* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0986.11.11.99 77.000.000 45 Đặt mua
2 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 44 Đặt mua
3 Vinaphone 0855.141.299 699.000 44 Đặt mua
4 Vinaphone 0827.06.01.99 664.000 42 Đặt mua
5 Vinaphone 0912.30.10.99 3.290.000 34 Đặt mua
6 Vinaphone 0852.200.199 699.000 36 Đặt mua
7 Vinaphone 0888.08.02.99 2.390.000 52 Đặt mua
8 Vinaphone 0946.26.12.99 1.190.000 48 Đặt mua
9 Vinaphone 0919.28.05.99 2.690.000 52 Đặt mua
10 Vinaphone 0941.17.12.99 1.190.000 43 Đặt mua
11 Vinaphone 0856.07.08.99 790.000 52 Đặt mua
12 Vinaphone 0947.180.899 1.190.000 55 Đặt mua
13 Vinaphone 0915.08.05.99 2.790.000 46 Đặt mua
14 Vinaphone 0912.20.12.99 3.290.000 35 Đặt mua
15 Vinaphone 0914.01.03.99 2.590.000 36 Đặt mua
16 Vinaphone 0946.29.12.99 890.000 51 Đặt mua
17 Vinaphone 0911.14.03.99 2.590.000 37 Đặt mua
18 Vinaphone 0911.29.01.99 3.490.000 41 Đặt mua
19 Vinaphone 0822.090.299 699.000 41 Đặt mua
20 Vinaphone 0816.11.07.99 629.000 42 Đặt mua
21 Vinaphone 0836.061.299 664.000 44 Đặt mua
22 Vinaphone 0915.22.05.99 2.890.000 42 Đặt mua
23 Vinaphone 0853.151.299 559.000 43 Đặt mua
24 Vinaphone 0943.19.07.99 1.190.000 51 Đặt mua
25 Vinaphone 0917.19.03.99 2.490.000 48 Đặt mua
26 Vinaphone 0946.281.299 559.000 50 Đặt mua
27 Vinaphone 0946.23.07.99 890.000 49 Đặt mua
28 Vinaphone 0911.05.08.99 3.290.000 42 Đặt mua
29 Vinaphone 0943.19.05.99 1.290.000 49 Đặt mua
30 Vinaphone 0886.19.10.99 1.690.000 51 Đặt mua
31 Vinaphone 0825.09.10.99 664.000 43 Đặt mua
32 Vinaphone 0914.29.12.99 2.190.000 46 Đặt mua
33 Vinaphone 0911.17.05.99 2.890.000 42 Đặt mua
34 Vinaphone 0828.12.02.99 1.190.000 41 Đặt mua
35 Vinaphone 0829.26.05.99 664.000 50 Đặt mua
36 Vinaphone 0917.18.02.99 2.490.000 46 Đặt mua
37 Vinaphone 094715.02.99 790.000 46 Đặt mua
38 Vinaphone 0856.260.199 699.000 46 Đặt mua
39 Vinaphone 08863.10.499 629.000 48 Đặt mua
40 Vinaphone 0835.17.01.99 664.000 43 Đặt mua
41 Vinaphone 0825.210.899 699.000 44 Đặt mua
42 Vinaphone 0855.20.06.99 790.000 44 Đặt mua
43 Vinaphone 0911.17.12.99 2.490.000 40 Đặt mua
44 Vinaphone 0819.030.899 990.000 47 Đặt mua
45 Vinaphone 0943.22.04.99 1.190.000 42 Đặt mua
46 Vinaphone 0918.29.01.99 2.690.000 48 Đặt mua
47 Vinaphone 0911.06.05.99 2.990.000 40 Đặt mua
48 Vinaphone 0917.17.04.99 2.290.000 47 Đặt mua
49 Vinaphone 0833.03.12.99 664.000 38 Đặt mua
50 Vinaphone 0945.02.05.99 790.000 43 Đặt mua
DMCA.com Protection Status