* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 2020

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.345.2020 1.100.000 32 Đặt mua
2 Mobifone 078.345.2020 1.100.000 31 Đặt mua
3 Mobifone 078.666.2020 1.500.000 37 Đặt mua
4 Mobifone 078.333.2020 980.000 28 Đặt mua
5 Mobifone 079.444.2020 1.150.000 32 Đặt mua
6 Mobifone 0706.01.2020 6.000.000 18 Đặt mua
7 Mobifone 0795.22.02.20 3.500.000 29 Đặt mua
8 Mobifone 0901.31.02.20 1.400.000 18 Đặt mua
9 Mobifone 0901.30.02.20 1.400.000 17 Đặt mua
10 Mobifone 0931.49.2020 1.500.000 30 Đặt mua
11 Mobifone 0765.03.09.20 1.350.000 32 Đặt mua
12 Mobifone 0706.12.2020 6.000.000 20 Đặt mua
13 Mobifone 0706.08.2020 6.000.000 25 Đặt mua
14 Mobifone 0901.25.08.20 1.630.000 27 Đặt mua
15 Mobifone 0937.43.2020 1.800.000 30 Đặt mua
16 Mobifone 0901.29.07.20 1.630.000 30 Đặt mua
17 Mobifone 0937.46.2020 1.800.000 33 Đặt mua
18 Vinaphone 0833.15.0220 840.000 24 Đặt mua
19 Vinaphone 0886.020.120 1.330.000 27 Đặt mua
20 Vinaphone 0947.241.020 770.000 29 Đặt mua
21 Vinaphone 0833.26.0220 840.000 26 Đặt mua
22 Vinaphone 0835.13.0220 840.000 24 Đặt mua
23 Vinaphone 0945.11.05.20 770.000 27 Đặt mua
24 Vinaphone 0815.31.0220 840.000 22 Đặt mua
25 Vinaphone 0943.08.11.20 700.000 28 Đặt mua
26 Vinaphone 0857.220.320 840.000 29 Đặt mua
27 Vinaphone 0833.290.920 840.000 36 Đặt mua
28 Vinaphone 0944.090.120 700.000 29 Đặt mua
29 Vinaphone 0944.220.620 910.000 29 Đặt mua
30 Vinaphone 0911.200.320 1.750.000 18 Đặt mua
31 Vinaphone 09.15.07.2020 13.000.000 26 Đặt mua
32 Vinaphone 0915.07.07.20 2.600.000 31 Đặt mua
33 Vinaphone 0949.011.020 770.000 26 Đặt mua
34 Vinaphone 0888.04.01.20 2.050.000 31 Đặt mua
35 Vinaphone 0834.17.0220 840.000 27 Đặt mua
36 Vinaphone 0919.06.03.20 1.750.000 30 Đặt mua
37 Vinaphone 0823.05.0220 840.000 22 Đặt mua
38 Vinaphone 0835.21.0220 910.000 23 Đặt mua
39 Vinaphone 0819.220.220 6.600.000 26 Đặt mua
40 Vinaphone 0815.121.120 770.000 21 Đặt mua
41 Vinaphone 0832.05.0220 810.000 22 Đặt mua
42 Vinaphone 0912.08.03.20 1.680.000 25 Đặt mua
43 Vinaphone 0835.07.0220 840.000 27 Đặt mua
44 Vinaphone 0916.28.07.20 1.680.000 35 Đặt mua
45 Vinaphone 0944.280.820 910.000 37 Đặt mua
46 Vinaphone 0913.050.820 1.750.000 28 Đặt mua
47 Vinaphone 084.921.0220 840.000 28 Đặt mua
48 Vinaphone 0822.020.320 770.000 19 Đặt mua
49 Vinaphone 0859.310.320 770.000 31 Đặt mua
50 Vinaphone 0812.30.0220 810.000 18 Đặt mua