* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0856.06.11.94 770.000 40 Đặt mua
2 Mobifone 0707.80.1994 1.180.000 45 Đặt mua
3 Mobifone 0795.04.1994 1.830.000 48 Đặt mua
4 Mobifone 0707.83.1994 2.600.000 48 Đặt mua
5 Mobifone 0938.08.07.94 1.180.000 48 Đặt mua
6 Vietnamobile 0564.09.1994 810.000 47 Đặt mua
7 Vinaphone 0888.29.07.94 1.600.000 55 Đặt mua
8 Mobifone 0779.78.1994 2.130.000 61 Đặt mua
9 Mobifone 0785.29.1994 1.830.000 54 Đặt mua
10 Viettel 0989.14.05.94 2.800.000 49 Đặt mua
11 Mobifone 0764.66.1994 2.130.000 52 Đặt mua
12 Mobifone 0931.21.03.94 1.180.000 32 Đặt mua
13 Viettel 0333.07.08.94 1.830.000 37 Đặt mua
14 Mobifone 0765.85.1994 1.830.000 54 Đặt mua
15 Mobifone 07.9993.1994 2.500.000 60 Đặt mua
16 Viettel 0987.03.01.94 1.680.000 41 Đặt mua
17 Viettel 0982.19.01.94 1.680.000 43 Đặt mua
18 Vinaphone 0853.09.09.94 1.180.000 47 Đặt mua
19 Vinaphone 0859.09.01.94 770.000 45 Đặt mua
20 Viettel 0969.17.03.94 1.750.000 48 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.24.02.94 1.600.000 45 Đặt mua
22 Viettel 0377.290.294 700.000 43 Đặt mua
23 Mobifone 0764.98.1994 1.830.000 57 Đặt mua
24 Vinaphone 0825.01.06.94 770.000 35 Đặt mua
25 Vinaphone 0888.05.02.94 1.600.000 44 Đặt mua
26 Viettel 0333.07.09.94 1.830.000 38 Đặt mua
27 Mobifone 0769.06.1994 1.830.000 51 Đặt mua
28 Vinaphone 0829.14.1994 1.830.000 47 Đặt mua
29 Viettel 0385.73.1994 1.830.000 49 Đặt mua
30 Vinaphone 0849.01.03.94 770.000 38 Đặt mua
31 Vinaphone 0888.30.12.94 1.600.000 43 Đặt mua
32 Mobifone 0797.59.1994 1.680.000 60 Đặt mua
33 Vinaphone 0836.13.10.94 770.000 35 Đặt mua
34 Viettel 0962.18.03.94 1.680.000 42 Đặt mua
35 Vinaphone 0944.09.11.94 1.600.000 41 Đặt mua
36 Viettel 0979.24.03.94 1.750.000 47 Đặt mua
37 Vinaphone 0888.26.10.94 1.600.000 46 Đặt mua
38 Mobifone 0774.13.1994 1.830.000 45 Đặt mua
39 Viettel 0984.27.01.94 1.330.000 44 Đặt mua
40 Vinaphone 0888.13.11.94 1.600.000 43 Đặt mua
41 Vietnamobile 0567.72.1994 880.000 50 Đặt mua
42 Mobifone 077.5.02.1994 1.900.000 44 Đặt mua
43 Vietnamobile 0583.42.1994 810.000 45 Đặt mua
44 Mobifone 0938.06.10.94 1.330.000 40 Đặt mua
45 Vinaphone 0828.19.02.94 910.000 43 Đặt mua
46 Vinaphone 0855.51.1994 1.830.000 47 Đặt mua
47 Mobifone 0707.87.1994 2.600.000 52 Đặt mua
48 Mobifone 0784.45.1994 1.830.000 51 Đặt mua
49 Vinaphone 0888.09.02.94 1.600.000 48 Đặt mua
50 Viettel 0975.26.12.94 1.680.000 45 Đặt mua
51 Mobifone 0797.47.1994 1.830.000 57 Đặt mua
52 Vietnamobile 0583.75.1994 810.000 51 Đặt mua
53 Mobifone 0786.67.1994 1.680.000 57 Đặt mua
54 Mobifone 0786.60.1994 1.180.000 50 Đặt mua
55 Vinaphone 0827.97.1994 1.830.000 56 Đặt mua
56 Vinaphone 0855.09.06.94 910.000 46 Đặt mua
57 Vietnamobile 0587.65.1994 810.000 54 Đặt mua
58 Mobifone 0798.22.1994 2.130.000 51 Đặt mua
59 Mobifone 0789.97.1994 3.000.000 63 Đặt mua
60 Vietnamobile 0583.18.07.94 630.000 45 Đặt mua
DMCA.com Protection Status