* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2000

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.444.2000 2.250.000 30 Đặt mua
2 Mobifone 0769.242.000 1.900.000 30 Đặt mua
3 Mobifone 0778.242.000 2.000.000 30 Đặt mua
4 Mobifone 0795.292.000 1.900.000 34 Đặt mua
5 Mobifone 0705.632.000 1.300.000 23 Đặt mua
6 Mobifone 0705.512.000 1.900.000 20 Đặt mua
7 Mobifone 0787.212.000 1.900.000 27 Đặt mua
8 Mobifone 0705.592.000 2.000.000 28 Đặt mua
9 Mobifone 0705.612.000 2.000.000 21 Đặt mua
10 Mobifone 0795.232.000 1.990.000 28 Đặt mua
11 Mobifone 07777.22.000 10.000.000 32 Đặt mua
12 Vinaphone 085.7772.000 2.610.000 36 Đặt mua
13 Mobifone 0785.612.000 980.000 29 Đặt mua
14 Mobifone 078.555.2.000 2.450.000 32 Đặt mua
15 Mobifone 093.88.22.000 5.510.000 32 Đặt mua
16 Viettel 03.3535.2000 4.380.000 21 Đặt mua
17 Mobifone 07.999.22.000 4.000.000 38 Đặt mua
18 Mobifone 0786.282.000 1.680.000 33 Đặt mua
19 Mobifone 0707.81.2000 3.300.000 25 Đặt mua
20 Mobifone 0797.002.000 2.050.000 25 Đặt mua
21 Mobifone 0792.202.000 1.680.000 22 Đặt mua
22 Mobifone 0765.36.2000 1.680.000 29 Đặt mua
23 Mobifone 0764.88.2000 1.680.000 35 Đặt mua
24 Mobifone 0798.35.2000 1.680.000 34 Đặt mua
25 Mobifone 0707.86.2000 3.300.000 30 Đặt mua
26 Mobifone 0777.06.2000 4.000.000 29 Đặt mua
27 Mobifone 0785.94.2000 1.680.000 35 Đặt mua
28 Mobifone 0764.61.2000 1.680.000 26 Đặt mua
29 Viettel 0364.87.2000 1.680.000 30 Đặt mua
30 Mobifone 0778.92.2000 2.050.000 35 Đặt mua
31 Mobifone 0779.13.2000 2.050.000 29 Đặt mua
32 Mobifone 0797.552.000 1.100.000 35 Đặt mua
33 Mobifone 0786.70.2000 1.680.000 30 Đặt mua
34 Mobifone 0703.66.2000 1.680.000 24 Đặt mua
35 Mobifone 0708.76.2000 2.050.000 30 Đặt mua
36 Mobifone 0774.71.2000 1.680.000 28 Đặt mua
37 Mobifone 0785.96.2000 1.680.000 37 Đặt mua
38 Mobifone 0797.59.2000 1.680.000 39 Đặt mua
39 Mobifone 0769.61.2000 1.680.000 31 Đặt mua
40 Mobifone 0798.93.2000 2.050.000 38 Đặt mua
41 Vinaphone 08177.52.000 1.100.000 30 Đặt mua
42 Vinaphone 0828.95.2000 1.490.000 34 Đặt mua
43 Vinaphone 0833.262.000 2.090.000 24 Đặt mua
44 Vinaphone 081779.2000 1.870.000 34 Đặt mua
45 Vinaphone 0823.922.000 1.100.000 26 Đặt mua
46 Vinaphone 0833.55.2000 4.360.000 26 Đặt mua
47 Vinaphone 0825.96.2000 1.100.000 32 Đặt mua
48 Vinaphone 082.888.2000 6.910.000 36 Đặt mua
49 Vinaphone 082889.2000 3.090.000 37 Đặt mua
50 Vinaphone 082.88.22.000 4.750.000 30 Đặt mua
51 Vinaphone 082559.2000 1.880.000 31 Đặt mua
52 Vinaphone 082.557.2000 1.100.000 29 Đặt mua
53 Vinaphone 0835.242.000 1.100.000 24 Đặt mua
54 Vinaphone 0833.272.000 2.030.000 25 Đặt mua
55 Vinaphone 082.887.2000 1.475.000 35 Đặt mua
56 Vinaphone 0825.97.2000 1.930.000 33 Đặt mua
57 Vinaphone 0825.93.2000 1.100.000 29 Đặt mua
58 Vinaphone 08177.62.000 1.100.000 31 Đặt mua
59 Vinaphone 083.678.2000 5.760.000 34 Đặt mua
60 Vinaphone 0828.96.2000 1.490.000 35 Đặt mua
DMCA.com Protection Status