* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0813.99.2001 3.400.000 33 Đặt mua
2 Vinaphone 0889.52.2001 1.680.000 35 Đặt mua
3 Vinaphone 0886.79.2001 2.500.000 41 Đặt mua
4 Vinaphone 0816.99.2001 3.400.000 36 Đặt mua
5 Vinaphone 0886.93.2001 1.980.000 37 Đặt mua
6 Vinaphone 0886.26.2001 2.050.000 33 Đặt mua
7 Vinaphone 0886.16.2001 2.050.000 32 Đặt mua
8 Vinaphone 08.19.04.2001 12.000.000 25 Đặt mua
9 Vinaphone 0917.33.2001 2.700.000 26 Đặt mua
10 Vinaphone 0818.58.2001 2.050.000 33 Đặt mua
11 Vinaphone 0886.05.2001 1.900.000 30 Đặt mua
12 Vinaphone 0855.66.2001 2.500.000 33 Đặt mua
13 Vinaphone 0815.99.2001 3.400.000 35 Đặt mua
14 Vinaphone 08.1386.2001 3.400.000 29 Đặt mua
15 Vinaphone 0886.83.2001 4.500.000 36 Đặt mua
16 Vinaphone 0818.99.2001 3.400.000 38 Đặt mua
17 Vinaphone 0886.11.2001 2.800.000 27 Đặt mua
18 Vinaphone 091.129.2001 3.800.000 25 Đặt mua
19 Vinaphone 0886.89.2001 2.200.000 42 Đặt mua
20 Vinaphone 091.222.2001 29.000.000 19 Đặt mua
21 Vinaphone 0889.33.2001 2.600.000 34 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.76.2001 2.500.000 40 Đặt mua
23 Vinaphone 0886.15.2001 1.900.000 31 Đặt mua
24 Vinaphone 0813.66.2001 2.400.000 27 Đặt mua
25 Vinaphone 0815.66.2001 2.280.000 29 Đặt mua
26 Mobifone 077.3.10.2001 3.500.000 21 Đặt mua
27 Mobifone 07.07.12.2001 10.000.000 20 Đặt mua
28 Mobifone 077.5.03.2001 3.500.000 25 Đặt mua
29 Vinaphone 0914.74.2001 1.800.000 28 Đặt mua
30 Mobifone 077.4.12.2001 3.500.000 24 Đặt mua
31 Mobifone 077.8.07.2001 3.500.000 32 Đặt mua
32 Mobifone 077.8.06.2001 3.500.000 31 Đặt mua
33 Mobifone 077.2.07.2001 3.500.000 26 Đặt mua
34 Mobifone 07.03.02.2001 10.000.000 15 Đặt mua
35 Mobifone 077.3.08.2001 3.500.000 28 Đặt mua
36 Mobifone 077.5.04.2001 3.500.000 26 Đặt mua
37 Vinaphone 0945.44.2001 2.000.000 29 Đặt mua
38 Mobifone 07.03.10.2001 10.000.000 14 Đặt mua
39 Vinaphone 0944.79.2001 2.200.000 36 Đặt mua
40 Vinaphone 0947.44.2001 2.200.000 31 Đặt mua
41 Mobifone 077.3.09.2001 3.500.000 29 Đặt mua
42 Vinaphone 0943.73.2001 1.800.000 29 Đặt mua
43 Mobifone 07.07.10.2001 10.000.000 18 Đặt mua
44 Mobifone 07.03.03.2001 12.000.000 16 Đặt mua
45 Mobifone 077.3.07.2001 3.500.000 27 Đặt mua
46 Mobifone 077.2.09.2001 3.500.000 28 Đặt mua
47 Vinaphone 08.29.05.2001 9.000.000 27 Đặt mua
48 Mobifone 07.07.01.2001 12.000.000 18 Đặt mua
49 Mobifone 077.5.08.2001 3.500.000 30 Đặt mua
50 Vinaphone 09.14.01.2001 9.000.000 18 Đặt mua
51 Mobifone 077.3.06.2001 3.500.000 26 Đặt mua
52 Mobifone 077.7.05.2001 3.500.000 29 Đặt mua
53 Mobifone 0794.74.2001 1.290.000 34 Đặt mua
54 Mobifone 0937.65.2001 1.560.000 33 Đặt mua
55 Mobifone 0937.74.2001 1.640.000 33 Đặt mua
56 Mobifone 0797.64.2001 1.290.000 36 Đặt mua
57 Mobifone 0797.73.2001 1.290.000 36 Đặt mua
58 Mobifone 0785.80.2001 1.290.000 31 Đặt mua
59 Mobifone 0797.15.2001 1.290.000 32 Đặt mua
60 Mobifone 0937.53.2001 1.860.000 30 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2001 : 163cfe2263d7093109dfe23b979545b2

DMCA.com Protection Status