* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Năm Sinh 2020

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0797.17.2020 890.000 35 Đặt mua
2 Mobifone 0703.27.2020 940.000 23 Đặt mua
3 Mobifone 0708.68.2020 840.000 33 Đặt mua
4 Mobifone 079.345.2020 1.090.000 32 Đặt mua
5 Mobifone 078.666.2020 1.490.000 37 Đặt mua
6 Mobifone 078.345.2020 1.090.000 31 Đặt mua
7 Mobifone 0898.87.2020 990.000 44 Đặt mua
8 Mobifone 0789.91.2020 1.190.000 38 Đặt mua
9 Mobifone 078.333.2020 970.000 28 Đặt mua
10 Mobifone 079.444.2020 1.140.000 32 Đặt mua
11 Mobifone 0786.44.20.20 750.000 33 Đặt mua
12 Mobifone 07.08.60.20.20 700.000 25 Đặt mua
13 Mobifone 0786.30.20.20 700.000 28 Đặt mua
14 Mobifone 07.65.65.20.20 3.900.000 33 Đặt mua
15 Mobifone 0765.01.20.20 750.000 23 Đặt mua
16 Mobifone 070.848.20.20 700.000 31 Đặt mua
17 Mobifone 0767.49.20.20 700.000 37 Đặt mua
18 Mobifone 0773.00.20.20 700.000 21 Đặt mua
19 Mobifone 0764.42.20.20 700.000 27 Đặt mua
20 Mobifone 0773.10.20.20 952.000 22 Đặt mua
21 Mobifone 078.555.20.20 1.300.000 34 Đặt mua
22 Mobifone 0768.60.20.20 700.000 31 Đặt mua
23 Mobifone 077.377.20.20 840.000 35 Đặt mua
24 Mobifone 0707.56.20.20 700.000 29 Đặt mua
25 Mobifone 0707.60.20.20 854.000 24 Đặt mua
26 Vinaphone 0814.66.20.20 700.000 29 Đặt mua
27 Mobifone 0773.62.20.20 700.000 29 Đặt mua
28 Mobifone 076.456.20.20 700.000 32 Đặt mua
29 Mobifone 0769.64.20.20 700.000 36 Đặt mua
30 Mobifone 07.789.2.20.20 700.000 37 Đặt mua
31 Mobifone 0785.63.20.20 700.000 33 Đặt mua
32 Mobifone 0772.70.20.20 700.000 27 Đặt mua
33 Mobifone 0774.61.20.20 700.000 29 Đặt mua
34 Mobifone 0773.80.20.20 700.000 29 Đặt mua
35 Viettel 0359.07.2020 3.500.000 28 Đặt mua
36 Viettel 0359.04.2020 2.470.000 25 Đặt mua
37 Viettel 0399.94.2020 980.000 38 Đặt mua
38 Mobifone 0785.20.20.20 33.000.000 26 Đặt mua
39 Vinaphone 0946.73.2020 2.280.000 33 Đặt mua
40 Viettel 0377.02.2020 1.100.000 23 Đặt mua
41 Mobifone 0937.22.20.20 2.050.000 27 Đặt mua
42 Mobifone 0786.28.20.20 910.000 35 Đặt mua
43 Mobifone 0773.60.2020 740.000 27 Đặt mua
44 Vinaphone 0949.46.2020 2.280.000 36 Đặt mua
45 Vinaphone 0943.98.2020 2.280.000 37 Đặt mua
46 Mobifone 0938.27.20.20 1.680.000 33 Đặt mua
47 Mobifone 0764.28.2020 840.000 31 Đặt mua
48 Vinaphone 0945.38.20.20 2.280.000 33 Đặt mua
49 Vinaphone 0947.83.2020 2.280.000 35 Đặt mua
50 Viettel 0389.44.2020 840.000 32 Đặt mua
51 Mobifone 0792.23.20.20 770.000 27 Đặt mua
52 Mobifone 0797.60.2020 740.000 33 Đặt mua
53 Vinaphone 0947.63.2020 2.280.000 33 Đặt mua
54 Mobifone 0777.06.2020 4.500.000 31 Đặt mua
55 Mobifone 0938.25.2020 2.800.000 31 Đặt mua
56 Viettel 0984.71.2020 2.600.000 33 Đặt mua
57 Vinaphone 0946.43.20.20 2.280.000 30 Đặt mua
58 Mobifone 0779.60.20.20 1.100.000 33 Đặt mua
59 Viettel 0344.48.2020 980.000 27 Đặt mua
60 Viettel 0364.15.2020 740.000 23 Đặt mua
DMCA.com Protection Status