* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Ngũ Quý 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 086.99.33333 245.000.000 47 Đặt mua
2 Viettel 033.88.33333 295.000.000 37 Đặt mua
3 Viettel 08.689.33333 200.000.000 46 Đặt mua
4 Viettel 033.99.33333 295.000.000 39 Đặt mua
5 Viettel 08668.33333 260.000.000 43 Đặt mua
6 Viettel 0333.5.33333 268.000.000 29 Đặt mua
7 Viettel 097.14.33333 245.000.000 36 Đặt mua
8 Viettel 039.88.33333 200.000.000 43 Đặt mua
9 Viettel 037.99.33333 179.000.000 43 Đặt mua
10 Viettel 036.99.33333 200.000.000 42 Đặt mua
11 Viettel 03.666.33333 260.000.000 36 Đặt mua
12 Viettel 0972.133333 310.000.000 34 Đặt mua
13 Viettel 034.62.33333 86.000.000 30 Đặt mua
14 Viettel 098.25.33333 299.000.000 39 Đặt mua
15 Viettel 08684.33333 96.500.000 41 Đặt mua
16 Viettel 097.94.33333 300.000.000 44 Đặt mua
17 Viettel 03999.33333 394.000.000 45 Đặt mua
18 Viettel 09.662.33333 450.000.000 38 Đặt mua
19 Viettel 03622.33333 130.000.000 28 Đặt mua
20 Viettel 097.30.33333 406.000.000 34 Đặt mua
21 Viettel 09636.33333 627.000.000 39 Đặt mua
22 Viettel 03529.33333 115.000.000 34 Đặt mua
23 Viettel 09786.33333 468.000.000 45 Đặt mua
24 Viettel 0358.033333 100.000.000 31 Đặt mua
25 Viettel 096.15.33333 235.000.000 36 Đặt mua
DMCA.com Protection Status