* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 093.876.2001 1.970.000 36 Đặt mua
2 Mobifone 0785.97.2001 1.830.000 39 Đặt mua
3 Mobifone 0778.78.2001 2.130.000 40 Đặt mua
4 Mobifone 0707.89.2001 2.600.000 34 Đặt mua
5 Mobifone 0778.98.2001 2.130.000 42 Đặt mua
6 Vietnamobile 0583.35.2001 810.000 27 Đặt mua
7 Vinaphone 0949.48.2001 2.280.000 37 Đặt mua
8 Vietnamobile 0564.10.2001 810.000 19 Đặt mua
9 Mobifone 0797.94.2001 1.830.000 39 Đặt mua
10 Mobifone 0774.65.2001 1.830.000 32 Đặt mua
11 Viettel 0978.46.2001 2.600.000 37 Đặt mua
12 Viettel 0374.31.2001 1.830.000 21 Đặt mua
13 Vietnamobile 0587.44.2001 810.000 31 Đặt mua
14 Mobifone 0777.95.2001 3.000.000 38 Đặt mua
15 Mobifone 0779.73.2001 2.130.000 36 Đặt mua
16 Mobifone 0797.63.2001 1.830.000 35 Đặt mua
17 Mobifone 0775.75.2001 1.830.000 34 Đặt mua
18 Mobifone 0764.42.2001 1.830.000 26 Đặt mua
19 Mobifone 0707.81.2001 2.600.000 26 Đặt mua
20 Mobifone 0769.80.2001 1.180.000 33 Đặt mua
21 Mobifone 0707.32.2001 2.600.000 22 Đặt mua
22 Vietnamobile 0566.72.2001 810.000 29 Đặt mua
23 Mobifone 0798.23.2001 1.830.000 32 Đặt mua
24 Vinaphone 0949.43.2001 2.280.000 32 Đặt mua
25 Mobifone 0764.97.2001 1.830.000 36 Đặt mua
26 Viettel 0369.75.2001 1.830.000 33 Đặt mua
27 Vietnamobile 0583.81.2001 810.000 28 Đặt mua
28 Viettel 0365.46.2001 1.830.000 27 Đặt mua
29 Mobifone 0765.71.2001 1.830.000 29 Đặt mua
30 Mobifone 0785.87.2001 1.830.000 38 Đặt mua
31 Mobifone 0769.60.2001 1.180.000 31 Đặt mua
32 Viettel 0346.69.2001 1.830.000 31 Đặt mua
33 Mobifone 0765.86.2001 2.130.000 35 Đặt mua
34 Vietnamobile 0564.11.2001 810.000 20 Đặt mua
35 Mobifone 0708.89.2001 2.130.000 35 Đặt mua
36 Mobifone 0932.55.2001 2.500.000 27 Đặt mua
37 Vietnamobile 0566.42.2001 810.000 26 Đặt mua
38 Mobifone 0764.14.2001 1.830.000 25 Đặt mua
39 Mobifone 0784.73.2001 1.830.000 32 Đặt mua
40 Viettel 0394.54.2001 1.830.000 28 Đặt mua
41 Mobifone 0707.86.2001 2.900.000 31 Đặt mua
42 Mobifone 0704.41.2001 1.830.000 19 Đặt mua
43 Mobifone 0786.55.2001 2.130.000 34 Đặt mua
44 Mobifone 0769.84.2001 1.830.000 37 Đặt mua
45 Viettel 0364.87.2001 1.830.000 31 Đặt mua
46 Vietnamobile 0587.50.2001 810.000 28 Đặt mua
47 Viettel 0387.22.2001 2.130.000 25 Đặt mua
48 Vinaphone 0825.93.2001 1.100.000 30 Đặt mua
49 Vinaphone 09.44.33.2001 1.400.000 26 Đặt mua
50 Vinaphone 09.13.06.2001 5.920.000 22 Đặt mua
51 Vinaphone 0825.99.2001 1.400.000 36 Đặt mua
52 Vinaphone 082.333.2001 1.990.000 22 Đặt mua
53 Vinaphone 0833.68.2001 3.020.000 31 Đặt mua
54 Vinaphone 091.646.2001 1.100.000 29 Đặt mua
55 Vinaphone 0919.53.2001 1.950.000 30 Đặt mua
56 Vinaphone 081778.2001 3.090.000 34 Đặt mua
57 Vinaphone 085.345.2001 1.690.000 28 Đặt mua
58 Vinaphone 0915.64.2001 1.990.000 28 Đặt mua
59 Vinaphone 0823.95.2001 1.100.000 30 Đặt mua
60 Vinaphone 08.1978.2001 4.490.000 36 Đặt mua
DMCA.com Protection Status