* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 086.212.1994 5.600.000 42 Đặt mua
2 Viettel 0376.52.1994 1.630.000 46 Đặt mua
3 Viettel 086.28.1.1994 5.600.000 48 Đặt mua
4 Viettel 086.27.3.1994 5.600.000 49 Đặt mua
5 Viettel 086.6.07.1994 5.100.000 50 Đặt mua
6 Viettel 0377.52.1994 1.630.000 47 Đặt mua
7 Viettel 086.207.1994 5.600.000 46 Đặt mua
8 Viettel 086.5.10.1994 4.100.000 43 Đặt mua
9 Viettel 03.7890.1994 2.800.000 50 Đặt mua
10 Viettel 086.23.7.1994 5.600.000 49 Đặt mua
11 Viettel 086.29.5.1994 5.600.000 53 Đặt mua
12 Viettel 086.22.5.1994 5.600.000 46 Đặt mua
13 Viettel 0397.36.1994 1.790.000 51 Đặt mua
14 Viettel 0364.9.6.1994 1.330.000 51 Đặt mua
15 Viettel 086.27.6.1994 5.600.000 52 Đặt mua
16 Viettel 086.21.8.1994 5.600.000 48 Đặt mua
17 Viettel 086.201.1994 5.600.000 40 Đặt mua
18 Viettel 0395.6.4.1994 1.630.000 50 Đặt mua
19 Viettel 086.5.12.1994 4.100.000 45 Đặt mua
20 Viettel 086.28.5.1994 5.600.000 52 Đặt mua
21 Viettel 086.7.09.1994 4.300.000 53 Đặt mua
22 Viettel 0344.51.1994 1.680.000 40 Đặt mua
23 Viettel 086.29.7.1994 5.600.000 55 Đặt mua
24 Viettel 0344.7.1.1994 1.250.000 42 Đặt mua
25 Viettel 0326.53.1994 1.580.000 42 Đặt mua
26 Viettel 039.214.1994 3.350.000 42 Đặt mua
27 Viettel 0385.4.5.1994 1.640.000 48 Đặt mua
28 Viettel 086.21.3.1994 5.600.000 43 Đặt mua
29 Viettel 086.23.2.1994 5.600.000 44 Đặt mua
30 Viettel 0364.78.1994 1.560.000 51 Đặt mua
31 Viettel 086.26.3.1994 5.600.000 48 Đặt mua
32 Viettel 086.21.5.1994 5.600.000 45 Đặt mua
33 Viettel 086.6.05.1994 5.100.000 48 Đặt mua
34 Viettel 086.6.06.1994 5.100.000 49 Đặt mua
35 Viettel 033.4.01.1994 1.790.000 34 Đặt mua
36 Viettel 034.257.1994 3.900.000 44 Đặt mua
37 Viettel 033.420.1994 1.100.000 35 Đặt mua
38 Viettel 086.5.01.1994 4.100.000 43 Đặt mua
39 Viettel 086.5.03.1994 4.100.000 45 Đặt mua
40 Viettel 0385.52.1994 1.630.000 46 Đặt mua
41 Viettel 086.29.3.1994 5.600.000 51 Đặt mua
42 Viettel 086.23.8.1994 5.600.000 50 Đặt mua
43 Viettel 086.26.1.1994 5.600.000 46 Đặt mua
44 Viettel 086.6.02.1994 4.100.000 45 Đặt mua
45 Viettel 03579.6.1994 1.830.000 53 Đặt mua
46 Viettel 0397.22.1994 1.630.000 46 Đặt mua
47 Viettel 0387.44.1994 1.750.000 49 Đặt mua
48 Viettel 0393.2.4.1994 1.630.000 44 Đặt mua
49 Viettel 086.25.7.1994 5.600.000 51 Đặt mua
50 Viettel 086.29.6.1994 5.600.000 54 Đặt mua
51 Viettel 086.6.12.1994 5.100.000 46 Đặt mua
52 Viettel 086.22.9.1994 5.600.000 50 Đặt mua
53 Viettel 0347.98.1994 1.750.000 54 Đặt mua
54 Viettel 086.26.9.1994 5.600.000 54 Đặt mua
55 Viettel 0346.7.4.1994 1.560.000 47 Đặt mua
56 Viettel 086.25.2.1994 5.600.000 46 Đặt mua
57 Viettel 0358.62.1994 1.860.000 47 Đặt mua
58 Viettel 086.292.1994 5.600.000 50 Đặt mua
59 Viettel 0965.72.1994 3.900.000 52 Đặt mua
60 Viettel 086.206.1994 5.600.000 45 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

DMCA.com Protection Status