* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2002

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.13.0202 1.600.000 25 Đặt mua
2 Viettel 096.123.0202 7.900.000 25 Đặt mua
3 Viettel 0971.15.0202 1.600.000 27 Đặt mua
4 Viettel 0971.14.0202 1.600.000 26 Đặt mua
5 Viettel 0971.18.0202 1.600.000 30 Đặt mua
6 Viettel 09.8118.0202 7.900.000 31 Đặt mua
7 Viettel 09.7117.0202 7.300.000 29 Đặt mua
8 Viettel 0961.31.0202 1.700.000 24 Đặt mua
9 Vinaphone 0889.01.07.02 910.000 35 Đặt mua
10 Viettel 0359.76.2002 1.830.000 34 Đặt mua
11 Vietnamobile 0583.14.2002 810.000 25 Đặt mua
12 Mobifone 0797.002.002 9.000.000 27 Đặt mua
13 Vinaphone 0944.26.02.02 1.250.000 29 Đặt mua
14 Vinaphone 0826.13.10.02 770.000 23 Đặt mua
15 Vinaphone 0853.07.07.02 980.000 32 Đặt mua
16 Mobifone 0775.02.08.02 1.100.000 31 Đặt mua
17 Vinaphone 0948.59.2002 1.830.000 39 Đặt mua
18 Viettel 0374.32.2002 1.830.000 23 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.29.06.02 840.000 43 Đặt mua
20 Mobifone 0784.20.12.02 1.330.000 26 Đặt mua
21 Viettel 0377.05.0202 1.100.000 26 Đặt mua
22 Vinaphone 0889.01.10.02 910.000 29 Đặt mua
23 Mobifone 0934.09.07.02 1.100.000 34 Đặt mua
24 Mobifone 09.3113.02.02 2.600.000 21 Đặt mua
25 Mobifone 0797.47.2002 1.830.000 38 Đặt mua
26 Mobifone 0934.09.02.02 2.500.000 29 Đặt mua
27 Vietnamobile 0584.82.2002 810.000 31 Đặt mua
28 Vinaphone 0857.31.07.02 770.000 33 Đặt mua
29 Vinaphone 0949.41.2002 1.830.000 31 Đặt mua
30 Mobifone 0792.20.2002 1.680.000 24 Đặt mua
31 Vinaphone 0853.09.09.02 980.000 36 Đặt mua
32 Viettel 0384.97.2002 1.830.000 35 Đặt mua
33 Mobifone 0707.32.2002 2.600.000 23 Đặt mua
34 Vinaphone 0944.76.2002 1.830.000 34 Đặt mua
35 Viettel 0396.27.2002 1.830.000 31 Đặt mua
36 Vinaphone 0824.141.002 700.000 22 Đặt mua
37 Viettel 0364.15.0202 740.000 23 Đặt mua
38 Vietnamobile 0583.74.2002 810.000 31 Đặt mua
39 Vinaphone 0946.59.2002 1.830.000 37 Đặt mua
40 Mobifone 0775.02.03.02 1.100.000 26 Đặt mua
41 Mobifone 0707.88.2002 3.000.000 34 Đặt mua
42 Viettel 0396.42.2002 1.830.000 28 Đặt mua
43 Vinaphone 0945.43.2002 1.830.000 29 Đặt mua
44 Mobifone 0775.02.09.02 1.100.000 32 Đặt mua
45 Mobifone 0775.02.05.02 1.100.000 28 Đặt mua
46 Vinaphone 0946.54.2002 1.830.000 32 Đặt mua
47 Viettel 0356.40.2002 1.180.000 22 Đặt mua
48 Mobifone 0937.15.02.02 1.600.000 29 Đặt mua
49 Mobifone 0786.04.0202 1.100.000 29 Đặt mua
50 Mobifone 0778.05.0202 1.100.000 31 Đặt mua
51 Vinaphone 0947.13.2002 1.830.000 28 Đặt mua
52 Mobifone 0798.22.0202 1.100.000 32 Đặt mua
53 Vinaphone 0944.87.2002 1.830.000 36 Đặt mua
54 Vinaphone 0945.73.2002 1.830.000 32 Đặt mua
55 Mobifone 0938.08.02.02 2.600.000 32 Đặt mua
56 Vinaphone 094.773.2002 1.830.000 34 Đặt mua
57 Viettel 0973.06.04.02 1.100.000 31 Đặt mua
58 Vinaphone 0828.19.08.02 910.000 38 Đặt mua
59 Mobifone 0934.06.02.02 2.280.000 26 Đặt mua
60 Mobifone 0707.81.2002 2.600.000 27 Đặt mua
DMCA.com Protection Status