* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.03.06.2004 10.000.000 22 Đặt mua
2 Mobifone 07.03.07.2004 12.000.000 23 Đặt mua
3 Mobifone 07.03.05.2004 10.000.000 21 Đặt mua
4 Mobifone 07.07.11.2004 10.000.000 22 Đặt mua
5 Mobifone 07.07.06.2004 10.000.000 26 Đặt mua
6 Mobifone 07.07.02.2004 10.000.000 22 Đặt mua
7 Mobifone 07.07.03.2004 12.000.000 23 Đặt mua
8 Vinaphone 09.19.05.2004 14.000.000 30 Đặt mua
9 Vinaphone 09.16.01.2004 14.000.000 23 Đặt mua
10 Vinaphone 08.24.04.2004 12.000.000 24 Đặt mua
11 Vinaphone 0912.86.2004 10.000.000 32 Đặt mua
12 Vinaphone 0889.99.2004 12.000.000 49 Đặt mua
13 Vinaphone 08.24.07.2004 11.000.000 27 Đặt mua
14 Viettel 0985.68.2004 12.000.000 42 Đặt mua
15 Viettel 097.18.8.2004 12.000.000 39 Đặt mua
16 Viettel 0867.89.2004 15.000.000 44 Đặt mua
17 Viettel 0866.66.2004 18.000.000 38 Đặt mua
18 Viettel 03.6868.2004 10.000.000 37 Đặt mua
19 Vinaphone 08.5678.2004 15.000.000 40 Đặt mua
20 Vinaphone 082.345.2004 10.000.000 28 Đặt mua
21 Vinaphone 09.16.07.2004 10.000.000 29 Đặt mua
22 Vinaphone 09.1993.2004 10.000.000 37 Đặt mua
23 Vinaphone 09.1998.2004 10.000.000 42 Đặt mua
24 Vinaphone 0917.07.2004 15.000.000 30 Đặt mua
25 Vinaphone 0919.12.2004 10.000.000 28 Đặt mua
26 Vinaphone 0911.02.2004 15.000.000 19 Đặt mua
27 Vinaphone 0914.01.2004 10.000.000 21 Đặt mua
28 Vinaphone 0917.01.2004 10.000.000 24 Đặt mua
29 Vinaphone 0911.05.2004 15.000.000 22 Đặt mua
30 Vinaphone 0917.02.2004 10.000.000 25 Đặt mua
31 Vinaphone 0911.03.2004 10.000.000 20 Đặt mua
32 Vinaphone 0917.04.2004 10.000.000 27 Đặt mua
33 Mobifone 09.07.04.2004 10.000.000 26 Đặt mua
34 Vinaphone 09.1999.2004 12.000.000 43 Đặt mua
35 Viettel 038.22.2.2004 10.000.000 23 Đặt mua
36 Viettel 0328.09.2004 10.000.000 28 Đặt mua
37 Vietnamobile 0922.02.2004 10.000.000 21 Đặt mua
38 Viettel 0328.11.2004 10.000.000 21 Đặt mua
39 Viettel 0985.88.2004 15.000.000 44 Đặt mua
40 Viettel 03.7575.2004 10.000.000 33 Đặt mua
41 Viettel 098.121.2004 10.000.000 27 Đặt mua
42 Viettel 0963.21.2004 10.000.000 27 Đặt mua
43 Viettel 0966.48.2004 10.000.000 39 Đặt mua
44 Viettel 03.5665.2004 10.000.000 31 Đặt mua
45 Viettel 0966.72.2004 10.000.000 36 Đặt mua
46 Viettel 0989.05.2004 10.000.000 37 Đặt mua
47 Viettel 03.5559.2004 10.000.000 33 Đặt mua
48 Viettel 097.886.2004 16.000.000 44 Đặt mua
49 Viettel 096.128.2004 10.000.000 32 Đặt mua
50 Viettel 0965.66.2004 15.000.000 38 Đặt mua
51 Viettel 038.468.2004 10.000.000 35 Đặt mua
52 Viettel 0388.66.2004 15.000.000 37 Đặt mua
53 Viettel 0987.15.2004 10.000.000 36 Đặt mua
54 Viettel 0984.88.2004 12.000.000 43 Đặt mua
55 Vietnamobile 092.888.2004 10.500.000 41 Đặt mua
56 Viettel 086.999.2004 10.000.000 47 Đặt mua
57 Vinaphone 08.1988.2004 10.000.000 40 Đặt mua
58 Viettel 0975.55.2004 10.000.000 37 Đặt mua
59 Mobifone 0902.05.2004 14.700.000 22 Đặt mua
60 Mobifone 0908.07.2004 14.700.000 30 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

DMCA.com Protection Status