* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 094.777.2004 4.500.000 40 Đặt mua
2 Mobifone 0932.002.004 3.900.000 20 Đặt mua
3 Vinaphone 0949.43.2004 2.600.000 35 Đặt mua
4 Viettel 0358.22.2004 2.130.000 26 Đặt mua
5 Mobifone 093.656.2004 2.600.000 35 Đặt mua
6 Viettel 0375.79.2004 2.130.000 37 Đặt mua
7 Mobifone 0778.72.2004 2.130.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 0707.32.2004 2.600.000 25 Đặt mua
9 Viettel 097.303.2004 2.800.000 28 Đặt mua
10 Mobifone 0798.77.2004 2.130.000 44 Đặt mua
11 Mobifone 0707.81.2004 2.600.000 29 Đặt mua
12 Mobifone 0786.68.2004 2.130.000 41 Đặt mua
13 Mobifone 0777.63.2004 3.000.000 36 Đặt mua
14 Viettel 0333.28.2004 3.000.000 25 Đặt mua
15 Mobifone 0778.98.2004 2.130.000 45 Đặt mua
16 Mobifone 0707.88.2004 3.000.000 36 Đặt mua
17 Mobifone 0799.97.2004 2.600.000 47 Đặt mua
18 Mobifone 0785.99.2004 2.130.000 44 Đặt mua
19 Mobifone 0708.89.2004 2.130.000 38 Đặt mua
20 Mobifone 0777.95.2004 3.000.000 41 Đặt mua
21 Mobifone 0774.77.2004 2.130.000 38 Đặt mua
22 Viettel 0985.69.2004 2.800.000 43 Đặt mua
23 Mobifone 07.03.01.2004 5.000.000 17 Đặt mua
24 Viettel 0387.22.2004 2.130.000 28 Đặt mua
25 Vinaphone 0949.89.2004 2.280.000 45 Đặt mua
26 Mobifone 0707.85.2004 2.600.000 33 Đặt mua
27 Mobifone 093.21.4.2004 3.300.000 25 Đặt mua
28 Vinaphone 0949.39.2004 2.600.000 40 Đặt mua
29 Vinaphone 08.3568.2004 4.750.000 36 Đặt mua
30 Vinaphone 0825.95.2004 4.830.000 35 Đặt mua
31 Vinaphone 085.779.2004 2.080.000 42 Đặt mua
32 Vinaphone 083.444.2004 2.010.000 29 Đặt mua
33 Vinaphone 082.666.2004 2.960.000 34 Đặt mua
34 Vinaphone 0839.33.2004 2.070.000 32 Đặt mua
35 Vinaphone 0833.68.2004 3.020.000 34 Đặt mua
36 Vinaphone 081778.2004 3.090.000 37 Đặt mua
37 Vinaphone 083.616.2004 2.090.000 30 Đặt mua
38 Vinaphone 085.666.2004 2.960.000 37 Đặt mua
39 Vinaphone 083.678.2004 4.880.000 38 Đặt mua
40 Vinaphone 08.1979.2004 3.790.000 40 Đặt mua
41 Vinaphone 083.688.2004 4.750.000 39 Đặt mua
42 Vinaphone 082.555.2004 3.010.000 31 Đặt mua
43 Vinaphone 0918.75.2004 2.820.000 36 Đặt mua
44 Vinaphone 08.1978.2004 4.390.000 39 Đặt mua
45 Vinaphone 0918.71.2004 2.760.000 32 Đặt mua
46 Vinaphone 08.1977.2004 4.390.000 38 Đặt mua
47 Vinaphone 0947.00.2004 3.730.000 26 Đặt mua
48 Vinaphone 0816.99.2004 2.560.000 39 Đặt mua
49 Vinaphone 0818.99.2004 2.590.000 41 Đặt mua
50 Vinaphone 0813.88.2004 2.590.000 34 Đặt mua
51 Vinaphone 0916.00.2004 4.410.000 22 Đặt mua
52 Vinaphone 09.1966.2004 4.890.000 37 Đặt mua
53 Vinaphone 0886.78.2004 2.490.000 43 Đặt mua
54 Vinaphone 0819.66.2004 2.370.000 36 Đặt mua
55 Vinaphone 0813.99.2004 2.590.000 36 Đặt mua
56 Vinaphone 0913.19.2004 3.810.000 29 Đặt mua
57 Vinaphone 0816.88.2004 2.570.000 37 Đặt mua
58 Vinaphone 0818.66.2004 2.600.000 35 Đặt mua
59 Vinaphone 0911.86.2004 4.680.000 31 Đặt mua
60 Vinaphone 0886.82.2004 2.150.000 38 Đặt mua
DMCA.com Protection Status