* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Ngũ Quý 5

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 09359.55555 468.000.000 51 Đặt mua
2 Vinaphone 094.79.55555 368.000.000 54 Đặt mua
3 Viettel 08.666.55555 468.000.000 51 Đặt mua
4 Viettel 08.660.55555 200.000.000 45 Đặt mua
5 Viettel 086.80.55555 200.000.000 47 Đặt mua
6 Viettel 03.888.55555 389.000.000 52 Đặt mua
7 Viettel 08.664.55555 150.000.000 49 Đặt mua
8 Viettel 08.661.55555 245.000.000 46 Đặt mua
9 Viettel 096.50.55555 446.000.000 45 Đặt mua
10 Viettel 086.81.55555 235.000.000 48 Đặt mua
11 Viettel 086.99.55555 356.000.000 57 Đặt mua
12 Viettel 03.777.55555 212.000.000 49 Đặt mua
13 Viettel 086.58.55555 289.000.000 52 Đặt mua
14 Viettel 086.57.55555 200.000.000 51 Đặt mua
15 Viettel 086.50.55555 212.000.000 44 Đặt mua
16 Viettel 086.52.55555 279.000.000 46 Đặt mua
17 Viettel 086.51.55555 256.000.000 45 Đặt mua
18 Viettel 03.999.55555 389.000.000 55 Đặt mua
19 Vinaphone 08334.55555 220.000.000 43 Đặt mua
20 Viettel 038.93.55555 188.000.000 48 Đặt mua
21 Vinaphone 0833.255555 238.000.000 41 Đặt mua
22 Vinaphone 091.48.55555 386.000.000 47 Đặt mua
23 Vinaphone 09.131.55555 645.000.000 39 Đặt mua
24 iTelecom 0876.3.55555 132.000.000 49 Đặt mua
25 Vinaphone 094.12.55555 379.000.000 41 Đặt mua
26 Vinaphone 08573.55555 137.000.000 48 Đặt mua
27 Vinaphone 08170.55555 117.000.000 41 Đặt mua
28 Viettel 09686.55555 688.000.000 54 Đặt mua
29 Viettel 03936.55555 189.000.000 46 Đặt mua
30 Vinaphone 09420.55555 279.000.000 40 Đặt mua
31 Viettel 03363.55555 207.000.000 40 Đặt mua
32 Vinaphone 09193.55555 520.000.000 47 Đặt mua
33 iTelecom 087.66.55555 179.000.000 52 Đặt mua
34 Vietnamobile 05890.55555 129.000.000 47 Đặt mua
35 Viettel 035.99.55555 256.000.000 51 Đặt mua
36 iTelecom 087.69.55555 151.000.000 55 Đặt mua
37 Viettel 096.24.55555 338.000.000 46 Đặt mua
38 Viettel 03791.55555 126.000.000 45 Đặt mua
39 Viettel 03323.55555 161.000.000 36 Đặt mua
40 iTelecom 0876.2.55555 132.000.000 48 Đặt mua
41 Vinaphone 08.192.55555 199.000.000 45 Đặt mua
42 Vinaphone 0947.055555 288.350.000 45 Đặt mua
43 Mobifone 077.24.55555 129.000.000 45 Đặt mua
44 iTelecom 08.767.55555 147.000.000 53 Đặt mua
45 Vietnamobile 05623.55555 113.000.000 41 Đặt mua
46 iTelecom 08760.55555 89.300.000 46 Đặt mua
47 Viettel 0362.155555 135.000.000 37 Đặt mua
48 Vinaphone 08.173.55555 154.000.000 44 Đặt mua
49 Vinaphone 084.50.55555 139.000.000 42 Đặt mua
50 Vinaphone 08353.55555 158.000.000 44 Đặt mua
51 Vietnamobile 05231.55555 88.000.000 36 Đặt mua
52 iTelecom 0876.4.55555 104.000.000 50 Đặt mua
53 Viettel 03.887.55555 130.000.000 51 Đặt mua
54 Mobifone 079.31.55555 120.000.000 45 Đặt mua
55 Vinaphone 08351.55555 188.000.000 42 Đặt mua
56 Viettel 0366.0.55555 127.000.000 40 Đặt mua
57 Vinaphone 08388.55555 299.000.000 52 Đặt mua
58 Vinaphone 09424.55555 299.000.000 44 Đặt mua
59 Viettel 09677.55555 699.000.000 54 Đặt mua
60 Gmobile 09952.55555 377.000.000 50 Đặt mua
DMCA.com Protection Status