* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2017

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0376.79.2017 700.000 42 Đặt mua
2 Viettel 0387.82.2017 700.000 38 Đặt mua
3 Viettel 0359.23.2017 700.000 32 Đặt mua
4 Viettel 0398.74.2017 700.000 41 Đặt mua
5 Viettel 0399.51.2017 700.000 37 Đặt mua
6 Viettel 0349.54.2017 700.000 35 Đặt mua
7 Viettel 0383.89.2017 700.000 41 Đặt mua
8 Viettel 0386.35.2017 700.000 35 Đặt mua
9 Viettel 0392.04.2017 700.000 28 Đặt mua
10 Viettel 0365.52.2017 700.000 31 Đặt mua
11 Viettel 0368.74.2017 700.000 38 Đặt mua
12 Viettel 0367.24.2017 700.000 32 Đặt mua
13 Vinaphone 091.444.2017 2.800.000 32 Đặt mua
14 Vinaphone 0888.2.1.2017 2.600.000 37 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.34.2017 2.280.000 41 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.37.2017 2.280.000 44 Đặt mua
17 Vinaphone 0888.65.2017 2.280.000 45 Đặt mua
18 Vinaphone 094.787.2017 1.325.000 45 Đặt mua
19 Vinaphone 0948.78.2017 1.325.000 46 Đặt mua
20 Vinaphone 0858.50.2017 840.000 36 Đặt mua
21 Vinaphone 0949.86.2017 1.400.000 46 Đặt mua
22 Vinaphone 08.8686.2017 7.330.000 46 Đặt mua
23 Vinaphone 0886.08.2017 2.270.000 40 Đặt mua
24 Vinaphone 0946.44.2017 1.400.000 37 Đặt mua
25 Vinaphone 0823.43.2017 980.000 30 Đặt mua
26 Vinaphone 0944.05.2017 1.400.000 32 Đặt mua
27 Vinaphone 0886.67.2017 1.325.000 45 Đặt mua
28 Vinaphone 0949.17.2017 1.250.000 40 Đặt mua
29 Vinaphone 094.248.2017 1.400.000 37 Đặt mua
30 Vinaphone 0888.20.2017 1.325.000 36 Đặt mua
31 Vinaphone 0912.92.2017 1.890.000 33 Đặt mua
32 Vinaphone 0886.39.2017 2.290.000 44 Đặt mua
33 Vinaphone 0941.30.2017 980.000 27 Đặt mua
34 Vinaphone 082.720.2017 770.000 29 Đặt mua
35 Vinaphone 0949.06.2017 1.325.000 38 Đặt mua
36 Vinaphone 0886.99.2017 6.860.000 50 Đặt mua
37 Vinaphone 0945.462.017 1.250.000 38 Đặt mua
38 Vinaphone 0948.23.2017 1.400.000 36 Đặt mua
39 Vinaphone 0945.22.2017 1.920.000 32 Đặt mua
40 Vinaphone 0948.31.2017 1.325.000 35 Đặt mua
41 Vinaphone 0944.63.2017 1.590.000 36 Đặt mua
42 Vinaphone 0946.04.2017 1.980.000 33 Đặt mua
43 Vinaphone 0888.31.2017 1.890.000 38 Đặt mua
44 Vinaphone 0836.21.2017 1.100.000 30 Đặt mua
45 Mobifone 0933.422.017 1.400.000 31 Đặt mua
46 Mobifone 093338.2017 1.720.000 36 Đặt mua
47 Mobifone 0937.74.2017 1.287.500 40 Đặt mua
48 Mobifone 0937.96.2017 1.287.500 44 Đặt mua
49 Mobifone 0797.17.2017 1.670.000 41 Đặt mua
50 Mobifone 0933.27.2017 1.437.500 34 Đặt mua
51 Mobifone 0792.17.2017 1.720.000 36 Đặt mua
52 Mobifone 0786.17.2017 1.750.000 39 Đặt mua
53 Mobifone 0908.27.2017 1.800.000 36 Đặt mua
54 Mobifone 0798.17.2017 1.750.000 42 Đặt mua
55 Mobifone 0937.68.2017 1.437.500 43 Đặt mua
56 Mobifone 0937.6.4.2017 1.325.000 39 Đặt mua
57 Mobifone 0908.21.2017 1.362.500 30 Đặt mua
58 Mobifone 0908.742.017 1.400.000 38 Đặt mua
59 Mobifone 0908.30.20.17 1.100.000 30 Đặt mua
60 Mobifone 0937.48.2017 1.350.000 41 Đặt mua
DMCA.com Protection Status