* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2011

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0395.4.2.2011 840.000 27 Đặt mua
2 Viettel 0385.70.2011 840.000 27 Đặt mua
3 Viettel 0346.90.2011 700.000 26 Đặt mua
4 Viettel 0338.73.2011 900.000 28 Đặt mua
5 Viettel 032.688.2011 2.130.000 31 Đặt mua
6 Viettel 0337.3.2.2011 980.000 22 Đặt mua
7 Viettel 0377.25.2011 900.000 28 Đặt mua
8 Viettel 0394.66.2011 1.630.000 32 Đặt mua
9 Viettel 036.25.3.2011 2.130.000 23 Đặt mua
10 Viettel 0373.40.2011 750.000 21 Đặt mua
11 Viettel 0393.48.2011 1.100.000 31 Đặt mua
12 Viettel 0357.3.2.2011 980.000 24 Đặt mua
13 Viettel 0384.3.3.2011 900.000 25 Đặt mua
14 Viettel 097.455.2011 2.850.000 34 Đặt mua
15 Viettel 0389.74.2011 1.100.000 35 Đặt mua
16 Viettel 0387.5.7.2011 1.140.000 34 Đặt mua
17 Viettel 039.4.09.2011 1.320.000 29 Đặt mua
18 Viettel 0357.73.2011 900.000 29 Đặt mua
19 Viettel 0369.6.1.2011 1.100.000 29 Đặt mua
20 Viettel 0364.37.2011 840.000 27 Đặt mua
21 Viettel 037.457.2011 1.140.000 30 Đặt mua
22 Viettel 037.279.2011 2.400.000 32 Đặt mua
23 Viettel 097.14.3.2011 5.500.000 28 Đặt mua
24 Viettel 0399.82.2011 1.170.000 35 Đặt mua
25 Viettel 096.206.2011 5.100.000 27 Đặt mua
26 Viettel 0327.26.2011 970.000 24 Đặt mua
27 Viettel 0328.46.2011 840.000 27 Đặt mua
28 Viettel 0358.92.2011 900.000 31 Đặt mua
29 Viettel 035.606.2011 1.210.000 24 Đặt mua
30 Viettel 0378.43.2011 910.000 29 Đặt mua
31 Viettel 0393.77.2011 1.330.000 33 Đặt mua
32 Viettel 0357.39.2011 1.170.000 31 Đặt mua
33 Viettel 0384.80.2011 750.000 27 Đặt mua
34 Viettel 0375.4.3.2011 910.000 26 Đặt mua
35 Viettel 0329.63.2011 900.000 27 Đặt mua
36 Viettel 0367.4.1.2011 880.000 25 Đặt mua
37 Viettel 096.14.7.2011 5.600.000 31 Đặt mua
38 Viettel 034.8.03.2011 1.750.000 22 Đặt mua
39 Viettel 0387.34.2011 860.000 29 Đặt mua
40 Viettel 0378.34.2011 860.000 29 Đặt mua
41 Viettel 037.24.9.2011 2.400.000 29 Đặt mua
42 Viettel 0349.63.2011 840.000 29 Đặt mua
43 Viettel 0379.63.2011 1.100.000 32 Đặt mua
44 Viettel 0327.69.2011 900.000 31 Đặt mua
45 Viettel 096.10.3.2011 5.600.000 23 Đặt mua
46 Viettel 0338.4.3.2011 910.000 25 Đặt mua
47 Viettel 0337.34.2011 860.000 24 Đặt mua
48 Viettel 0339.17.2011 1.100.000 27 Đặt mua
49 Viettel 0359.31.2011 860.000 25 Đặt mua
50 Viettel 035.909.2011 2.800.000 30 Đặt mua
51 Viettel 034.930.2011 770.000 23 Đặt mua
52 Viettel 0348.72.2011 860.000 28 Đặt mua
53 Viettel 0349.31.2011 840.000 24 Đặt mua
54 Viettel 0378.26.2011 970.000 30 Đặt mua
55 Viettel 037.298.2011 2.400.000 33 Đặt mua
56 Viettel 0336.1.4.2011 980.000 21 Đặt mua
57 Viettel 0373.6.4.2011 840.000 27 Đặt mua
58 Viettel 0384.2.4.2011 980.000 25 Đặt mua
59 Viettel 0368.40.2011 900.000 25 Đặt mua
60 Viettel 0373.58.2011 900.000 30 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2011 : 062e54bf25d76b516778aab547c3cdff

DMCA.com Protection Status