* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2019

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0889.08.03.19 910.000 46 Đặt mua
2 Vinaphone 0888.78.2019 1.680.000 51 Đặt mua
3 Viettel 0388.19.08.19 700.000 47 Đặt mua
4 Vinaphone 0911.14.05.19 1.180.000 31 Đặt mua
5 Mobifone 070.73.11119 2.700.000 30 Đặt mua
6 Viettel 0384.291.219 700.000 39 Đặt mua
7 Vietnamobile 0564.10.12.19 600.000 29 Đặt mua
8 Mobifone 0778.090.919 1.830.000 50 Đặt mua
9 Mobifone 0933.18.04.19 1.100.000 38 Đặt mua
10 Mobifone 0931.21.09.19 1.287.500 35 Đặt mua
11 Mobifone 0937.25.04.19 1.100.000 40 Đặt mua
12 Mobifone 0937.14.01.19 945.000 35 Đặt mua
13 Mobifone 0786.19.2019 1.710.000 43 Đặt mua
14 Mobifone 0937.0404.19 1.750.000 37 Đặt mua
15 Mobifone 0901.29.05.19 1.050.000 36 Đặt mua
16 Mobifone 0908.10.03.19 1.175.000 31 Đặt mua
17 Mobifone 0784.011119 1.437.500 32 Đặt mua
18 Mobifone 0908.84.2019 2.040.000 41 Đặt mua
19 Mobifone 0937.20.05.19 945.000 36 Đặt mua
20 Mobifone 0931.25.1119 945.000 32 Đặt mua
21 Mobifone 0937.2020.19 1.287.500 33 Đặt mua
22 Mobifone 0901.25.06.19 1.287.500 33 Đặt mua
23 Mobifone 0908.26.07.19 1.175.000 42 Đặt mua
24 Mobifone 0933.15.06.19 1.100.000 37 Đặt mua
25 Mobifone 0908.27.04.19 1.015.000 40 Đặt mua
26 Mobifone 0937.20.09.19 805.000 40 Đặt mua
27 Mobifone 0931.25.02.19 1.015.000 32 Đặt mua
28 Mobifone 0908.92.2019 2.250.000 40 Đặt mua
29 Mobifone 0937.34.2019 1.810.000 38 Đặt mua
30 Mobifone 0908.07.04.19 945.000 38 Đặt mua
31 Mobifone 0937.4.9.2019 1.490.000 44 Đặt mua
32 Mobifone 0933.25.08.19 1.015.000 40 Đặt mua
33 Mobifone 0937.07.12.19 910.000 39 Đặt mua
34 Mobifone 0937.41.2019 1.287.500 36 Đặt mua
35 Mobifone 0931.22.05.19 1.100.000 32 Đặt mua
36 Mobifone 0798.19.2019 1.750.000 46 Đặt mua
37 Mobifone 0792.19.2019 1.730.000 40 Đặt mua
38 Mobifone 0937.13.06.19 1.015.000 39 Đặt mua
39 Mobifone 0908.12.04.19 945.000 34 Đặt mua
40 Mobifone 0937.25.01.19 1.015.000 37 Đặt mua
41 Mobifone 0931.22.02.19 945.000 29 Đặt mua
42 Mobifone 0901.64.2019 1.750.000 32 Đặt mua
43 Mobifone 0908.25.09.19 1.287.500 43 Đặt mua
44 Mobifone 0933.02.04.19 945.000 31 Đặt mua
45 Mobifone 0937.04.1119 840.000 35 Đặt mua
46 Mobifone 0931.24.02.19 1.015.000 31 Đặt mua
47 Mobifone 0933.13.08.19 980.000 37 Đặt mua
48 Mobifone 0937.05.03.19 1.100.000 37 Đặt mua
49 Mobifone 0931.23.04.19 945.000 32 Đặt mua
50 Mobifone 0901.20.06.19 1.100.000 28 Đặt mua
51 Mobifone 0931.26.06.19 1.100.000 37 Đặt mua
52 Mobifone 0933.23.08.19 1.015.000 38 Đặt mua
53 Mobifone 0937.08.12.19 1.100.000 40 Đặt mua
54 Mobifone 07843.11119 1.740.000 35 Đặt mua
55 Mobifone 0933.18.03.19 1.100.000 37 Đặt mua
56 Mobifone 0937.30.03.19 1.100.000 35 Đặt mua
57 Mobifone 0937.30.12.19 1.050.000 35 Đặt mua
58 Mobifone 0931.27.07.19 945.000 39 Đặt mua
59 Mobifone 0908.26.02.19 1.100.000 37 Đặt mua
60 Mobifone 0908.04.10.19 945.000 32 Đặt mua
DMCA.com Protection Status