* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0855.26.2013 840.000 32 Đặt mua
2 Vinaphone 0828.00.2013 1.330.000 24 Đặt mua
3 Vinaphone 0829.86.2013 4.000.000 39 Đặt mua
4 Vinaphone 0839.52.2013 880.000 33 Đặt mua
5 Vinaphone 0838.85.2013 1.180.000 38 Đặt mua
6 Vinaphone 0826.63.2013 1.180.000 31 Đặt mua
7 Vinaphone 0856.05.2013 1.250.000 30 Đặt mua
8 Vinaphone 0946.13.2013 1.900.000 29 Đặt mua
9 Vinaphone 0914.36.2013 1.680.000 29 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.70.2013 2.050.000 37 Đặt mua
11 Vinaphone 094.678.2013 3.500.000 40 Đặt mua
12 Vinaphone 0916.84.2013 2.500.000 34 Đặt mua
13 Vinaphone 0942.12.2013 1.900.000 24 Đặt mua
14 Vinaphone 0948.89.2013 3.000.000 44 Đặt mua
15 Vinaphone 0914.91.2013 1.680.000 30 Đặt mua
16 Vinaphone 0946.89.2013 2.050.000 42 Đặt mua
17 Vinaphone 0825.62.2013 1.250.000 29 Đặt mua
18 Vinaphone 08.55.99.2013 1.250.000 42 Đặt mua
19 Vinaphone 0949.60.2013 980.000 34 Đặt mua
20 Vinaphone 0918.20.2013 2.050.000 26 Đặt mua
21 Vinaphone 0816.11.2013 5.700.000 23 Đặt mua
22 Vinaphone 0947.12.2013 1.830.000 29 Đặt mua
23 Vinaphone 0828.93.2013 1.180.000 36 Đặt mua
24 Vinaphone 0886.72.2013 1.330.000 37 Đặt mua
25 Vinaphone 0943.97.2013 1.750.000 38 Đặt mua
26 Vinaphone 0859.31.2013 1.180.000 32 Đặt mua
27 Vinaphone 0886.64.2013 1.680.000 38 Đặt mua
28 Vinaphone 0916.43.2013 1.680.000 29 Đặt mua
29 Vinaphone 0914.45.2013 1.680.000 29 Đặt mua
30 Vinaphone 0886.81.2013 2.600.000 37 Đặt mua
31 Vinaphone 0826.68.2013 3.200.000 36 Đặt mua
32 Vinaphone 0823.22.2013 1.680.000 23 Đặt mua
33 Vinaphone 0916.29.2013 2.500.000 33 Đặt mua
34 Vinaphone 0824.44.2013 840.000 28 Đặt mua
35 Vinaphone 0944.97.2013 1.830.000 39 Đặt mua
36 Vinaphone 0833.30.2013 1.100.000 23 Đặt mua
37 Vinaphone 0856.16.2013 1.180.000 32 Đặt mua
38 Vinaphone 0946.58.2013 1.900.000 38 Đặt mua
39 Vinaphone 0829.52.2013 1.250.000 32 Đặt mua
40 Vinaphone 0828.25.2013 1.250.000 31 Đặt mua
41 Vinaphone 0947.69.2013 1.900.000 41 Đặt mua
42 Vinaphone 0949.58.2013 1.600.000 41 Đặt mua
43 Vinaphone 0889.08.2013 1.100.000 39 Đặt mua
44 Vinaphone 0942.78.2013 1.750.000 36 Đặt mua
45 Vinaphone 0942.39.2013 2.200.000 33 Đặt mua
46 Vinaphone 0948.42.2013 1.250.000 33 Đặt mua
47 Vinaphone 0945.41.2013 1.680.000 29 Đặt mua
48 Vinaphone 0886.70.2013 700.000 35 Đặt mua
49 Vinaphone 0886.99.2013 8.000.000 46 Đặt mua
50 Vinaphone 0949.24.2013 1.680.000 34 Đặt mua
51 Vinaphone 0914.29.2013 1.680.000 31 Đặt mua
52 Vinaphone 0918.33.2013 4.600.000 30 Đặt mua
53 Vinaphone 094.468.2013 2.200.000 37 Đặt mua
54 Vinaphone 0942.93.2013 2.050.000 33 Đặt mua
55 Vinaphone 0888.37.2013 1.680.000 40 Đặt mua
56 Vinaphone 0888.92.2013 2.600.000 41 Đặt mua
57 Vinaphone 0856.99.2013 2.800.000 43 Đặt mua
58 Vinaphone 0839.22.2013 1.980.000 30 Đặt mua
59 Vinaphone 0838.07.2013 1.100.000 32 Đặt mua
60 Vinaphone 0856.56.2013 1.750.000 36 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status