* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 2006

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0772.05.03.06 1.350.000 30 Đặt mua
2 Mobifone 0767.28.01.06 1.350.000 37 Đặt mua
3 Mobifone 0773.12.08.06 1.350.000 34 Đặt mua
4 Mobifone 0767.16.08.06 1.350.000 41 Đặt mua
5 Mobifone 0706.10.2006 6.000.000 22 Đặt mua
6 Mobifone 0765.21.07.06 1.350.000 34 Đặt mua
7 Mobifone 0931.29.10.06 1.980.000 31 Đặt mua
8 Mobifone 0779.08.02.06 1.420.000 39 Đặt mua
9 Mobifone 0772.07.09.06 1.350.000 38 Đặt mua
10 Mobifone 0768.09.03.06 1.350.000 39 Đặt mua
11 Mobifone 0768.14.04.06 1.350.000 36 Đặt mua
12 Mobifone 0776.12.04.06 1.350.000 33 Đặt mua
13 Mobifone 0768.02.10.06 1.350.000 30 Đặt mua
14 Mobifone 0776.16.09.06 1.350.000 42 Đặt mua
15 Mobifone 0772.06.12.06 1.350.000 31 Đặt mua
16 Mobifone 0768.09.12.06 1.350.000 39 Đặt mua
17 Mobifone 0772.04.07.06 1.350.000 33 Đặt mua
18 Mobifone 0768.08.03.06 1.350.000 38 Đặt mua
19 Mobifone 0777.15.07.06 1.420.000 40 Đặt mua
20 Mobifone 0707.17.09.06 1.420.000 37 Đặt mua
21 Mobifone 0779.07.01.06 1.420.000 37 Đặt mua
22 Mobifone 0777.02.11.06 1.420.000 31 Đặt mua
23 Mobifone 0776.15.08.06 1.350.000 40 Đặt mua
24 Mobifone 0779.15.09.06 1.420.000 44 Đặt mua
25 Mobifone 0776.14.02.06 1.350.000 33 Đặt mua
26 Mobifone 0768.14.01.06 1.350.000 33 Đặt mua
27 Mobifone 0779.16.01.06 1.420.000 37 Đặt mua
28 Mobifone 0765.11.07.06 1.350.000 33 Đặt mua
29 Mobifone 0908.26.11.06 1.980.000 33 Đặt mua
30 Mobifone 0767.22.07.06 1.350.000 37 Đặt mua
31 Mobifone 0779.19.02.06 1.420.000 41 Đặt mua
32 Mobifone 0768.11.04.06 1.350.000 33 Đặt mua
33 Mobifone 0777.16.04.06 1.420.000 38 Đặt mua
34 Mobifone 0772.03.11.06 1.350.000 27 Đặt mua
35 Mobifone 0765.07.08.06 1.350.000 39 Đặt mua
36 Mobifone 0772.03.07.06 1.350.000 32 Đặt mua
37 Mobifone 0777.05.08.06 1.420.000 40 Đặt mua
38 Mobifone 0774.15.03.06 1.350.000 33 Đặt mua
39 Mobifone 0768.11.09.06 1.350.000 38 Đặt mua
40 Mobifone 0768.09.08.06 1.350.000 44 Đặt mua
41 Mobifone 0779.07.10.06 1.420.000 37 Đặt mua
42 Mobifone 0768.02.08.06 1.350.000 37 Đặt mua
43 Mobifone 0768.12.09.06 1.350.000 39 Đặt mua
44 Mobifone 0768.05.03.06 1.350.000 35 Đặt mua
45 Mobifone 0767.25.10.06 1.350.000 34 Đặt mua
46 Mobifone 0767.28.03.06 1.350.000 39 Đặt mua
47 Mobifone 0767.29.09.06 1.350.000 46 Đặt mua
48 Mobifone 0773.12.07.06 1.350.000 33 Đặt mua
49 Mobifone 0773.10.07.06 1.350.000 31 Đặt mua
50 Mobifone 0765.05.01.06 1.350.000 30 Đặt mua