* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0399.31.2004 1.830.000 31 Đặt mua
2 Viettel 0393.31.2004 1.830.000 25 Đặt mua
3 Viettel 0367.52.2004 1.830.000 29 Đặt mua
4 Mobifone 0799.97.2004 2.600.000 47 Đặt mua
5 Vinaphone 0828.21.02.04 910.000 27 Đặt mua
6 Viettel 0348.11.2004 2.130.000 23 Đặt mua
7 Vinaphone 0846.28.08.04 770.000 40 Đặt mua
8 Viettel 0377.09.0404 1.100.000 34 Đặt mua
9 Mobifone 0765.81.2004 1.830.000 33 Đặt mua
10 Mobifone 0707.88.2004 3.000.000 36 Đặt mua
11 Vinaphone 0846.04.08.04 770.000 34 Đặt mua
12 Mobifone 0707.32.2004 2.600.000 25 Đặt mua
13 Vinaphone 0853.07.07.04 980.000 34 Đặt mua
14 Mobifone 0767.47.2004 1.830.000 37 Đặt mua
15 Mobifone 0937.24.04.04 1.680.000 33 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.07.10.04 840.000 36 Đặt mua
17 Vinaphone 0949.89.2004 2.280.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0973.140.104 1.100.000 29 Đặt mua
19 Viettel 0969.27.06.04 1.330.000 43 Đặt mua
20 Mobifone 0774.77.2004 2.130.000 38 Đặt mua
21 Mobifone 0777.63.2004 3.000.000 36 Đặt mua
22 Vinaphone 0949.39.2004 2.600.000 40 Đặt mua
23 Vinaphone 0832.07.05.04 770.000 29 Đặt mua
24 Vinaphone 0826.31.01.04 770.000 25 Đặt mua
25 Mobifone 0786.04.06.04 980.000 35 Đặt mua
26 Vietnamobile 0583.45.2004 810.000 31 Đặt mua
27 Viettel 0352.44.2004 1.830.000 24 Đặt mua
28 Mobifone 0777.95.2004 3.000.000 41 Đặt mua
29 Viettel 0377.05.0404 1.100.000 30 Đặt mua
30 Vinaphone 0888.29.12.04 840.000 42 Đặt mua
31 Viettel 0353.61.2004 1.830.000 24 Đặt mua
32 Mobifone 0764.30.10.04 980.000 25 Đặt mua
33 Mobifone 0765.32.2004 1.830.000 29 Đặt mua
34 Vinaphone 0859.21.09.04 770.000 38 Đặt mua
35 Viettel 0377.10.0404 980.000 26 Đặt mua
36 Viettel 0377.01.0404 1.100.000 26 Đặt mua
37 Mobifone 0775.02.03.04 3.000.000 28 Đặt mua
38 Viettel 0973.09.11.04 1.330.000 34 Đặt mua
39 Viettel 0385.35.2004 1.830.000 30 Đặt mua
40 Mobifone 0778.98.2004 2.130.000 45 Đặt mua
41 Mobifone 0786.28.04.04 1.100.000 39 Đặt mua
42 Mobifone 0778.05.0404 1.100.000 35 Đặt mua
43 Viettel 0347.27.2004 1.830.000 29 Đặt mua
44 Mobifone 0797.17.04.04 1.330.000 39 Đặt mua
45 Viettel 0358.21.2004 1.830.000 25 Đặt mua
46 Viettel 0353.16.2004 1.830.000 24 Đặt mua
47 Viettel 0365.65.2004 1.830.000 31 Đặt mua
48 Mobifone 0785.95.2004 1.830.000 40 Đặt mua
49 Viettel 0388.04.02.04 980.000 29 Đặt mua
50 Vinaphone 0948.09.07.04 1.250.000 41 Đặt mua
51 Viettel 0356.43.2004 1.830.000 27 Đặt mua
52 Viettel 0398.19.2004 1.830.000 36 Đặt mua
53 Viettel 0358.22.2004 2.130.000 26 Đặt mua
54 Vinaphone 0916.10.04.04 1.600.000 25 Đặt mua
55 Mobifone 0938.23.04.04 2.050.000 33 Đặt mua
56 Vinaphone 0945.09.07.04 1.250.000 38 Đặt mua
57 Mobifone 0778.72.2004 2.130.000 37 Đặt mua
58 Vietnamobile 0566.43.2004 810.000 30 Đặt mua
59 Mobifone 0784.79.2004 1.287.500 41 Đặt mua
60 Mobifone 0933.09.05.04 1.325.000 33 Đặt mua
DMCA.com Protection Status