18 Viettel 086.22.4.1993 5.600.000 44 Đặt mua
19 Viettel 086.7.09.1993 3.100.000 52 Đặt mua
20 Viettel 0357.8.4.1993 1.640.000 49 Đặt mua
21 Viettel 0364.8.2.1993 1.570.000 45 Đặt mua
22 Viettel 086.5.06.1993 5.100.000 47 Đặt mua
23 Viettel 086.298.1993 5.600.000 55 Đặt mua
24 Viettel 086.24.7.1993 5.600.000 49 Đặt mua
25 Viettel 086.281.1993 5.600.000 47 Đặt mua
26 Viettel 086.5.04.1993 4.100.000 45 Đặt mua
27 Viettel 086.5.07.1993 4.100.000 48 Đặt mua
28 Viettel 086.21.4.1993 5.600.000 43 Đặt mua
29 Viettel 086.6.04.1993 4.100.000 46 Đặt mua
30 Viettel 086.24.8.1993 5.600.000 50 Đặt mua
31 Viettel 086.261.1993 5.600.000 45 Đặt mua
32 Viettel 036.23.7.1993 3.800.000 43 Đặt mua
33 Viettel 086.5.09.1993 5.100.000 50 Đặt mua
34 Viettel 086.297.1993 5.600.000 54 Đặt mua
35 Viettel 086.26.4.1993 5.600.000 48 Đặt mua
36 Viettel 034.7.05.1993 1.750.000 41 Đặt mua
37 Viettel 086.28.4.1993 5.600.000 50 Đặt mua
38 Viettel 086.23.7.1993 5.600.000 48 Đặt mua
39 Viettel 032.762.1993 1.900.000 42 Đặt mua
40 Viettel 086.292.1993 5.600.000 49 Đặt mua
41 Viettel 086.26.7.1993 5.600.000 51 Đặt mua
42 Viettel 035.214.1993 5.600.000 37 Đặt mua
43 Viettel 0386.52.1993 2.400.000 46 Đặt mua
44 Viettel 086.29.4.1993 5.600.000 51 Đặt mua
45 Viettel 086.505.1993 5.100.000 46 Đặt mua
46 Viettel 086.707.1993 5.100.000 50 Đặt mua
47 Viettel 0355.27.1993 1.630.000 44 Đặt mua
48 Viettel 037.306.1993 3.350.000 41 Đặt mua
49 Viettel 086.5.08.1993 5.100.000 49 Đặt mua
50 Viettel 086.27.3.1993 5.600.000 48 Đặt mua
51 Viettel 086.251.1993 5.600.000 44 Đặt mua
52 Mobifone 0907.4.6.1993 2.400.000 48 Đặt mua
53 Mobifone 0896.7.2.1993 1.700.000 54 Đặt mua
54 Mobifone 0907.8.5.1993 3.000.000 51 Đặt mua
55 Mobifone 0896.7.1.1993 1.700.000 53 Đặt mua
56 Mobifone 0907.7.6.1993 3.000.000 51 Đặt mua
57 Mobifone 0896.7.3.1993 1.700.000 55 Đặt mua
58 Mobifone 0896.70.1993 1.100.000 52 Đặt mua
59 Mobifone 0896.7.4.1993 1.600.000 56 Đặt mua
60 Mobifone 0939.1.3.1993 9.000.000 47 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1993 : b70b11aa27969d06ef8011dd056c392b

DMCA.com Protection Status