* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 44 Đặt mua
2 Vinaphone 0814.701.999 5.800.000 48 Đặt mua
3 Vinaphone 0825.37.1999 5.800.000 53 Đặt mua
4 Vinaphone 0827.63.1999 5.800.000 54 Đặt mua
5 Vinaphone 0825.23.1999 9.000.000 48 Đặt mua
6 Vinaphone 0823.72.1999 5.800.000 50 Đặt mua
7 Vinaphone 0829.35.1999 9.000.000 55 Đặt mua
8 Vinaphone 0837.08.1999 9.000.000 54 Đặt mua
9 Vinaphone 0828.47.1999 5.800.000 57 Đặt mua
10 Vinaphone 0823.87.1999 6.900.000 56 Đặt mua
11 Vinaphone 0855.63.1999 9.000.000 55 Đặt mua
12 Vinaphone 085.354.1999 5.800.000 53 Đặt mua
13 Mobifone 0707.79.1999 16.000.000 58 Đặt mua
14 Mobifone 0778.101.999 11.000.000 51 Đặt mua
15 Mobifone 0706.4.1.1999 5.500.000 46 Đặt mua
16 Mobifone 0706.311.999 6.500.000 45 Đặt mua
17 Mobifone 0774.05.1999 5.000.000 51 Đặt mua
18 Mobifone 0774.07.1999 5.000.000 53 Đặt mua
19 Mobifone 0787.901.999 7.000.000 59 Đặt mua
20 Mobifone 0766.9.4.1999 6.000.000 60 Đặt mua
21 Mobifone 0706.33.1999 8.000.000 47 Đặt mua
22 Mobifone 0898.8.3.1999 14.000.000 64 Đặt mua
23 Mobifone 0786.9.2.1999 7.500.000 60 Đặt mua
24 Mobifone 0896.711.999 13.000.000 59 Đặt mua
25 Mobifone 0768.8.3.1999 10.000.000 60 Đặt mua
26 Mobifone 0794.9.7.1999 6.000.000 64 Đặt mua
27 Mobifone 0777.8.2.1999 12.000.000 59 Đặt mua
28 Mobifone 0702.9.5.1999 7.500.000 51 Đặt mua
29 Mobifone 0787.88.1999 13.000.000 66 Đặt mua
30 Mobifone 0795.411.999 5.000.000 54 Đặt mua
31 Mobifone 0799.60.1999 5.500.000 59 Đặt mua
32 Mobifone 0774.80.1999 5.000.000 54 Đặt mua
33 Mobifone 0794.2.7.1999 5.500.000 57 Đặt mua
34 Mobifone 0704.8.9.1999 6.500.000 56 Đặt mua
35 Mobifone 0896.7.4.1999 8.500.000 62 Đặt mua
36 Mobifone 0789.50.1999 8.000.000 57 Đặt mua
37 Mobifone 0896.04.1999 7.200.000 55 Đặt mua
38 Mobifone 0798.02.1999 6.000.000 54 Đặt mua
39 Mobifone 0782.88.1999 17.000.000 61 Đặt mua
40 Mobifone 0774.8.7.1999 5.500.000 61 Đặt mua
41 Mobifone 0795.8.3.1999 7.500.000 60 Đặt mua
42 Mobifone 0896.7.2.1999 9.500.000 60 Đặt mua
43 Mobifone 0774.8.6.1999 6.500.000 60 Đặt mua
44 Mobifone 0794.2.6.1999 5.500.000 56 Đặt mua
45 Mobifone 0898.02.1999 9.000.000 55 Đặt mua
46 Mobifone 0898.05.1999 9.500.000 58 Đặt mua
47 Mobifone 0788.911.999 19.000.000 61 Đặt mua
48 Mobifone 0896.70.1999 7.200.000 58 Đặt mua
49 Mobifone 0774.8.3.1999 5.500.000 57 Đặt mua
50 Mobifone 0762.901.999 7.000.000 52 Đặt mua
51 Mobifone 0796.8.5.1999 7.000.000 63 Đặt mua
52 Mobifone 0786.87.1999 7.500.000 64 Đặt mua
53 Mobifone 0779.8.9.1999 35.000.000 68 Đặt mua
54 Mobifone 0794.90.1999 5.500.000 57 Đặt mua
55 Mobifone 0704.7.1.1999 5.500.000 47 Đặt mua
56 Mobifone 0798.031.999 5.000.000 55 Đặt mua
57 Mobifone 0777.8.5.1999 12.000.000 62 Đặt mua
58 Mobifone 0706.3.2.1999 6.500.000 46 Đặt mua
59 Mobifone 0794.2.8.1999 5.500.000 58 Đặt mua
60 Mobifone 09.31.03.1999 45.000.000 44 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status