* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.12.0505 1.700.000 30 Đặt mua
2 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 33 Đặt mua
3 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 30 Đặt mua
4 Viettel 0971.21.0505 1.700.000 30 Đặt mua
5 Viettel 097.123.0505 7.300.000 32 Đặt mua
6 Viettel 09.8118.0505 7.300.000 37 Đặt mua
7 Viettel 0364.13.0505 980.000 27 Đặt mua
8 Mobifone 07.03.03.2005 5.000.000 20 Đặt mua
9 Mobifone 0775.64.2005 1.830.000 36 Đặt mua
10 Mobifone 0775.02.05.05 1.330.000 31 Đặt mua
11 Mobifone 0707.31.2005 2.600.000 25 Đặt mua
12 Viettel 0384.78.2005 1.830.000 37 Đặt mua
13 Mobifone 0707.35.2005 2.600.000 29 Đặt mua
14 Mobifone 0778.76.2005 2.130.000 42 Đặt mua
15 Viettel 0372.91.2005 1.830.000 29 Đặt mua
16 Mobifone 0785.19.2005 1.830.000 37 Đặt mua
17 Mobifone 0765.84.2005 1.830.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0387.22.2005 2.130.000 29 Đặt mua
19 Viettel 0981.09.01.05 910.000 33 Đặt mua
20 Viettel 0353.80.2005 1.180.000 26 Đặt mua
21 Vinaphone 0819.111.005 980.000 26 Đặt mua
22 Mobifone 0707.83.2005 2.600.000 32 Đặt mua
23 Vinaphone 0888.06.04.05 980.000 39 Đặt mua
24 Vinaphone 0918.13.2005 2.800.000 29 Đặt mua
25 Mobifone 0767.53.2005 1.830.000 35 Đặt mua
26 Viettel 0365.46.2005 1.830.000 31 Đặt mua
27 Mobifone 0798.85.2005 1.830.000 44 Đặt mua
28 Mobifone 0786.34.2005 1.830.000 35 Đặt mua
29 Viettel 0389.81.2005 1.830.000 36 Đặt mua
30 Mobifone 0786.70.2005 1.180.000 35 Đặt mua
31 Mobifone 0764.92.2005 1.830.000 35 Đặt mua
32 Viettel 0352.87.2005 1.830.000 32 Đặt mua
33 Viettel 0328.27.2005 1.830.000 29 Đặt mua
34 Viettel 0352.41.2005 1.830.000 22 Đặt mua
35 Mobifone 0907.06.01.05 1.680.000 28 Đặt mua
36 Vinaphone 0888.12.02.05 840.000 34 Đặt mua
37 Viettel 0344.47.2005 1.830.000 29 Đặt mua
38 Mobifone 0703.25.05.05 1.100.000 27 Đặt mua
39 Mobifone 0776.93.2005 1.830.000 39 Đặt mua
40 Mobifone 0778.96.2005 2.130.000 44 Đặt mua
41 Viettel 0389.53.2005 1.830.000 35 Đặt mua
42 Vinaphone 0825.01.08.05 770.000 29 Đặt mua
43 Mobifone 0797.98.2005 1.830.000 47 Đặt mua
44 Vinaphone 0949.40.2005 1.100.000 33 Đặt mua
45 Viettel 0399.31.2005 1.830.000 32 Đặt mua
46 Mobifone 0931.16.05.05 2.280.000 30 Đặt mua
47 Vinaphone 0857.11.09.05 770.000 36 Đặt mua
48 Vietnamobile 0567.42.2005 880.000 31 Đặt mua
49 Viettel 0357.20.2005 1.180.000 24 Đặt mua
50 Viettel 0388.22.2005 2.130.000 30 Đặt mua
51 Mobifone 0932.13.05.05 2.280.000 28 Đặt mua
52 Vinaphone 0853.07.07.05 980.000 35 Đặt mua
53 Mobifone 0786.01.2005 1.830.000 29 Đặt mua
54 Mobifone 0707.87.2005 2.600.000 36 Đặt mua
55 Vinaphone 0853.09.09.05 980.000 39 Đặt mua
56 Viettel 0377.04.0505 1.100.000 31 Đặt mua
57 Vinaphone 0888.13.10.05 840.000 34 Đặt mua
58 Mobifone 0778.05.04.05 980.000 36 Đặt mua
59 Mobifone 0777.14.05.05 1.980.000 36 Đặt mua
60 Vinaphone 0828.21.06.05 910.000 32 Đặt mua
DMCA.com Protection Status