* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0792.80.2004 950.000 32 Đặt mua
2 Mobifone 0784.60.2004 950.000 31 Đặt mua
3 Mobifone 0797.40.2004 950.000 33 Đặt mua
4 Mobifone 0784.70.2004 950.000 32 Đặt mua
5 Mobifone 0784.40.2004 880.000 29 Đặt mua
6 Vietnamobile 0584.86.2004 810.000 37 Đặt mua
7 Vietnamobile 0566.43.2004 810.000 30 Đặt mua
8 Vietnamobile 0583.45.2004 810.000 31 Đặt mua
9 Viettel 0352.40.2004 930.000 20 Đặt mua
10 Viettel 0386.40.2004 930.000 27 Đặt mua
11 Viettel 0375.5.1.2004 900.000 27 Đặt mua
12 Viettel 0359.76.2004 990.000 36 Đặt mua
13 Viettel 038.790.2004 930.000 33 Đặt mua
14 Viettel 0335.4.1.2004 980.000 22 Đặt mua
15 Viettel 0359.7.1.2004 910.000 31 Đặt mua
16 Viettel 0364.71.2004 860.000 27 Đặt mua
17 Viettel 0357.61.2004 930.000 28 Đặt mua
18 Viettel 0328.40.2004 930.000 23 Đặt mua
19 Viettel 0397.31.2004 930.000 29 Đặt mua
20 Viettel 0382.90.2004 930.000 28 Đặt mua
21 Viettel 0359.40.2004 930.000 27 Đặt mua
22 Viettel 0373.40.2004 930.000 23 Đặt mua
23 Viettel 0353.97.2004 900.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0346.59.2004 860.000 33 Đặt mua
25 Viettel 0337.4.8.2004 860.000 31 Đặt mua
26 Viettel 0349.6.5.2004 980.000 33 Đặt mua
27 Viettel 0374.40.2004 930.000 24 Đặt mua
28 Viettel 0326.51.2004 900.000 23 Đặt mua
29 Viettel 0376.17.2004 900.000 30 Đặt mua
30 Viettel 0362.80.2004 930.000 25 Đặt mua
31 Viettel 0367.20.2004 840.000 24 Đặt mua
32 Viettel 0335.62.2004 930.000 25 Đặt mua
33 Viettel 0359.37.2004 950.000 33 Đặt mua
34 Viettel 0385.60.2004 930.000 28 Đặt mua
35 Viettel 0394.17.2004 860.000 30 Đặt mua
36 Viettel 0373.34.2004 880.000 26 Đặt mua
37 Viettel 0368.40.2004 930.000 27 Đặt mua
38 Viettel 0382.70.2004 860.000 26 Đặt mua
39 Viettel 0394.59.2004 900.000 36 Đặt mua
40 Viettel 0329.34.2004 860.000 27 Đặt mua
41 Viettel 0346.3.5.2004 900.000 27 Đặt mua
42 Viettel 0374.25.2004 860.000 27 Đặt mua
43 Viettel 0364.95.2004 930.000 33 Đặt mua
44 Viettel 0356.90.2004 930.000 29 Đặt mua
45 Viettel 0374.9.5.2004 950.000 34 Đặt mua
46 Viettel 0374.62.2004 860.000 28 Đặt mua
47 Viettel 0347.62.2004 860.000 28 Đặt mua
48 Viettel 0367.49.2004 950.000 35 Đặt mua
49 Vinaphone 0949.70.20.04 700.000 35 Đặt mua
50 Vinaphone 0949.54.2004 840.000 37 Đặt mua
51 Mobifone 0797.63.2004 770.000 38 Đặt mua
52 Viettel 0366.47.2004 854.000 32 Đặt mua
53 Mobifone 0785.87.2004 700.000 41 Đặt mua
54 Mobifone 0764.08.2004 700.000 31 Đặt mua
55 Mobifone 0785.94.2004 700.000 39 Đặt mua
56 Mobifone 0786.70.2004 700.000 34 Đặt mua
57 Viettel 0376.51.2004 924.000 28 Đặt mua
58 Mobifone 0776.92.2004 770.000 37 Đặt mua
59 Viettel 0357.71.2004 924.000 29 Đặt mua
60 Mobifone 0768.66.2004 875.000 39 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

DMCA.com Protection Status