* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0387.22.2004 2.130.000 28 Đặt mua
2 Mobifone 0778.98.2004 2.130.000 45 Đặt mua
3 Vinaphone 0949.89.2004 2.280.000 45 Đặt mua
4 Mobifone 07.03.01.2004 5.000.000 17 Đặt mua
5 Mobifone 0777.63.2004 3.000.000 36 Đặt mua
6 Viettel 0333.28.2004 3.000.000 25 Đặt mua
7 Mobifone 093.21.4.2004 3.300.000 25 Đặt mua
8 Viettel 0375.79.2004 2.130.000 37 Đặt mua
9 Mobifone 0707.85.2004 2.600.000 33 Đặt mua
10 Mobifone 0707.81.2004 2.600.000 29 Đặt mua
11 Mobifone 093.656.2004 2.600.000 35 Đặt mua
12 Mobifone 0777.95.2004 3.000.000 41 Đặt mua
13 Viettel 0358.22.2004 2.130.000 26 Đặt mua
14 Vinaphone 0949.39.2004 2.600.000 40 Đặt mua
15 Mobifone 0798.77.2004 2.130.000 44 Đặt mua
16 Mobifone 0778.72.2004 2.130.000 37 Đặt mua
17 Mobifone 0785.99.2004 2.130.000 44 Đặt mua
18 Viettel 0985.69.2004 2.800.000 43 Đặt mua
19 Mobifone 0707.32.2004 2.600.000 25 Đặt mua
20 Mobifone 0707.88.2004 3.000.000 36 Đặt mua
21 Mobifone 0786.68.2004 2.130.000 41 Đặt mua
22 Mobifone 0708.89.2004 2.130.000 38 Đặt mua
23 Vinaphone 0949.43.2004 2.600.000 35 Đặt mua
24 Viettel 097.303.2004 2.800.000 28 Đặt mua
25 Mobifone 0799.97.2004 2.600.000 47 Đặt mua
26 Mobifone 0774.77.2004 2.130.000 38 Đặt mua
27 Mobifone 0939.07.2004 3.000.000 34 Đặt mua
28 Mobifone 0907.9.3.2004 2.050.000 34 Đặt mua
29 Mobifone 0939.2.2.2004 3.700.000 31 Đặt mua
30 Mobifone 0907.5.5.2004 2.200.000 32 Đặt mua
31 Mobifone 0901.2.2.2004 3.700.000 20 Đặt mua
32 Mobifone 0907.6.8.2004 4.000.000 36 Đặt mua
33 Mobifone 0931.09.2004 2.050.000 28 Đặt mua
34 Mobifone 0907.9.7.2004 2.050.000 38 Đặt mua
35 Mobifone 0907.9.5.2004 2.050.000 36 Đặt mua
36 Vinaphone 084.789.2004 3.000.000 42 Đặt mua
37 Vinaphone 081.345.2004 3.000.000 27 Đặt mua
38 Vinaphone 081.678.2004 3.000.000 36 Đặt mua
39 Vinaphone 09.1997.2004 4.500.000 41 Đặt mua
40 Vinaphone 091.799.2004 5.000.000 41 Đặt mua
41 Vinaphone 085.234.2004 3.000.000 28 Đặt mua
42 Vinaphone 084.678.2004 3.000.000 39 Đặt mua
43 Vinaphone 081.789.2004 3.000.000 39 Đặt mua
44 Vinaphone 09.1981.2004 4.500.000 34 Đặt mua
45 Vinaphone 0913.23.2004 5.000.000 24 Đặt mua
46 Vinaphone 08.1982.2004 5.000.000 34 Đặt mua
47 Vinaphone 09.1982.2004 5.000.000 35 Đặt mua
48 Vinaphone 082.567.2004 3.000.000 34 Đặt mua
49 Vinaphone 081.567.2004 3.000.000 33 Đặt mua
50 Mobifone 077.6.12.2004 3.500.000 29 Đặt mua
51 Vinaphone 0949.86.2004 2.000.000 42 Đặt mua
52 Mobifone 077.9.08.2004 3.500.000 37 Đặt mua
53 Mobifone 077.7.03.2004 3.500.000 30 Đặt mua
54 Mobifone 077.9.05.2004 3.500.000 34 Đặt mua
55 Mobifone 077.3.01.2004 3.500.000 24 Đặt mua
56 Mobifone 077.5.12.2004 3.500.000 28 Đặt mua
57 Mobifone 077.3.09.2004 3.500.000 32 Đặt mua
58 Vinaphone 0945.33.2004 2.000.000 30 Đặt mua
59 Mobifone 077.7.06.2004 3.500.000 33 Đặt mua
60 Vinaphone 0948.83.2004 2.000.000 38 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

DMCA.com Protection Status