* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.03.01.2004 5.000.000 17 Đặt mua
2 Mobifone 0907.7.7.2004 7.500.000 36 Đặt mua
3 Vinaphone 0913.06.2004 7.200.000 25 Đặt mua
4 Vinaphone 0916.09.2004 7.200.000 31 Đặt mua
5 Vinaphone 091.799.2004 5.000.000 41 Đặt mua
6 Vinaphone 09.1996.2004 9.000.000 40 Đặt mua
7 Vinaphone 08.1982.2004 5.000.000 34 Đặt mua
8 Vinaphone 0913.23.2004 5.000.000 24 Đặt mua
9 Vinaphone 09.1982.2004 5.000.000 35 Đặt mua
10 Mobifone 07.03.05.2004 10.000.000 21 Đặt mua
11 Mobifone 07.03.06.2004 10.000.000 22 Đặt mua
12 Mobifone 077.30.4.2004 5.000.000 27 Đặt mua
13 Mobifone 07.07.11.2004 10.000.000 22 Đặt mua
14 Mobifone 07.07.06.2004 10.000.000 26 Đặt mua
15 Mobifone 07.07.02.2004 10.000.000 22 Đặt mua
16 Vinaphone 0915.66.2004 5.500.000 33 Đặt mua
17 Vinaphone 0912.86.2004 10.000.000 32 Đặt mua
18 Vinaphone 09.1966.2004 5.000.000 37 Đặt mua
19 Viettel 0326.04.2004 6.900.000 21 Đặt mua
20 Vinaphone 0818.01.2004 6.900.000 24 Đặt mua
21 Viettel 0982.66.2004 8.000.000 37 Đặt mua
22 Vietnamobile 09.26.10.2004 7.000.000 24 Đặt mua
23 Viettel 098.125.2004 5.000.000 31 Đặt mua
24 Vinaphone 09.14.07.2004 8.000.000 27 Đặt mua
25 Viettel 097.19.2.2004 5.000.000 34 Đặt mua
26 Viettel 096.13.6.2004 5.000.000 31 Đặt mua
27 Viettel 097.14.4.2004 5.000.000 31 Đặt mua
28 Vinaphone 09.15.06.2004 8.000.000 27 Đặt mua
29 Viettel 097.156.2004 5.000.000 34 Đặt mua
30 Viettel 097.25.4.2004 5.000.000 33 Đặt mua
31 Viettel 098.17.4.2004 5.000.000 35 Đặt mua
32 Vinaphone 09.15.03.2004 8.000.000 24 Đặt mua
33 Viettel 0962.08.2004 6.000.000 31 Đặt mua
34 Viettel 097.13.9.2004 5.000.000 35 Đặt mua
35 Viettel 096.181.2004 6.000.000 31 Đặt mua
36 Viettel 0973.08.2004 5.000.000 33 Đặt mua
37 Viettel 0961.05.2004 5.000.000 27 Đặt mua
38 Viettel 0961.47.2004 5.000.000 33 Đặt mua
39 Viettel 098.444.2004 6.500.000 35 Đặt mua
40 Viettel 097.185.2004 5.000.000 36 Đặt mua
41 Vinaphone 083.888.2004 5.000.000 41 Đặt mua
42 Vinaphone 083.555.2004 5.500.000 32 Đặt mua
43 Vinaphone 0828.98.2004 5.500.000 41 Đặt mua
44 Vinaphone 083.555.2004 5.500.000 32 Đặt mua
45 Vinaphone 082.999.2004 8.000.000 43 Đặt mua
46 Vinaphone 082.888.2004 7.000.000 40 Đặt mua
47 Vinaphone 083.688.2004 5.000.000 39 Đặt mua
48 Vinaphone 082.345.2004 10.000.000 28 Đặt mua
49 Vinaphone 083.999.2004 5.000.000 44 Đặt mua
50 Vinaphone 083.888.2004 5.000.000 41 Đặt mua
51 Vinaphone 082.999.2004 8.000.000 43 Đặt mua
52 Vinaphone 083.688.2004 5.000.000 39 Đặt mua
53 Vinaphone 083.999.2004 5.000.000 44 Đặt mua
54 Vinaphone 081777.2004 5.600.000 36 Đặt mua
55 Vinaphone 0828.98.2004 5.500.000 41 Đặt mua
56 Vinaphone 09.16.07.2004 10.000.000 29 Đặt mua
57 Vinaphone 08.3568.2004 5.000.000 36 Đặt mua
58 Vinaphone 08.3568.2004 5.000.000 36 Đặt mua
59 Vinaphone 09.16.07.2004 10.000.000 29 Đặt mua
60 Vinaphone 082.888.2004 7.000.000 40 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

DMCA.com Protection Status