* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Ngũ Quý 1

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09667.11111 150.000.000 33 Đặt mua
2 Viettel 097.48.11111 128.000.000 33 Đặt mua
3 Viettel 08.696.11111 118.000.000 34 Đặt mua
4 Viettel 086.55.11111 118.000.000 29 Đặt mua
5 Viettel 08.689.11111 106.000.000 36 Đặt mua
6 Viettel 096.87.11111 150.000.000 35 Đặt mua
7 Viettel 086.50.11111 59.000.000 24 Đặt mua
8 Viettel 098.45.11111 123.000.000 31 Đặt mua
9 Viettel 097.94.11111 139.000.000 34 Đặt mua
10 Viettel 08.669.11111 106.000.000 34 Đặt mua
11 Viettel 086.99.11111 145.000.000 37 Đặt mua
12 Viettel 08.663.11111 83.000.000 28 Đặt mua
13 Viettel 086.85.11111 83.000.000 32 Đặt mua
14 Viettel 098.37.11111 168.000.000 32 Đặt mua
15 Viettel 098.70.11111 128.000.000 29 Đặt mua
16 Viettel 086.98.11111 89.000.000 36 Đặt mua
17 Viettel 097.84.11111 123.000.000 33 Đặt mua
18 Viettel 08.662.11111 83.000.000 27 Đặt mua
19 Viettel 098.14.11111 162.000.000 27 Đặt mua
20 Viettel 09.864.11111 128.000.000 32 Đặt mua
21 Viettel 097.13.11111 179.000.000 25 Đặt mua
22 Viettel 086.59.11111 77.000.000 33 Đặt mua
23 Viettel 098.73.11111 168.000.000 32 Đặt mua
24 Viettel 086.58.11111 77.000.000 32 Đặt mua
25 Viettel 09683.11111 199.000.000 31 Đặt mua
26 Vinaphone 08287.11111 68.000.000 30 Đặt mua
27 Viettel 08688.11111 158.000.000 35 Đặt mua
28 Viettel 09859.11111 219.000.000 36 Đặt mua
29 Vinaphone 085.46.11111 39.100.000 28 Đặt mua
30 Mobifone 090.52.11111 210.000.000 21 Đặt mua
31 Vinaphone 08.898.11111 73.100.000 38 Đặt mua
32 Vietnamobile 05239.11111 45.000.000 24 Đặt mua
33 Vietnamobile 05692.11111 44.000.000 27 Đặt mua
34 Viettel 03365.11111 68.000.000 22 Đặt mua
35 Mobifone 090.43.11111 172.000.000 21 Đặt mua
36 Viettel 09717.11111 211.000.000 29 Đặt mua
37 Vinaphone 08.19811111 105.000.000 31 Đặt mua
38 Vietnamobile 05824.11111 47.185.000 24 Đặt mua
39 Vietnamobile 05887.11111 41.200.000 33 Đặt mua
40 Vinaphone 085.79.11111 84.000.000 34 Đặt mua
41 Vinaphone 0813.811.111 68.000.000 25 Đặt mua
42 Viettel 09658.11111 148.000.000 33 Đặt mua
43 Vinaphone 08295.11111 68.000.000 29 Đặt mua
44 Viettel 09622.11111 219.000.000 24 Đặt mua
45 Vinaphone 085.68.11111 84.000.000 32 Đặt mua
46 Vinaphone 081.47.11111 45.000.000 25 Đặt mua
47 Vinaphone 085.24.11111 41.800.000 24 Đặt mua
48 Viettel 03537.11111 71.300.000 23 Đặt mua
49 iTelecom 08760.11111 52.300.000 26 Đặt mua
50 Viettel 08653.11111 47.500.000 27 Đặt mua
51 Viettel 096.35.11111 180.000.000 28 Đặt mua
52 Vinaphone 08189.11111 110.000.000 31 Đặt mua
53 iTelecom 08786.11111 62.200.000 34 Đặt mua
54 Vietnamobile 05884.11111 34.000.000 30 Đặt mua
55 Viettel 0986.011111 195.000.000 28 Đặt mua
56 Viettel 03935.11111 62.000.000 25 Đặt mua
57 Viettel 035.99.11111 99.000.000 31 Đặt mua
58 Vinaphone 091.77.11111 394.000.000 29 Đặt mua
59 Vietnamobile 05658.11111 51.300.000 29 Đặt mua
60 Vietnamobile 092.12.11111 189.000.000 19 Đặt mua
DMCA.com Protection Status